Navigacija

Mladen Amović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-110
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geoinformatika viši asistent 27. septembar 2018.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
GHP GIS u hidrotehničkoj praksi
MGDVGP Vizuelizacija geoprostornih podataka
MGDIPP Infrastrukture prostornih podataka
MGDMK Multimedijalna kartografija
PGS-SU Primjena GIS-a u saobraćajnicama
PGS-URKD Primjena GIS-a u saobraćajnicama
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GIS Geoinformacioni sistemi
OGD07K1 Kartografija 1
OGD07K2 Kartografija 2
OGD07KP Kartografske projekcije
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD09GI1 Geoinformatika 1
OGD10GI2 Geoinformatika 2
OGD14SUPK Sastavljanje i umnožavanje planova i karata

Bibliografija

Radovi u časopisima

  CENTRAL GEOSPATIAL DATABASE ANALYSIS OF THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE

  DOI 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284
  Časopis Geodetski vestnik
  Godina 2016
  Autori Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović i Miodrag Regodić
  Volumen 60
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 284
  Veb adresa https://issuu.com/mfoski/docs/gv_2016_2_z_ovitkom

  POJAVA FASCIOLOZE KOD OVACA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC, REPUBLIKA SRPSKA

  DOI 10.7251/VETJ16020010
  Časopis VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Oliver Stevanović, Drago Nedić, Mirko Stanišić, Dejan Radić, Mladen Amović, I. Pavlović, Ž. Sladojević i A. Zuko
  Volumen XVI
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 141
  Veb adresa http://virs-vb.com/veterinarski-zurnal-rs/arhiva/volumen-xvi-2016/volumen-xvi-2016-2/

  HAEMONCHUS CONTORTUS, FASCIOLA HEPATICA I DICROCOELIUM DENDRITICUMKOD SRNA CAPREOLUS CAPREOLUS U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.7251/VETJ1601090N
  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Olivert Stevanović, Drago Nedić i Mladen Amović
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 89
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.virsvb.com/veterinarski-zurnal-rs/arhiva/volumen-xv-2015/volumen-xvi-2016-3/

  OSNOVE PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

  DOI 10.7251/VJE1504544R
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović i Radenko I. Višnjić
  Volumen 1
  Broj 4.
  Strana od 549
  Strana do 553
  Veb adresa http://www.casopisvjestak.com/casopis-vjestak-broj-4/

  PROSTORNO - VREMENSKI TIPOVI I ANALIZE PODATAKA U BIG DATA PARADIGMI

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503066A
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Miro Govedarica, Vladimir Pajić i Slavko Vasiljević
  Volumen 03
  Broj 1
  Strana od 68
  Strana do 77
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta

  DOI 10.7251/VJE1502219V
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko Vasiljević, Mladen Amović i Radenko Višnjić
  Volumen 1(2014)
  Broj 2 (153-288)
  Strana od 219
  Strana do 223
  Veb adresa http://www.centarzavjestacenje.com/casopisvjestak/dokumenti/casopisvjestak2/slavkos.pdf

  DETEKCIJA POPLAVNIH PODRUČJA NA SATELITSKIM SNIMCIMA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE

  DOI 10.7251/SGRS1215006A
  Časopis SAVREMENO GRADITELJSTVO
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović i Slavko Vasiljević
  Volumen VII
  Broj 12
  Strana od 62
  Strana do 69

Radovi sa skupova

  GEOPORTAL ZA PRETRAŽIVANJE I VIZUELIZACIJU KATASTARSKIH PODATAKA

  Naučni skup STEPGRAD
  DOI 10.7251/STP1813687A
  Godina 2018
  Autori Mladen Đurić i Mladen Amović
  Strana od 687
  Strana do 698
  Veb adresa http://stepgrad.aggf.unibl.org/en/2018/05/18/book-of-proceedings/

  GEODETSKO ODREĐIVANJE VERTIKALNIH POMJERANJA OBJEKATA U TOKU IZGRADNJE

  Naučni skup STEPGRAD
  DOI 10.7251/STP1813272V
  Godina 2018
  Autori Slavko Vasiljević, Zagorka Gospavić i Mladen Amović
  Strana od 272-
  Strana do 282
  Veb adresa http://stepgrad.aggf.unibl.org/en/2018/05/18/book-of-proceedings/

  SPECIFICS OF THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2017.093
  Publikacija CONFERENCE PROCEEDINGS 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović, Mladen Amović i Branimir Popović
  Strana od 893
  Strana do 899
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/NS2017.093.pdf

  PRIMJENA LIDAR PODATAKA U IZRADI MODELA PROSTORA

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Miro Govedarica i Vladimir Pajić
  Strana od 353
  Strana do 361
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  IMPLEMENTATION OF THE GEOPORTAL OF THE CADASTRE OF COMMUNAL UTILITIES IN ACCORDANCE WITH THE INSPIRE DIRECTIVE

  Naučni skup Vodovod i kanalzacija '16
  DOI 628.1/.2(082)
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Mladen Đurić i Dejan Vasić
  Strana od 314
  Strana do 319

  PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 177

  PRIMENA TOPSIS METODE PRILIKOM IZBORA KATASTARSKE OPŠTINE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Ilić, Mladen Đurić i Mladen Amović
  Strana od 137
  Strana do 140

  PREDNOSTI I NEDOSTACI KATASTRA NEPOKRETNOSTI KAO JEDINSTVENE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA I PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Ilić, Mladen Đurić i Mladen Amović
  Strana od 133
  Strana do 137

  Spatio – temporal types of data in Big data paradigm

  Naučni skup 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Distribution IFKAD 2016
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Vladimir Pajić, Miro Govedarica i Slavko Vasiljević
  Strana od 466
  Strana do 479

