Navigacija

mr Bojan Nikolić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent 18. maj 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG001 Kombinatorika: metode i strukture
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG003 Komutativna algebra
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG007 Algebarska topologija
2C13MAG008 Topološke metode u kombinatorici
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
2C13MAG011 Teorija politopa
2C13MAG012 Vjerovatnosni metodi u kombinatorici
Akademske studije prvog ciklusa
1C07GOS11 Primijenjena statistika
1C07MOS528 Statistika i slučajni procesi
1C07MOS569 Topologija
1C07HOS333 Matematika 2
1C09MNS273 Elementarna matematika
1C09MNS285 Vjerovatnoća i statistika
1C09MNS910 Elementarna teorija brojeva
1C09MNS967 Aksiomatska teorija skupova
1C09MOS528 Statistika i slučajni procesi
1C09MOS532 Matematička logika
1C09MOS569 Topologija
1C09MOS843 Teorija vjerovatnoće
1C09MOS922 Osnove matematike
1C09MOS970 Aksiomatska teorija skupova
1C13GOS11 Primijenjena statistika
1C19MIN004 Osnove matematike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Degenerated topological spaces

  DOI 10.30755/NSJOM.08651
  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2019
  Autori Bojan Nikolić
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 95
  Strana do 107
  Veb adresa https://doi.org/10.30755/NSJOM.08651

  Aksiome teorije skupova

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Bojan Nikolić, Duško Bogdanić i Daniel Romano
  Volumen XV(1)
  Strana od 17
  Strana do 25

  Operatori pik, karo, tref, srce

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Bojan Nikolić i Nebojša Elez
  Broj XIII(1)
  Strana od 73
  Strana do 80

  O operatoru granice

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Bojan Nikolić i Nebojša Elez
  Broj XIII(1)
  Strana od 67
  Strana do 72

Ostali radovi

  Prostori topologija - magistarska teza

  Izdavač Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2010
  Autori Bojan Nikolić
  Veb adresa http://elibrary.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/1254

Knjige

  Elementarna matematika

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-77-6
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić i Bojan Nikolić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Skupovi brojeva

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-69-1
  Godina 2018
  Autori Bojan Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
dr Milana Grbić
Mia Jevđenić
prof. dr Duško Bogdanić
mr Slađana Babić
mr Bojan Nikolić
Sara Jevđenić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim dr Milana Grbić
mr Bojan Nikolić
Milanka Treml, ma
Sara Jevđenić
prof. dr Duško Bogdanić
Alen Đurić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM