Navigacija

doc. dr Malina Čvoro
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za urbanizam
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za arhitektonsko projektovanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Urbanizam i planiranje prostora docent 17. februar 2016.
Arhitektonsko projektovanje docent 29. jun 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MEE16UAA Urbanistički i arhitektonski aspekti energetske efikasnosti
PPV Prostori i pejsaži vode
RUD Regenerativni dizajn
Akademske studije prvog ciklusa
OA07AG Arhitektonska grafika
OA07RISN Razvoj i sociologija naselja
OAP07APRK Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu
OAU07USR Urbana struktura i rekonstrukcija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Obnova objekata u funkciji unapređenja kvaliteta životne sredine u arhitektonskom prostoru

  DOI DOI: 10.7251/SGRS1215003C
  Časopis Savremeno graditeljstvo; naučno-stručni časopis za graditeljstvo Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 34
  Strana do 41

  Osnovne karakteristike prostora priobalja u urbanim sredinama

  DOI 10.7251/SGRS1215001C
  Časopis Savremeno graditeljstvo; naučno-stručni časopis za graditeljstvo Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Malina Čvoro
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 8
  Strana do 21

  Priprema i tok izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2014
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 122
  Strana do 137

  Priobalje kao urbanistički izazov današnjice

  Časopis Naučno stručni časopis "Savremeno graditeljstvo"
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 54
  Strana do 58

Radovi sa skupova

  Promjena saobraćajnih prioriteta i navika – izazovi grada Banjaluke ka stvaranju održive gradske sredine

  Naučni skup 15. Letnja škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Ena Hadžić i Malina Čvoro
  Strana od 181
  Strana do 189

  THE STUDY OF PARTICULARITY OF BANJA LUKA WATERFRONT IN VIEW OF DEFINING THE COURSE OF ITS FUTURE DEVELOPMENT

  Naučni skup International Scientific Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIII
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 369
  Strana do 385

  Architectural aspects of energy and ecologically responsible design of student house buildings

  Naučni skup 5thInternational Academic Coference on Places and Technologies
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2018
  Autori Malina Čvoro, Saša Čvoro i Aleksandar Janković
  Strana od 326
  Strana do 331

  Mogućnosti primjene aktivnih solarnih sistema u jednoporodičnom stanovanju, analiza regiona

  Naučni skup Energetska efikasnost, ENEF 2017
  Publikacija ISBN 978-99955-46-27-4
  Godina 2017
  Autori Malina Čvoro i Slađana Janković
  Strana od 26
  Strana do 30
  Veb adresa http://www.enef.etfbl.net/2017/p10.html

  Analiza uticaja promjene saobraćajnih prioriteta i navika na održivost gradske sredine, na primjerima Ljubljane i Banja Luke

  Naučni skup Energetska efikasnost 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Malina Čvoro i Ena Hadžić
  Strana od 21
  Strana do 26

  Arhitektura obrazovnih prostora i dnevna osvijetljenost

  Naučni skup XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova SYM-OP-IS 2017
  Godina 2017
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Una Umićević i Aleksandar Janković
  Strana od 586
  Strana do 591

  Tipologija priobalnog prostora u gradovima Republike Srpske i BiH

  Naučni skup 12. Međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik
  Godina 2016
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 69
  Strana do 77

  COMFORT QUALITY IN THE ARCHITECTURAL TRANSFORMATION OF EXISTING FACILITIES

  Naučni skup 3rd International Academic Conference on places and Technologies
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2016
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Una Umićević
  Strana od 109
  Strana do 118

  Dnevno osvjetljenje kao parametar kvaliteta u arhitektonskim transformacijama postojećih objekata

  Naučni skup Međunarodni naučno stručni simpozijum "Instalacije & Arhitektura";
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Una Umićević

  THE TRANSFORMATION OF THE EXISTING

  Naučni skup Radical Space In Between Disciplines
  Godina 2015
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro
  Veb adresa http://radicalspaceconference.com

  Problems and Potentials of Waterfronts in the Cities of the Republic of Srpska

  Naučni skup International Academic Conference Browinfo 2014
  Publikacija Browninfo 2014 - Proceedings of International Academic Conference
  Godina 2014
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 207
  Strana do 217

  Promišljen koncept škole graditelja – doprinos sistemu obrazovanja

  Naučni skup Energetska efikasnost / ENEF 2013
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Gerhard Kopeinig, Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Priobanje kao izazov urbanog razvoja

  Naučni skup Međunarodni simpozijum o održivom razvoju i planiranju "Nova urbanost – planiranje i razvoj gradova u vremenu izazova"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Malina Čvoro

  Obnova arhitektonskih objekata u funkciji definisanja identiteta prostora

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija – Juče, Danas, Sutra
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro
  Strana od 93
  Strana do 102

  Promišljen koncept škole-doprinos sistemu obrazovanja

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija-Juče, Danas, Sutra
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gerhard Kopeinig, Saša Čvoro i Malina Čvoro
  Strana od 145
  Strana do 152

