Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Stevo Borojević
Jelena Pažin, ma
prof. dr Aleksandar Borković
Dragan Zrnić
prof. dr Miroslav Malinović
Stamenko Mijatović
Gordana Jakovljević
Marina Višković
prof. dr Brankica Milojević
Vesna Savić
Slobodan Peulić
prof. dr Mato Uljarević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Malina Čvoro
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Saša Čvoro
Jelena Rožić
Radovan Vukomanović
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Vinko Babić
Aleksandra Regojević
Marina Latinović, ma
Branka Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM