Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim mr Nina Okuka
Biljana Gatarić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Ljiljana Josipović
Anđelka Račić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Lana Nežić
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
Ana Golić Jelić
prof. dr Ranko Škrbić
Nebojša Mandić-Kovačević
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Radenko Jotanović
Vesna Savić
prof. dr Vinko Babić
Dejan Milinović, ma
prof. dr Stevo Borojević
mr Mladen Slijepčević
Marina Višković
doc. Gordana Jakovljević
Dragan Zrnić
Dragana Zeljić, ma
Jelena Rožić, ma
Marina Latinović, ma
Aleksandra Regojević
Radovan Vukomanović
Stamenko Mijatović
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Saša Čvoro
Jelena Pažin, ma
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Miroslav Malinović
Branka Kovačević
prof. dr Biljana Antunović
Slobodan Peulić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM