Navigacija

dr Milana Grbić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) viši asistent 26. januar 2017.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
PN20-6 Društvena informatika

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C12EKO002 Bioinformatika
2C13BIO002 Bioinformatika
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C07MOS519 Osnovi računarskih sistema 4
1C09MIN900 Uvod u programiranje
1C09MNS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MNS905 Uvod u programiranje
1C09MNS913 Primjena multimedije u obrazovanju
1C09MOS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C09MOS519 Osnovi računarskih sistema 4
1C10TNS1004 Objektno orijentisano programiranje
1C10TNS190 Informatika
1C10TNS271 Osnovi programiranja
1C18TNS1004 Objektno orijentisano programiranje
1C18TNS1019 Primjena multimedija u obrazovanju
1C18TNS1023 Stručna praksa 2 (Informatika)
1C18TNS271 Uvod u programiranje
1C19MIN001 Osnovi programiranja 1
1C19MIN008 Proceduralno programiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A three-phase method for identifying functionally related protein groups in weighted PPI networks.

  Časopis COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY
  Godina 2020
  Autori Milana Grbić, Dragan Matić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Volumen 86
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1476927119310035?via%3Dihub

  A three-phase mapreduce-based algorithm for searching biomedical document databases

  Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
  Godina 2019
  Autori Milana Grbić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://ijeec.etf.ues.rs.ba/index.php/ijeec/article/view/50

  Conditional Random Fields-based Aproach to Classification: Application to Life Sciences

  Časopis IPSI BgD Transactions on Advanced Research (TAR), Special issue - "ICT Research at the University of Belgrade and at its Foreign Guests"
  Godina 2019
  Autori Milana Grbić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://ipsitransactions.org/journals/papers/tar/2019jan/p1.pdf

  Variable neighborhood search for partitioning sparse biological networks into the maximum edge-weighted k-plexes

  DOI 10.1109/TCBB.2019.2898189
  Časopis IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
  Godina 2019
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 1
  Strana do 1
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8637050

Radovi sa skupova

  Partitioning Weighted Metabolic Networks into Maximally Balanced Connected Partitions

  Naučni skup 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2020
  Autori Dragan Matić i Milana Grbić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9066293

  A heuristic approach for clustering metabolic networks into highly connected components

  Naučni skup 4th NGP-NET symposium
  Publikacija NGP-Net4 abstract book
  Godina 2018
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Strana od 48
  Strana do 48
  Veb adresa http://www.ngp-net.gmc.vu.lt/wp-content/uploads/2018/10/NGP-Net4_abstract_book.pdf

  On clustering large biological networks into dense components

  Naučni skup US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop
  Godina 2018
  Autori Dragan Matić, Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Veb adresa https://nsfserbia.rs/posters/

  Conditional Random Fields based approach for classification of the reactants in some metabolic reactions

  Naučni skup Belgrade BioInformatics Conference 2018
  Publikacija Book of Abstracts Belgrade BioInformatics Conference 2018
  Godina 2018
  Autori Milana Grbić, Savka Janković, Dragan Matić i Gordana Pavlović-Lažetić
  Strana od 109
  Strana do 109
  Veb adresa http://belbi.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Book-of-abstracts-Belbi2018.pdf

  A local search based heuristic for clustering large biological networks into highly connected components

  Naučni skup First Congress of Molecular Biologists of Serbia
  Publikacija CoMBos, Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 126
  Strana do 126
  Veb adresa https://vladofilipovic.github.io/Science/Papers/Book%20of%20Abstracts%20CoMBoS%202017.pdf

  Partitioning biological networks in k-plex subnetworks with maximum edge weights

  Naučni skup 3rd NGP-NET symposium
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS NGPnet17 KOSICE
  Godina 2017
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 42
  Strana do 42
  Veb adresa http://ngp-net17.saske.sk/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20NGP-net17%20KOSICE.pdf

  "Improving 1NN strategy for classification of some prokaryotic organisms"

  Naučni skup Belgrade Bioinformatics Conference (BelBI) 2016.
  Publikacija Proceedings Belgrade BioInformatics Conference 2016
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 43
  Strana do 54
  Veb adresa http://alas.matf.bg.ac.rs/~websites/bioinfo/wp-content/uploads/2017/03/Proceedings.BelBi_2016.pdf

  "Analysis of classification algorithms applied to some prokaryotic organisms"

  Naučni skup The 9th Biocuration Conference
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić
  Veb adresa https://f1000research.com/posters/5-757

  "Bioinformatičke baze podataka i algoritmi koji se koriste za poravnanje sekvenci"

  Naučni skup Peta matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Book of Abstracts Fifth Mathematical Conference of the Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Milana Grbić
  Strana od 39
  Strana do 39
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Unapređenje Alumni pametne internet aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Ovaj projekat je zamišljen kao druga faza projekta izrade Alumni pametne internet i mobilne aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U prvoj fazi, koja je realizovana u 2019. godini, razvijene su su osnovne funkcionalnosti aplikacije. Aplikacija je zamišljena kao veb zasnovana i dostupna je na linku https://matinf.pmf.unibl.org/alumni/ U drugoj fazi...

Broj projekta 1259053
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Milan Predojević, ma
Vukašin Crnogorac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1612.0 BAM

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Sara Jevđenić
doc. dr Vladimir Filipović
dr Milana Grbić
prof. dr Vladimir Jovanović
Milan Predojević, ma
prof. dr Duško Bogdanić
Vukašin Crnogorac
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Bojan Nikolić
Milanka Treml, ma
Sara Jevđenić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
Mia Jevđenić
dr Milana Grbić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim mr Tatjana Zec
dr Milana Grbić
Savka Vračević, ma
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Izrada Alumni pametne internet i mobilne aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Predmet ovog projekta je razvoj Inovativne Alumni pametne internet i mobilne aplikacije koja ima za cilj da na jednom mjestu objedini informacije o bivšim, trenutnim i budućim studentima matematike i informatike i tako omogući umrežavanje, bolje informisanje, razmjenu iskustava, lakše zaposlenje, kao i mogućnost karijernog napretka i cjeloživotnog učenja...

Broj projekta 1259031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac dr Milana Grbić
Projektni tim Milan Predojević, ma
prof. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 3135.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Marko Đukanović, ma
prof. dr Duško Bogdanić
dr Milana Grbić
prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
Sara Jevđenić
Milan Predojević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Alen Đurić
Sara Jevđenić
mr Bojan Nikolić
dr Milana Grbić
Milanka Treml, ma
prof. dr Miroslav Pranić
prof. dr Duško Bogdanić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM