Navigacija

prof. dr Svetlana Borojević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta psihologija vanredni profesor 7. maj 2019.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10VPM Vizuelna pažnja, memorija i mišljenje
MPS10ETI Emocije: teorije i istraživanja
MPS10MIP Motivacija i postignuće
Akademske studije prvog ciklusa
BP12-07 Biološka psihologija
OPS111-07 Opšta psihologija 1
PME22-07 Psihologija motivacije i emocija
PS1-BP12I Biološka psihologija
PS1-PME22O Psihologija motivacije i emocija
PS1-PO11-07 Psihologija opažanja
PS1-PO11O Psihologija opažanja
PS1-PU12O Psihologija učenja
PS1-PFIL Psihologija filma
F1-PSI Psihologija

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MDUPU Psihologija umjetnosti
Akademske studije prvog ciklusa
13DAFPSI Psihologija
13DKPSI1 Psihologija 1
13DKPSI2 Psihologija 2
13DRMPSI1 Psihologija 1
13DRMPSI2 Psihologija 2
13MPSI Psihologija
17LUP Psihologija
21MPSI Psihologija
LUP Psihologija

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N-12 Osnove psihologije
SR-10 Osnove psihologije
SR1-5 Osnove psihologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Inattentional blindness and perception of illusory contours

  Časopis Godišnjak za psihologiju
  Godina 2018
  Autori Svetlana Borojević i Vasilije Gvozdenović
  Broj 15
  Strana od 25
  Strana do 40
  Veb adresa http://www.psihologijanis.rs/godisnjak/informacije.html

  Pravilima vođena ponašanja-da li ih određuju spoljašnje ili unutrašnje varijable?

  DOI 10.19090/pp.2018.1.27-52
  Časopis Primenjena psihologija
  Godina 2018
  Autori Svetlana Borojević i Jadranko Janković
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 52
  Veb adresa http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/download/2096/2099/

  Efekat asimetrije vizuelnog polja na sljepilo usljed nepažnje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Svetlana Borojević
  Broj 26
  Strana od 13
  Strana do 23

  Efikasnost podijeljene pažnje

  DOI 159.91
  Časopis Godišnjak za psihologiju
  Godina 2014
  Autori Svetlana Borojević
  Volumen 11
  Broj 13
  Strana od 53
  Strana do 62
  Veb adresa https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/godisnjak-za-psihologiju-godisnjak-za-psihologiju

  Is attention necessary in perception?

  Časopis Suvremena psihologija
  Godina 2013
  Autori Svetlana Borojević i Vasilije Gvozdenović
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 171
  Strana do 184

Radovi sa skupova

  The effect of grapheme size on processing of Latin and Cyrillic words

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV Scientific Conference
  Godina 2019
  Autori Svetlana Borojević i Sonja Stančić
  Strana od 13
  Strana do 16
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/09/ZBORNIK19prelim-1.pdf

  The role of visual attention in localization and identification processes in visual perception

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV Scientific Conference
  Godina 2019
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 105
  Strana do 107
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/09/ZBORNIK19prelim-1.pdf

  The Role of Grapheme Characteristics on the Processing of Latin and Cyrillic Words

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXIV scientific conference
  Godina 2018
  Autori Svetlana Borojević, Strahinja Dimitrijević i Sonja Stančić
  Strana od 6
  Strana do 8
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  The role of grapheme characteristics on the processing of Latin and Cyrilliy words

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Zbornik radova - Proceedings of the XXIV Scientific Conference: Empirical Studies in Psychology
  Godina 2018
  Autori Svetlana Borojević, Strahinja Dimitrijević i Sonja Stančić
  Strana od 6
  Strana do 9
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Visual attention and detection of auditory stimuli

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Zbornik radova Proceedings of the XXIV Scientific Conference: Empirical Studies in Psychology
  Godina 2018
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 82
  Strana do 85
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Self-esteem, emotional intelligence and social competence in relation to age

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija Abstract book
  Godina 2018
  Autori Milena Pašić, Svetlana Borojević i Tanja Čolić
  Strana od 46
  Strana do 46
  Veb adresa http://www.psihologijanis.rs/dpp/Book%20of%20abstracts.pdf

  Efekat dužine izlaganja stimulusa na sljepilo usljed nepažnje

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Sanja Gojković, Isidora Ećim, Aleksandra Pećanac i Svetlana Borojević
  Strana od 22
  Strana do 23

  Almost every woman thinks she's „hotter“ than the average - differences of physical attractiveness between women and men

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2018
  Autori Siniša Subotić i Svetlana Borojević
  Strana od 29
  Strana do 32
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Uticaj inkluzije na emocionalne kompetencije učenika

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Radovi, Zbornik radova “III Otvoreni dani psihologije”, Posebno izdanje (2018) „Otvoreni dani psihologije
  Godina 2016
  Autori Milena Pašić, Svetlana Borojević i Tanja Čolić
  Strana od 295
  Strana do 307

  EMOCIONALNOST I OSOBINE LIČNOSTI STUDENATA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKIH USMJERENJA

  Naučni skup OTVORENI DANI PSIHOLOGIJE
  Godina 2015
  Autori Milena Pašić, Svetlana Borojević i Nataša Zrnić
  Strana od 229
  Strana do 244

  Vaspitni stilovi roditelja i ciljevi postignuća učenika

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija Obrazovanje i razvoj. Niš: Filozofski fakultet
  Godina 2009
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 55
  Strana do 87

  Osobine petofaktorskog modela ličnosti kao prediktori ciljeva postignuća

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2008
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 207
  Strana do 220

  Povezanost ciljeva postignuća i intrinsičke i ekstrinsičke motivacije

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2006
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 305
  Strana do 316

  Metrijske karakteristike upitnika za ispitivanje orijentacije prema postignuću (ciljeva postignuća)

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Nauka i obrazovanje. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2005
  Autori Svetlana Borojević, Milena Pašić i Radomir Topić
  Strana od 85
  Strana do 104

Ostali radovi

  Uloga pola u oblikovanju self-koncepta

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2007
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 27
  Strana do 35

Knjige

  Sljepilo usljed nepažnje

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-17-5
  Godina 2018
  Autori Svetlana Borojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 123