  Geodetska kontrola vertikalnosti visokih objekata

  Naučni skup Savremena dostignuća u graditeljstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.102
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 1007
  Strana do 1014

  Poboljsanje radiometrijskog kvaliteta digitalnih snimaka

  Naučni skup ENERGETIKA 2016
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Mladen Amović, Biljana Avramović i Mladen Đurić
  Strana od 44
  Strana do 49

  OCJENA KVALITETA SADRŽAJA TOPOGRAFSKE KARTE BANJE LUKE U RAZMJERI 1:25 000

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-9-2, COBISS.BH-ID 4018200
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović
  Strana od 58
  Strana do 59
  Veb adresa www.stes.rs.ba

  ZNAČAJ GEODEZIJE U IMPLEMENTIRANJU I POSTAVLJANJU SPRAVA I MAŠINA U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-9-2, COBISS.BH-ID 4018200
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović
  Strana od 44
  Strana do 45
  Veb adresa www.stes.rs.ba

  PODACI GIS U RUDARSKIM ISTRAŽIVANJIMA

  Naučni skup 42nd International Symposium on Operations Research
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić i Dragoljub Sekulović
  Strana od 115
  Strana do 119

  Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions

  Naučni skup 27th International Cartographic Conference - Maps Connecting the World
  Publikacija Proceedings of 27th International Cartographic Conference; ISBN 978-85-88783-11-9
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Veb adresa http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html

  Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions

  Naučni skup FIG Working Week 2015 - From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World
  Publikacija Technical Programme and Proceedings of FIG Working Week 2015, ISBN 978-87-92853-35-6, ISSN 2307-4086
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Veb adresa http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_amovic_vasiljevic_et_al_7611.pdf

  Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program

  Naučni skup XXXI međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015
  Publikacija Zbornik radova XXXI međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015, ISSN 0354-8651, UDC 620.9
  Godina 2015
  Autori Miodrag Regodić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 188
  Strana do 191
  Veb adresa www.savezenergeticara.rs

  GIS u predviđanju poplava područja grada Bijeljine

  Naučni skup ČETVRTI MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMEN1501839A
  Publikacija Zbornik radova, IV Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 839
  Strana do 848
  Veb adresa www.tfzv.org

  PROCIJENA ZONE MOGUĆIH POPLAVA TERITORIJE GRADA BIJELJINA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ARCGIS

  Naučni skup 5. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 5. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-2-3, COBISS.BH-ID 3367704
  Godina 2012
  Autori Mladen Amović i Slavko Vasiljević
  Strana od 37
  Strana do 38
  Veb adresa www.stes.rs.ba

Ostali radovi

  Izložba „Republika Srpska na kartama“ održana 2016. godine u Banskom Dvoru u sklopu. obilježavanje Međunarodne godine mapa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

  Izdavač Banski Dvor
  Godina 2016
  Autori Malina Čvoro, Mladen Amović, Marko Ivanišević i Jelena Stanković

  JOVAN CVIJIĆ AND HEADQUARTERS MAP OF THE KINGDOM OF SERBIA 1: 75.000

  Izdavač Srpska Akademija nauka i umetnosti
  ISSN/ISBN 978-86-7025-684-2
  Godina 2015
  Autori Stevan Radojčić, Saša Bakrač i Mladen Amović
  Strana od 753
  Strana do 767

  Monografija ''Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora

  Izdavač arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISSN/ISBN ISBN 978-99955-747-6-5
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Maja Dodig i Mladen Amović
  Strana do 262

  Monografija "Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 9778-99955-747-6-5, COBISS.BH-ID 4064280
  Godina 2013
  Autori Mladen Amović
  Strana od 0
  Strana do 264

Projekti

Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Poljoprivreda kao grana privrede obezbjeđuje proizvodnju hrane za prehranu stanovništva, te neprehrambene proizvode i indirektno utiče na uravnoteženje životne sredine. Potreba za sigurnošću hrane i povećanju prinosa igra značajnu ulogu u planiranju poljoprivredne proizvodnje i ekonomiji države uopšte...

Broj projekta 1253008
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miodrag Regodić
Projektni tim Ivana Janković
Mladen Amović, ma
prof. dr Danijela Kondić
mr Jelena Davidović Gidas
Jovana Mićić
prof. dr Dimitrije Marković
dr Velimir Ninković
prof. dr Miro Govedarica
Gvozden Mićić
Dejan Vasić
prof. dr Gordana Đurić
Slavko Vasiljević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom učenju pokrenutom od strane privrede

Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljih odgovora na potrebe geoinformatičke industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* (Rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244), Moldaviji i Crnoj Gori sa naglaskom na sledeće aspekte...

Broj projekta 1253006
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim Nataša Pašalić
Ivana Janković
Slavko Vasiljević, ma
Marina Todorović
Dejan Vasić
Slavica Nedimović
prof. dr Miodrag Regodić
prof. dr Gordana Đurić
mr Marko Ivanišević
prof. dr Brankica Milojević
Vesna Savić
Sanja Tucikešić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 01.11.2022.
Vrijednost projekta 1934423.0 BAM

Evaluacija akademskog obrazovanja Zapadnog Balkana i profesionalno održivi trening infrastrukture prostornih podataka

Univerziteti učesnici projekta imaju veoma ograničena dosadašnja iskustva u pogledu implementacije INSPIRE direktive i njene podrške drugim evropskim inicijativama i direktivama. Iskustva sa Univerziteta učesnica programa su neophodnoa kako bi se ubrzalo uvođenje koncepta infrastrukture prostornih podataka (SDI – Spatial data infrastructure) u univerzitetske nastavne planove i programe....

Broj projekta 8300304
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim Slavko Vasiljević, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 53037.0 BAM