Navigacija

mr Radovan Beleslin

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza smanjenja nivoa buke u životnoj sredini zvučnom barijerom

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604068J
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Janković, Saša Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 4
  Broj 4
  Strana od 068
  Strana do 077
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  Obnova objekata u funkciji unapređenja kvaliteta životne sredine u arhitektonskom prostoru

  DOI DOI: 10.7251/SGRS1215003C
  Časopis Savremeno graditeljstvo; naučno-stručni časopis za graditeljstvo Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 34
  Strana do 41

  Priprema i tok izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2014
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 122
  Strana do 137

  Milutin Milanković-životni put umnog graditelja do 1909

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković i Radovan Beleslin
  Broj 2/2009
  Strana od 74
  Strana do 81

Radovi sa skupova

  Ekološki aspekt primjene azbesta u građevinarstvu

  Naučni skup X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-54-50-0, COBISS.RS-ID 4199704
  Godina 2013
  Autori Radovan Beleslin, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 611
  Strana do 620

  Ka evropskoj zoni visokog obrazovanja-Iskustva AGF u Banja Luci

  Naučni skup IX Skup TRENDOVI RAZVOJA-TREND 2003
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Vladimir Lukić, Radovan Beleslin i Radomir Cvijić
  Strana od 72
  Strana do 75

Umjetnički radovi

  Rekonstrukcija Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Radovan Beleslin i Predrag Tontić