  Oblikovanje javnog gradskog prostora u periodu tranzicije

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 303
  Strana do 313

  Rekonstrukcija javnog gradskog prostora u Prijedoru – Nova urbanost

  Naučni skup Simpozijum "Nova urbanost, integracija – dezintegracija grada"
  Publikacija Zbornik radova, Društvo urbanista Beograda;
  Godina 2008
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 165
  Strana do 176

  Uloga osvjetljavanja u projektovanju javnih gradskih prostora

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro
  Strana od 319
  Strana do 327

  Mogući pristup nadogradnji objekata sa ravnim krovom na primjeru nadogradnje zgrade Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija
  Publikacija 1. Zbornik radova Arhitektonsko građevinskog fakulteta; Banja Luka
  Godina 2006
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Obnova gradova u funkciji unapređenja graditeljskog nasljeđa sa osvrtom na tvrđavu Kastel u Banjoj Luci

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija
  Publikacija 1. Zbornik radova Arhitektonsko građevinskog fakulteta u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Malina Čvoro

  Značaj gradskog trga u procesu unapređenja otvorenih prostora grada

  Naučni skup Simpozijum "Rekonstrukcija i revitalizacija grada"
  Publikacija Zbornik radova, Društvo urbanista Beograda
  Godina 2006
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro
  Strana od 219
  Strana do 229

  Mogućnosti transformacije gradskih trgova u gradovima zapadne Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija "Savremeni problemi u građevinarstvu"
  Publikacija Zbornik radova, Građevinski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2006
  Autori Malina Čvoro

  Ključni elementi kvalitetnog prostornog dizajna gradskih trgova

  Naučni skup Simpozijum "Urbani dizajn"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro
  Strana od 277
  Strana do 286

  Uloga saobraćajne infrastrukture u razvoju naselja Republike Srpske kroz primjere Prijedora i Srpskog Sarajeva

  Naučni skup Planiranje i realizacija infrastrukture
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro
  Strana od 49
  Strana do 55

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova, Trinaesti naučni skup sa međunarodnim učešćem ''Savremena teorija i praksa u graditeljstvu" – STEPGRAD 2018

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Grad Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, Zavod za urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine Republike Srpske, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet za geodeziju Univerziteta u Zagrebu, Arhitektonski fakulteta Tjenđin Univerziteta, Građevinski fakultet Tjenđin Univerziteta, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2018
  Autori Dragan Macanović, Malina Čvoro i Gordana Broćeta
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/17GdGgmTpTDiDlIpxnilTSuxd7Zyyn5BT/view

  Uređivački odbor zbornika radova, Dvanaesta međunarodna stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu" - STEPGRAD 2016

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Grad Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, Zavod za urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine Republike Srpske, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet za geodeziju Univerziteta u Zagrebu, Arhitektonski fakulteta Tjenđin Univerziteta, Građevinski fakultet Tjenđin Univerziteta, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  ISSN/ISBN 78-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Brankica Milojević, Malina Čvoro, Aleksandar Borković, Mato Uljarević, Dragan Macanović i Tanja Trkulja
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/17GdGgmTpTDiDlIpxnilTSuxd7Zyyn5BT/view

  Problems and potentials of Waterfronts in Town and Cities in the Republic of Srpska

  Izdavač Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka
  ISSN/ISBN 978-99955-752-3-6
  Godina 2014
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 191
  Strana do 206

  Youth Centre Iterior

  Izdavač Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
  ISSN/ISBN ISBN 978-9958-30-092-9
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro, Ivan Živanović i Saša Čvoro
  Strana od 148
  Strana do 149

  Mogućnosti primjene nekih elemenata projektovanja objekata na principima pasivne kuće

  Izdavač Arhitektonsko građevinski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro
  Strana od 319
  Strana do 327

  Transformacija otvorenih gradskih prostora

  Izdavač Arhitektonsko građevinski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Malina Čvoro
  Strana od 417
  Strana do 429

Knjige

  BROWNINFO. Priručnik za uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA informatički inženjering
  ISBN 978-99955-752-1-2 1.
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Brankica Milojević, Nevena Novaković, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Tijana Vujičić, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Dubravko Aleksić, Anita Milaković i Jelena Medić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 176
  Veb adresa http://bit.ly/browninfo2014

Umjetnički radovi

  Nova mesta - Idejna arhitektonsko urbanistička rešenja javnih prostora za Konkurs Nova mesta, Novi Sad

  Izdavač 26 Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-15 novembar 2017
  Tehnika Plakat
  Godina 2017
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Slobodan Peulić, Maja Medić, Neda Medić i Nebojša Jeremić

  Nova mesta: arhitektonsko-urbanističko rješenje na lokaciji Sremska Kamenica

  Izdavač Fondacija Novi Sad 2021
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 29.09.-03.10.2017.
  Tehnika Plakat
  Godina 2017
  Autori Malina Čvoro, Saša Čvoro, Slobodan Peulić, Nebojša Jeremić, Neda Medić i Maja Medić

  4.paviljon studentskog doma u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci

