Navigacija

Milanka Treml, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent 27. avgust 2020.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG005 Diskretna geometrija
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C07HOS332 Matematika 1
1C09MIN293 Diskretna matematika
1C09MNS293 Diskretna matematika
1C09MNS322 Metodika nastave matematike 1
1C09MNS908 Elementarna geometrija 2
1C09MNS910 Elementarna teorija brojeva
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS686 Diferencijalna geometrija
1C09MOS969 Kombinatorika
1C09MOS971 Teorija brojeva
1C09MOS972 Teorija grafova
1C19MIN015 Kombinatorika
1C19MIN018 Elementarna teorija brojeva
1C19MIN020 Teorija grafova
1C19FNS004 Uvod u matematiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Complete monotonicity of some exponential and trigamma related functions

  DOI 10.7251/BIMVI2201175J
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2022
  Autori Vladimir Jovanović i Milanka Treml
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 175
  Strana do 179

  An application of a moment problem to completely monotonic functions

  DOI 10.7251/BIMVI2201169J
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2022
  Autori Vladimir Jovanović i Milanka Treml
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 169
  Strana do 173

  Logarithmically complete monotonicity of reciprocal arctan function

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2022
  Autori Vladimir Jovanović i Milanka Treml
  Volumen 49
  Broj 1
  Strana od 105
  Strana do 110

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Koljančić, ma
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Bojan Nikolić
doc. dr Milana Grbić
Mia Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
doc. dr Bojan Nikolić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.01.2023.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Vladimir Telebak
Milanka Treml, ma
prof. dr Dragan Matić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 17.01.2019.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM