Navigacija

doc. dr Marina Radulj
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-112
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za arhitektonsko projektovanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Arhitektonsko projektovanje docent 1. novembar 2018.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OA07AP10 Arhitektonsko projektovanje 10
OA07AUP2 Arhitektura unutrašnjih prostora 2
OA19B BODINEVERLAJZ/BODYNEVERLIES (AP)
OA19PI Prostori igre (AP)
OA19SP1 Studio projekat 1 - Čovjek i prostor
OA19SP6 Studio projekat 6 – Unutrašnji prostori i dizajn
OA19SP7 Studio projekat 7 – Prostori za rad i odmor
OA19TOKIK Turistički objekti: konteksti i koncepti (AP)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Critical Resistance of a Hut—In Six Points (Cultivation of Critical Practice Through the Memorial House Design by The Architect Ranko Radović)

  DOI 10.7251/AGGPLUS/2109034R
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić i Ognjen Šukalo
  Volumen 1
  Broj 9
  Strana od 34
  Strana do 47
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/index

  Architectural Notation and Design Process

  DOI 10.2298/FUACE161005014M
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od 189
  Strana do 197
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/issue/view/570

  Body Never Lies

  DOI 10.1080/13528165.2013.818320
  Časopis Performance Research: A Journal of the Performing Arts, Routledge, London
  Godina 2013
  Autori Monika Ponjavić i Marina Radulj
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 106
  Strana do 108
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1080/13528165.2013.818320

Radovi sa skupova

  SAVREMENA INTERPRETACIJA TRADICIJE U ARHITEKTURI RANKA RADOVIĆA I ZLATKA UGLJENA U OKVIRU NACIONALNOG PARKA SUTJESKA

  Naučni skup GRADITELJSKO NASLEĐE I URBANIZAM
  Publikacija XI Naučnostručna koferencija sa međunarodnim učešćem GRADITELJSKO NASLEĐE I URBANIZAM
  Godina 2021
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj
  Strana od 334
  Strana do 343

  CONCEPT OF METAPHOR IN THE MEMORIAL ARCHITECTURE. CASE STUDY MEMORIAL CENTER “DONJA GRADINA”

  Naučni skup STEPGRAD
  DOI 10.7251/STP2014443M
  Publikacija INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIV
  Godina 2020
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj
  Strana od 443
  Strana do 451
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1FkEaKshFIUDSjOLd_6_ubcDJtKxmkQQ9/view

  When Utopia Meets Reality

  Naučni skup Fifth International Conference and Exhibition within International Multimedia Event ON ARCHITECTURE 2017
  Publikacija Conference Proceedings of Fifth International Conference and Exhibition within International Multimedia Event ON ARCHITECTURE 2017, ed. Ružica Bogdanović, ISBN 978-86-89111-16-3
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Milana Nedimović
  Strana od 81
  Strana do 89

  REKONSTRUKCIJA KUĆE BRANKA ĆOPIĆA UNUTAR ĆOPIĆA SOKAKA U HAŠANIMA - KULTURNI TURIZAM KAO POKRETAČ OČUVANJA KULTURNOG NASLJEĐA

  Naučni skup VIII konferencija “Kulturno dobro danas- vrednosti i značenja”
  Publikacija VIII konferencija “Kulturno dobro danas- vrednosti i značenja”, ur. Nada Živković, ISBN 978-86-89779-47-9
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Radovan Vukomanović
  Strana od 99
  Strana do 109

  Memorijalna arhitektura i značenje – prikaz konkursog rješenja za Spomen područje Donja Gradina

  Naučni skup XII Međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljestvu.
  Publikacija Zbornik radova XII Međunarodne naučno-stručne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljestvu. Banjaluka: Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-gređevinsko-geodetski fakultet.
  Godina 2016
  Autori Marina Radulj i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 197
  Strana do 204
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  Radical Ridicule

  Naučni skup International Interdisciplinary Scientific Conference on “Radical Space in Between Disciplines”
  Publikacija Book of Abstracts from International Interdisciplinary Scientific Conference on “Radical Space in Between Disciplines”, ed. Romana Bošković, Miljana Zeković, Slađana Milićević, ISBN 978-86-7892-733-1
  Godina 2015
  Autori Marina Radulj

  BASNABOSNA in the “May 25th” Museum

  Naučni skup 1. Međunarodna konferencija: "Scene Design – Between Profession Art and Ideology", ur. Radivoje Dinulović i Milena Krklješ
  Publikacija Zbornik radova sa 1. Međunarodne konferencije Scene Design – Between Profession Art and Ideology, ur. Radivoje Dinulović i Milena Krklješ, Novi Sad: FTN Departman za arhitekturu, 2012 (ISBN 978‐86-7892‐463‐7)
  Godina 2012
  Autori Marina Radulj
  Strana od 177
  Strana do 191

  Nova praksa u razumijevanju prostora kulture

  Naučni skup Međunarodni naučno‐stručni skup: Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija: Juče, danas, sutra, ur: Milenko Stanković i Duška Milanović
  Publikacija Zbornik radova Međunarodni naučno‐stručni skup: Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija: Juče, danas, sutra, ur: Milenko Stanković i Duška Milanović (ISBN 978‐99955‐667‐7‐7)
  Godina 2011
  Autori Marina Radulj
  Strana od 19
  Strana do 30

Ostali radovi

  Urednik kataloga za Godišnju izložbu grafičkih radova studenata studijskog programa arhitektura: Arhitektura: 23 godine. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet,

  ISSN/ISBN 978-99976-675-3-3.
  Godina 2019
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

Knjige

  Simulacija rada na pozornici u razmjeri 1:4

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-663-5-2
  Godina 2016
  Autori Marina Radulj, Kris van Getem i Maja Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 126

Umjetnički radovi

  Mentorstvo za učešće studenta A. Marića na Piranskim danima arhitekture sa radom: HTEC Urban Community

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Ognjen Šukalo i Milana Nedimović

  Izložba SP1

  Mentorstvo za: studentski performans Gdje je Peđa?

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Igor Kuvač, Maja Milić-Aleksić i Milana Nedimović

  Konkursni žiri za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog rješenja zgrade kompanije HTEC u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Ognjen Šukalo, Milana Nedimović, Ivan Rašković i Bojan Šukalo

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog rješenja zgrade kompanije HTEC u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Ognjen Šukalo i Milana Nedimović

  Horizonti

  Izdavač 22. Salon arhitekture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Izložba radova učesnika konkursa za nagradu Ranko Radović

  Izdavač ULUPUDS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Publikacija Četvrti zid

  Izdavač 22. Salon arhitekture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Publikacija Četvrti zid

  Izdavač 42. Salon arhitekture Uporno-otporno
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Horizonti

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Interaktivna skulptura
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Urbanističko-arhitektonski projekat kompleksa "Ćopića sokak" u Hašanima

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović, Dijana Simonović, Milenko Stanković, Radomir Cvijić i Radovan Vukomanović

  Betonska priroda grada

  Izdavač Seeing Invisible
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Milana Nedimović i Marina Radulj

  Četvrti zid

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2019
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Arhitektura_23 - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 9.12.-15.12. 2019.
  Godina 2019
  Autori Maja Milić-Aleksić, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Marina Radulj
  Veb adresa https://issuu.com/aggf.unibl/docs/katalog_godisnje_izlozbe_2018-2019

  Memorijalni centar Donja Gradina, 40. Salon arhitekture u Beogradu.

  Izdavač 40. Salon arhitekture u Beogradu. Muzej primenjene umetnosti u Beogradu.
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić, Milana Nedimović i Slobodan Peulić
  Veb adresa http://www.salonarhitekture.rs/

  Memorijalni centar Donja Gradina 27. Međunarodni salon urbanizma, Ruma

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

  Šumski hol

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Miodrag Manojlović

  Međunarodni javni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. 1. nagrada

  Izdavač Vlada Republike Srpske - Ministarstvo prosvjete i kulture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

  «Kaciga»

  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Instalacija
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović, Maja Radmanović i Vanja Đurđević

  izložba PLAYTIMEBANJALUKA_2016

  Izdavač AGGF, studio: PLAYTIME
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje dec.2016 - jan. 2017.
  Tehnika instalacije, fotografije, crteži, video
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Maja Đilas i Milana Nedimović
  Veb adresa https://playtimebl.wordpress.com/

  CONCRETE, CONCRETE, ONLY CONCRETE na “On Architecture 2017” - Fifth International Multimedia Event, ed. Ružica Bogdanović

  Izdavač STRAND – Sustainable Urban Society Association, Belgrade, 2017
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Plakat i animirani video
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  "PTICE"

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Rep. Srpske, Banjaluka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 21. 9. - 4. 10. 2016.
  Tehnika prostorna koncepcija i postavka umjetničke instalacije "Ptice" u okviru projekta «Misli sloboda» Edine Selešković
  Godina 2016
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Radovan Vukomanović

  Međunarodni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Memorijalni centar u Spomen-području Donja Gradina. 3. nagrada.

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Danijela Pavičić

  ARHIV U INCELU: Arhitektonska rekonstrukcija, revitalizacija i prenamjena napuštene industrijske zgrade u Incelu u Arhiv Republike Srpske

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Arhiv Republike Srpske, selektor: Mihailo Timotijević
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 3.6.2013.- 3.9.2013.
  Godina 2013
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić i Anita Milaković

  Memorial Complex

  Izdavač BALCAN Architectural Biennale 2013 Theme of Exibition: Intersection
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.05.-09.06.2013.
  Tehnika urbanističko - arhitektonski idejni projekat - plakat
  Godina 2013
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  BODYNEVERLIES

  Izdavač Retrospective Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil Engineering University of Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 27.9-5.10.2012.; 25-31.10.2012.
  Tehnika umjetnički istraživački projekat sa performativom i videom
  Godina 2012
  Autori Marina Radulj i Monika Ponjavić

  Memorial area Donja Gradina (Jasenovac Conetration camp complex)

  Izdavač Retrospective Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil Engineering University of Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 27.9-5.10.2012; 25-31.10.2012
  Tehnika arhitektonsko - urbanistički projekat (plakat)
  Godina 2012
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić i Monika Ponjavić

  Tijelo nikada ne laže u Banskom Dvoru

  Izdavač UG "PLUSMINUS" i Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika prostorna intervencija sa performanskom
  Godina 2011
  Autori Marina Radulj i Monika Ponjavić
  Veb adresa http://www.rtrs.tv/av/player.php?id=3033&x=3

  BODY NEVER LIES: A Story

  Izdavač UG "PLUSMINUS" i Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16-26.6.2011.
  Tehnika video rad
  Godina 2011
  Autori Marina Radulj i Monika Ponjavić

  BODY NEVER LIES: : How Human Became the Body

  Izdavač UG "PLUSMINUS" i Arhitektonsko-građevisnki fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16-26.6.2011.
  Tehnika video rad
  Godina 2011
  Autori Marina Radulj i Monika Ponjavić

  BA(O)SNA - doktorska izložba Marine Radulj

  Izdavač Muzej istorije Jugoslavije, Kulturni centar Beograda, EASTCODE Banjaluka
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika video radovi i prostorna intervencija
  Godina 2011
  Autori Marina Radulj

  Projekat rekonstrukcije i uređenja parka „Mladen Stojanović", Banja Luka

  Izdavač RESTART - Arhitektura u Bosni i Hecegovini 1995.-2010., ur. Hans Ibelings, Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonsko -urbanistički projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

  MEMORIJALNI KOMPLEKS - Centralno spomen obilježje borcima poginulim u odbrambeno - otadžbinskom ratu (1991-1996) u Banjaluci

  Izdavač RESTART - Arhitektura u Bosni i Hecegovini 1995.-2010., ur. Hans Ibelings, Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika arhitektonsko - urbanistički projekat
  Godina 2010
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  - „Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1991-1996”, 32. Salon arhitekture "Prilagođavanje... arhitektura plus"

  Izdavač Muzej primenjene umetnosti
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.03-30.04. 2010.
  Tehnika idejni projekat- plakat
  Godina 2010
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Izložba radova prispjelih na Međunarodni opšti javni konkurs za izradu Idejnog rješenja Spomen Kompleksa

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 4-11 mart 2008
  Tehnika plakti
  Godina 2008
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Idejni projekat rekonstrukcije i uređenja parka Mladen Stojanović u Banjoj Luci

  Izdavač 16. Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2007
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

Projekti

Razvoj i implementacija kurseva za pozorišne tehničare i šefove scene

Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje interdisciplinarnih kurseva koji će biti spoj znanja iz oblasti umjetnosti i tehnologije, na način koji će omogućiti odgovarajući učesnicima da steknu kompetencije koje će biti primjenljive u profesionalnom životu. Implementacija kurseva bi donijela poboljšanje kreativnih, tehničkih i sigurnosnih standarda rada u pozorištima i javnim prostorima u partnerskim zemljama, u skladu sa praksom u zemljama EU.

Broj projekta 8300301
Status Aktivan
Tip projekta Tempus
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Marina Radulj
Projektni tim doc. Nevena Novaković
prof. dr Milenko Stanković
Vesna Savić
prof. Draško Gajić, ma
doc. Maja Ilić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2012.
Završetak projekta 01.10.2015.
Vrijednost projekta 817345.0 BAM