  Izdavač Društvo arhitekata Novog Sada - DaNS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje maj - jun
  Tehnika plakat
  Godina 2016
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  4.paviljon studentskog doma u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci

  Izdavač Muzej primenjene umetnosti u Beogradu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 29.mart - 30. april
  Tehnika plakat
  Godina 2016
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Browninfo - Metodološki okvir za kreiranje interaktivne baze podataka braunfild lokacija. 24. Međunarodni salon urbanizma. Druga nagrada u kategoriji Istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja

  Izdavač 24. Međunarodni salon urbanizma
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, Tijana Vujičić, Brankica Milojević, Miodrag Ralević, Aleksandra Krstić-Furundžić, Ljubiša Preradović, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Anita Milaković, Jelena Medić i Dalibor Ilić

  Izložba „Crtež – neodvojivi dio arhitekture“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, Malina Čvoro i Milica Malešević

  Kuća za odmor u Ništavcima, Prijedor

  Izdavač Salon arhitekture, Društvo arhitekata Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2014
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Kuća Arsić u Novom Sadu

  Izdavač Salon arhitekture, Društvo arhitekata Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2014
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Izložba radova studenata prve godine – Arhitektonsko projektovanje, Arhitektonska grafika i Likovno oblikovanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, Malina Čvoro, Milica Malešević i Maja Ilić

  Zgrada Arhitektonsko građevinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2012
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Izložba radova studenata prve godine - studijski program arhitektura

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, Malina Čvoro, Milica Malešević, Maja Ilić i Tanja Trkulja

  Kuća Arsić u Novom Sadu

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banjoj Luci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2011
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Zgrada Arhitektonsko građevinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banjoj Luci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2011
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Projekat rekonstrukcije i uređenja parka „Mladen Stojanović", Banja Luka

  Izdavač RESTART - Arhitektura u Bosni i Hecegovini 1995.-2010., ur. Hans Ibelings, Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonsko -urbanistički projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

  Rekonstrukcija i uređenje ulice Kralja Petra I Oslobodioca u Prijedoru

  Izdavač CEMEX Building Award, Edition XIX, Mexico
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Rekonstrukcija i uređenje ulice Kralja Petra I Oslobodioca u Prijedoru

  Izdavač Graditeljska nagrada CEMEX u BiH za 2010.godinu, Sarajevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika relizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Kuća za odmor u Ništavcima

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro i Veljko Hrgar

  Rekonstrukcija i uređenje ulice Kralja Petra I Oslobodioca u Prijedoru

  Izdavač The European Prize for Urban Public Space, Barcelona
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Poslovno sportski centar Rudar - Prijedor

  Izdavač 32. Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Rekonstrukcija ulice Kralja Petra I Oslobodioca, Prijedor

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Poslovno sportski kompleks Rudar, Prijedor

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH, 2010
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro i Malina Čvoro

  Rekonstrukcija područja bivše kasarne u Novom gradu

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekt
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Vladan Đokić i Anita Zrnić

  Rekonstrukcija Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Radovan Beleslin i Predrag Tontić

  Rekonstrukcija Doma mladih u Banjoj Luci

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2010
  Autori Malina Čvoro, Ivan Živanović i Saša Čvoro

  Rekonstrukcija i uređenje ulice Kralja Petra I Oslobodioca u Prijedoru

  Izdavač 30. Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2008
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Rekonstrukcija i uređenje ulice Kralja Petra I Oslobodioca u Prijedoru

  Izdavač 1. Salon arhitekture i urbanizma Republike Srpske
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2008
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Idejni projekat rekonstrukcije i uređenja parka Mladen Stojanović u Banjoj Luci

  Izdavač 16. Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2007
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

  Stambeno poslovni objekat, ugao Svetosavske i Uskočke ul., Prijedor

  Izdavač 28. Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2006
  Autori Malina Čvoro, Saša Čvoro i Veljko Hrgar

  Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje rekonstrukcije dijela centralne gradske zone ²Izlaz na Savu² u Gradišci

  Izdavač 14. Salon arhitekture, Dani arhitekture Novog Sada, Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2006
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje Ulice Kralja Petra I Oslobodioca u centralnoj zoni Prijedora

  Izdavač 14. Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonsko djelo
  Godina 2005
  Autori Malina Čvoro i Saša Čvoro

  Urbanističko - arhitektonsko rješenje gradskog bloka između ulica Vuka Karadžića i I Krajiškog korpusa u Banja Luci

  Izdavač 13. Salon urbanizma, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2004
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Predrag Tontić

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Marina Latinović, ma
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Aleksandar Borković
doc. dr Stevo Borojević
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Vinko Babić
Marina Višković
Gordana Jakovljević
prof. dr Mato Uljarević
Dragan Zrnić
Aleksandra Regojević
Dejan Milinović, ma
doc. dr Malina Čvoro
doc. dr Miroslav Malinović
Radovan Vukomanović
Stamenko Mijatović
prof. dr Radenko Jotanović
Jelena Pažin, ma
Branka Kovačević
mr Mladen Slijepčević
Vesna Savić
Jelena Rožić
prof. dr Biljana Antunović
Slobodan Peulić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM