Navigacija

doc. mr Ozrenka Bjelobrk-Babić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Učiteljski studij
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline docent 28. maj 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
VM112 Vokalno-instrumentalna muzika
VM112-07 Vokalno-instrumentalna muzika
MU123 Muzička umjetnost
MU123-10 Muzička umjetnost

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Muzička kreativnost-oblici rada na razvijanju muzičko-stvaralačkih sposobnosti učenika

  Časopis Uzdanica, časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke
  Godina 2017
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Merima Čaušević
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 207
  Strana do 218
  Veb adresa http://www.pefja.kg.ac.rs/uzdanica.html

  Podsticanje muzičke kreativnosti učenika mlađeg školskog uzrasta u pedagoškim radionicama

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Indira Meškić
  Broj 3
  Strana od 547
  Strana do 562

  Stavovi studenata učiteljskog studija o realizaciji nastave glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole

  Časopis Život i škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja
  Godina 2016
  Autori Ozrenka Bjelobrk Babić i Miomira Đurđanović
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 235
  Strana do 245

  Nastavni predmet vokalno-instrumentalna muzika među preferencijama studenata učiteljskog studija

  DOI 10,7251/NSK1601095B
  Časopis Naša škola, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2016
  Autori Ozrenka Bjelobrk Babić i Miomira Đurđanović
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 95
  Strana do 113

  Music games with tactile contact and their importance in the work with children aged up to three years (XII international scientific expert conference, Veles))

  Časopis International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport
  Godina 2015
  Autori Dragana J. Cicović Sarajlić, Biljana Pavlović i Ozrenka Bjelobrk Babić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 23

  Put ka motivisanju učenika za aktivno slušanje muzike (broj 1, 2014, objavljen 2015)

  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2014
  Autori Ozrenka Bjelobrk Babić i Miomira Đurđanović
  Strana od 94
  Strana do 105

  Ličnost i novokomponovana narodna muzika kao stranputica društva, (ne)kvalitet tekstova

  DOI br.10.7251/SVR1408320B
  Časopis SVAROG
  Godina 2014
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Višnja Šušnjar i Vesna Šušnjar
  Strana od 320
  Strana do 333

  Primjer obrade nastavne jedinice iz Vokalno-instrumentalne muzike primjenom Power Point-a

  Časopis Zbornik radova učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
  Godina 2014
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Branislava Amidžić
  Strana od 231
  Strana do 241

  Evaluacija ishoda učenja iz nastavnog predmeta Vokalno-instrumentalna muzika

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2013
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Broj 1
  Strana od 129
  Strana do 142

  Primjer obrade nastavne jedinice iz istorije muzike

  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 97
  Strana do 104

  Učitelj u savremenoj nastavi muzičke kulture

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 81
  Strana do 102

  Model inovativne vježbe- primjer obrade nastavne jedinice iz nastavnog predmeta Vokalno-instrumentalna muzika

  Časopis Zbornik radova učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Broj knjiga 6
  Strana od 257
  Strana do 264

  Primjer obrade nastavne jedinice u egzemplarnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Đurđević
  Broj 61 (231)
  Strana od 145
  Strana do 151

  Julio Marić - dirigent, kompozitor i muzički pedagog

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 181
  Strana do 196

  Razvoj koncerta do Mocarta i Mocartov tip klasičnog koncerta

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk Babić
  Broj 32/33
  Strana od 289
  Strana do 293

  Greške i ispravke, izvinjenje zbog štamparskih grešaka za rad Život i djelo Vojina Komadine - konverzija broj 24 i 27

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Ozrenka Bjelobrk
  Broj 28/29
  Strana od 534
  Strana do 534

  Slecifičnosti kulturnog razvoja BiH od završetka II svjetskog rata do danas, s posebnim osvrtom na razvoj muzičke umjetnosti

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Ozrenka Bjelobrk
  Broj 25/26
  Strana od 393
  Strana do 399

  Život i djelo Vojina Komadine (nastavak teksta iz broja 24)

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Ozrenka Bjelobrk
  Broj 27
  Strana od 333
  Strana do 342

  Život i djelo Vojina Komadine

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Ozrenka Bjelobrk
  Broj 24
  Strana od 339
  Strana do 349

Radovi sa skupova

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena
  Publikacija U Zborniku radova "Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena" Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Naučni skup Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjeh i budućih promjena 5
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Muzičke radionice u funkciji (unapređivanja kvaliteta) stručnog osposobljavanja studenata razredne nastave

  Naučni skup Thirteenth International Scientific Conference
  Publikacija International Journal Institute od Knowledge Management
  Godina 2017
  Autori Indira Meškić i Ozrenka Bjelobrk Babić

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Samoprocjena studenata učiteljskog studija o ishodima učenja u okviru nastavnog predmeta Vokalno-instrumentalna muzika

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Dragana Sarajlić
  Strana od 637
  Strana do 652

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi, Učiteljski fakultet u Užicu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nastav i učenje (stanje i problemi), Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

Ostali radovi

  Informacija o održanom Didaktičkom koncertu u Banjoj Luci

  Izdavač Časopis Naša škola . Društvo pedagoga RS
  ISSN/ISBN 2303-7091
  DOI 10.7251/NSK1802157R
  Godina 2018
  Autori Darko Ratković, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 155
  Strana do 156

Umjetnički radovi

  "Tradicija i mi"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 40 minuta
  Godina 2019
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić

  Didaktički koncert "Muzički bonton"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Jovanka Roćenović

  Koncert umjetničke muzike protkane impulsima folklorne tradicije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Ljubica Crnobrnja, Violeta Lučić, Zoran Vujić i Ozrenka Bjelobrk-Babić

  Koncert umjetničke muzike protkane impulsima folklorne tradicije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Ljubica Crnobrnja, Violeta Lučić, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Zoran Vujić

  Koncert umjetničke muzike protkane impulsima folklorne tradicije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Ljubica Crnobrnja, Violeta Lučić, Zoran Vujić i Ozrenka Bjelobrk-Babić

  Koncert umjetničke muzike protkane impulsima folklorne tradicije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Ljubica Crnobrnja, Violeta Lučić, Zoran Vujić i Ozrenka Bjelobrk-Babić

  Svečana akademija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Ljubica Crnobrnja, Violeta Lučić, Zoran Vujić i Ozrenka Bjelobrk-Babić

  Svečana akademija povodom obilježavanja 100 godina Učiteljske škole u Derventi

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić

  "Humana umjetnost" (umjentički projekat)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Violeta Lučić i Ljubica Crnobrnja

  Jedinstvo raznolikosti 2009

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić

  Muzikom do kulture

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić