Navigacija

OAU07USR - Urbana struktura i rekonstrukcija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Urbana struktura i rekonstrukcija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAU07USR izborni 8 1P + 4V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa fenomenom grada, koji se posmatra morfogenetski odnosno u sklopu istorijskog kontinuiteta njegovog nastanka, razvoja i promjena kroz vrijeme. Cilj predmeta je da se putem urbanističkog istraživanja i urbanističkog projektovanja omogući izrada prijedloga za ponovno oživljavanje i oblikovanje izgrađenog prostora.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Izučavanjem predmeta student stiče znanja i vještine prepoznavanja problematike izgrađenog prostora. Za odabrani dio gradskog prostora, putem urbanističkog istraživanja i urbanističkog projektovanja izradiće se prijedlog za oživljavanje i oblikovanje postojećeg izgrađenog prostora grada. Ovo je moguće postići rekonstrukcijom, remodelacijom, konzervacijom ili restauracijom, kao i potpuno novom izgradnjom novih cjelina ili pojedinačnih objekata.
Sadržaj predmeta
Osnovne odrednice urbane strukture. Položaj gradskih struktura i distribucija njihovih elemenata. Veličina u funkciji dimenzionisanja prostora grada. Oblik gradskih prostora. Funkcija gradskih prostora. Odnos funkcije i fizičke strukture grada. Metodologija urbane rekonstrukcije. Kulturni identitet. Kulturni identitet u funkciji razumjevanja načina korištenja prostora grada. Transformacija urbane strukture. Planiranje i planerska dimenzija rekonstrukcije. Očuvanje istorijskih cjelina i rekonstrukcija u zaštićenim cjelinama. Urbana rekonstrukcija i istorijske karakteristike grada. Urbana rekonstrukcija i problemi kontinuiteta.
Metode izvođenja nastave
Predavanje i vježbe. Učenje i samostalna izrada pripremnih i ispitnih zadataka. Konsultacije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave 5 bodova Aktivnost na nastavi 5 bodova Kolokvij 10 bodova Grafički rad 40 bodova Ispit 40 bodova
Posebna naznaka
Neophodna koordinacija sa studijskim područjem urbanističkog i arhitektonskog projektovanja.