Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim prof. dr Lana Nežić
doc. dr Biljana Gatarić
mr Nina Okuka
Marina Višković
Jelena Rožić, ma
Ljiljana Josipović
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
mr Ana Golić Jelić
doc. dr Anđelka Račić
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Ranko Škrbić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Mato Uljarević
Marina Višković
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Malina Čvoro
Dragan Zrnić
Dejan Milinović, ma
prof. dr Radenko Jotanović
Slobodan Peulić
Jelena Rožić, ma
Radovan Vukomanović
Branka Kovačević
Marina Latinović, ma
prof. dr Saša Čvoro
Aleksandra Regojević
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Stevo Borojević
Vesna Savić
doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Brankica Milojević
Jelena Pažin, ma
Stamenko Mijatović
Dragana Zeljić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM