Navigacija

doc. dr Vladimir Filipović
docent

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
docent 28. septembar 2006.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS434 Hemijska informatika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Roman domination number of some special classes of graphs - convex polytopes

  DOI https://doi.org/10.2298/AADM171211019K
  Časopis APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Kartelj, Milana Grbić, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 1
  Strana do 20
  Veb adresa http://pefmath.etf.rs/accepted/Ivana/AADM-2921.pdf

  A three-phase method for identifying functionally related protein groups in weighted PPI networks.

  Časopis COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY
  Godina 2020
  Autori Milana Grbić, Dragan Matić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Volumen 86
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1476927119310035?via%3Dihub

  Variable neighborhood search for partitioning sparse biological networks into the maximum edge-weighted k-plexes

  DOI 10.1109/TCBB.2019.2898189
  Časopis IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
  Godina 2019
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 1
  Strana do 1
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8637050

Projekti

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
Milan Predojević, ma
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Duško Bogdanić
Vukašin Crnogorac
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.10.2022.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Sara Koljančić, ma
Milan Predojević, ma
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Marko Đukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 06.10.2020.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM