Navigacija

Branka Kovačević

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Elektrotehnički fakultet

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Saša Čvoro
doc. Gordana Jakovljević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Mato Uljarević
Marina Latinović, ma
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Radenko Jotanović
Aleksandra Regojević
Vesna Savić
Dragan Zrnić
Slobodan Peulić
Dragana Zeljić, ma
Radovan Vukomanović
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Miroslav Malinović
Stamenko Mijatović
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Vinko Babić
Branka Kovačević
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
Jelena Pažin, ma
prof. dr Brankica Milojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Podrška implementaciji projekta iz EU programa Horizon 2020 "Promoting innovation leadership among public administrators and researchers-Pilar"

Cilj projekta je promocija inovativnog rukovođenja među rukovodiocima i istraživačima.

Broj projekta 8300215
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Slavica Spasojević
Branka Kovačević
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 15.10.2016.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM