Navigacija

Ozren Trišić

Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-2-1-2
Rektorat
051/321-182

Projekti

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim Tanja Glišić, ma
prof. dr Draženko Jorgić
Željana Kovačević
Ozren Trišić
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
doc. mr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM