Navigacija

doc. dr Bojan Nikolić
docent

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija docent 30. maj 2024.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07GOS11 Primijenjena statistika
1C07MOS569 Topologija
1C07HOS333 Matematika 2
1C13GOS11 Primijenjena statistika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  New mixed-integer linear programming model for solving the multidimensional multi-way number partitioning problem

  DOI 10.1007/s40314-022-01825-2
  Časopis Computational and Applied Mathematics
  Godina 2022
  Autori Bojan Nikolić, Marko Đukanović i Dragan Matić
  Volumen 41
  Broj 3
  Strana od članak 119
  Strana do članak 119
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s40314-022-01825-2

  Solving the Longest Common Subsequence Problem Concerning Non-Uniform Distributions of Letters in Input Strings

  DOI 10.3390/math9131515
  Časopis Mathematics
  Godina 2021
  Autori Bojan Nikolić, Aleksandar Kartelj, Marko Đukanović, Milana Grbić, Christian Blum i Günther Raidl
  Volumen 9
  Broj 13
  Strana od e-časopis
  Strana do broj članka 1515
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2227-7390/9/13/1515

  O matematičkoj notaciji

  DOI 10.7251/MK2001001N
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2020
  Autori Bojan Nikolić
  Volumen XXVI
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1dSUH__xagVDiv9-cyNqPJOdbit-k6GO0/view

  Degenerated topological spaces

  DOI 10.30755/NSJOM.08651
  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2019
  Autori Bojan Nikolić
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 95
  Strana do 107
  Veb adresa https://doi.org/10.30755/NSJOM.08651

  Aksiome teorije skupova

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Bojan Nikolić, Duško Bogdanić i Daniel Romano
  Volumen XV(1)
  Strana od 17
  Strana do 25

  Operatori pik, karo, tref, srce

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Bojan Nikolić i Nebojša Elez
  Broj XIII(1)
  Strana od 73
  Strana do 80

  O operatoru granice

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Bojan Nikolić i Nebojša Elez
  Broj XIII(1)
  Strana od 67
  Strana do 72

Ostali radovi

  Prostori topologija - magistarska teza

  Izdavač Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2010
  Autori Bojan Nikolić
  Veb adresa http://elibrary.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/1254

Knjige

  Elementarna matematika

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-77-6
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić i Bojan Nikolić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Skupovi brojeva

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-69-1
  Godina 2018
  Autori Bojan Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Teorijski i računski aspekti nekih problema na grafovima sa primjenama u širenju informacija kroz mreže

U okviru ovog projekta, bavimo se razmatranjem teorijskih i računskih aspektima nekoliko grafovskih problema ...

Broj projekta 1259084
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim mr Tatjana Zec
Milan Predojević, ma
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Bojan Nikolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Teorijski i algoritamski aspekti za rješavanje problema rimske dominacije

Dominacijski problemi igraju važnu ulogu u računarstvu sa teorijskog i praktičnog aspekta. Jedan od takvih tipova problema su dominacijski problemi rimske dominacije. U ovom projektu razmatramo rješavanje više specifičnih problema ovog tipa. Sa teorijskog ugla, proučavaćemo donje i gornje granice ovih problema raznih klasa grafova kao što su hararijevi, točkovi, latice, konveksni politopi itd...

Broj projekta 1259074
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim doc. dr Bojan Nikolić
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Koljančić, ma
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Bojan Nikolić
doc. dr Milana Grbić
Mia Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
doc. dr Bojan Nikolić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.01.2023.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM