Navigacija

Milan Predojević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) viši asistent 28. januar 2021.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS004 Prostorne baze podataka
2C21GIS004 Prostorne baze podataka
Akademske studije prvog ciklusa
1C09MIN555 Informacioni sistemi
1C09MNS907 Teoretske osnove računarstva
1C09MNS911 Baze podataka
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C09MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C09MOS976 Informacioni sistemi
1C09MOS984 Baze podataka 1
1C10TNS538 Internet programiranje
1C18TNS1012 Operativni sistemi
1C18TNS538 Internet programiranje
1C19MIN013 Operativni sistemi
1C19MIN017 Konstrukcija i analiza algoritama
1C19MIN027 Konstrukcija kompilatora
1C19MIN028 Internet programiranje
1C19MIN031 Projektovanje baza podataka
1C19MIN036 Baze podataka - napredni koncepti
1C19MIN037 Informacioni sistemi
1C19MIN042 Uvod u vještačku inteligenciju
OGIS23IS Informacioni sistemi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Can Greedy-like Heuristics Be Useful for Solving the Weighted Orthogonal Art Gallery Problem Under Regular Grid Discretization?

  DOI DOI 10.7251/IJEEC2102077P
  Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
  Godina 2021
  Autori Milan Predojević, Marko Đukanović, Milana Grbić i Dragan Matić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 77
  Strana do 85
  Veb adresa https://ijeec.etf.ues.rs.ba/index.php/ijeec/article/view/113

  Supportness of the protein complex standards in PPI networks

  DOI https://doi.org/10.1080/24751839.2021.1989241
  Časopis Journal of Information and Telecommunication
  Godina 2021
  Autori Milana Grbić, Vukašin Crnogorac, Milan Predojević, Aleksandar Kartelj i Dragan Matić
  Volumen 5
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24751839.2021.1989241

Radovi sa skupova

  Exploration of Intrinsic Disorder Regions through Classification of Intrinsically Disordered Proteins Using PPI Network Structure and Sequence Attributes: A Case Study

  Collective Classification Algorithms in Identifying Intrinsically Disordered Proteins within Protein-Protein Interaction Networks

  Naučni skup 2nd MEETING on MACHINE LEARNING AND NON-GLOBULAR PROTEINS
  Publikacija ABSTRACT BOOK 2nd MEETING on MACHINE LEARNING AND NON-GLOBULAR PROTEINS
  Godina 2024
  Autori Milana Grbić, Nenad Vilendečić, Milan Predojević i Dragan Matić
  Strana od 30
  Strana do 30
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1iBXiVA9_ftRT_LmolFJ2rYeB6OwSp65j/view

  Variable neighborhood search for solving the k-domination problem

  Naučni skup GECCO '23 Companion: Proceedings of the Companion Conference on Genetic and Evolutionary Computation
  DOI https://doi.org/10.1145/3583133.3590607
  Publikacija Proceedings of the Companion Conference on Genetic and Evolutionary Computation
  Godina 2023
  Autori Milan Predojević, Aleksandar Kartelj i Marko Đukanović
  Strana od 239
  Strana do 242
  Veb adresa https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3583133.3590607

  How well are known protein complexes supported in PPI networks?

  Naučni skup 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)
  DOI 10.1109/INISTA49547.2020.9194663
  Publikacija 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) - Proceedings
  Godina 2020
  Autori Milana Grbić, Vukašin Crnogorac, Milan Predojević, Aleksandar Kartelj i Dragan Matić
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9194663

Projekti

Podrška za učešće istraživačkog tima Bosne i Hercegovine u COST akciji CA21169: Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life

Projekat ima za cilj realizaciju aktivnosti koje su podrška učešću istraživačkog tima iz Bosne i Hercegovine u realizaciji COST akcije pod nazivom "Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life" (COST Action CA21169 DYNALIFE). Cilj ovog projekta je da podrži uključivanje istraživačkog tima iz Bosne i Hercegovine u istraživačke grupe širom Evrope, kao i da podrži realizaciju aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje naučnih rezultata iz domena same Akcije.

Broj projekta 1259089
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Milan Predojević, ma
Nenad Vilendečić
doc. dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.11.2023.
Završetak projekta 01.10.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Podrška realizaciji COST akcije CA21160 Non-globular proteins in the era of Machine Learning u Bosni i Hercegovini (ML4NGPB&H)

Cilj projekata " Podrška realizaciji COST akcije CA21160 Non-globular proteins in the era of Machine Learning u Bosni i Hercegovini (ML4NGPB&H)" je da olakša i unaprijedi realizaciju aktivnosti istraživačkog tima iz Bosne i Hercegovine u realizaciji COST akcije "Non-globular proteins in the era of Machine Learning". Kroz ovaj projekat će biti podržano uključivanje istraživačkog tima iz Bosne i Hercegovine u istraživačke grupe širom Evrope u mrežu istraživača ...

Broj projekta 1259088
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Milan Predojević, ma
Nenad Vilendečić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 01.11.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja

Projekat "Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja" ima za cilj istraživanje i razvoj novih metoda za analizu bioloških mreža korišćenjem tehnika mašinskog učenja. Istraživanje je fokusirano na probleme u oblasti bioinformatike i računarske biologije, a poseban akcenat će biti stavljen na razvoj i primjenu algoritama koji mogu efikasno da obrade i analiziraju kompleksne biološke podatke predstavljene biološkim mrežama. ..

Broj projekta 1259087
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Duško Bogdanić
Nenad Vilendečić
Milan Predojević, ma
Milica Jaguzović
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Razvoj modela i algoritama vještačke inteligencije za rješavanje teških problema kombinatorne optimizacije

Ovaj projekat razmatra dizajniranje novih, efikasnih modela i metoda vještačke inteligencije (VI) u svrhu rješavanja NP-teških, praktično zasnovanih problema kombinatorne optimizacije. Hibridne metode su u posljednjoj deceniji postale dominantne u rješavanju ovakvih problema, uveliko su prevazišle rezultate do tada dominantnih klasičnih meta-heuristika ostvarujući značajne uštede u materijalnim resursima u proizvodnji...

Broj projekta 1259086
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
Milan Predojević, ma
prof. dr Dragan Matić
Stefan Kapunac, ma
Nenad Vilendečić
doc. dr Dimitrije Čvokić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Teorijski i računski aspekti nekih problema na grafovima sa primjenama u širenju informacija kroz mreže

U okviru ovog projekta, bavimo se razmatranjem teorijskih i računskih aspektima nekoliko grafovskih problema ...

Broj projekta 1259084
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim mr Tatjana Zec
Milan Predojević, ma
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Bojan Nikolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Realizacija COST akcije Information, Coding, and Biological Function: The Dynamics of Life

Cilj projekta je podrška realizaciji COST akcije Information, Coding, and Biological Function: The Dynamics of Life i realizacija pratećih aktivnosti

Broj projekta 1259078
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Marko Đukanović
doc. dr Milana Grbić
Milan Predojević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Unapređenje Alumni pametne internet aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Ovaj projekat je zamišljen kao druga faza projekta izrade Alumni pametne internet i mobilne aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U prvoj fazi, koja je realizovana u 2019. godini, razvijene su su osnovne funkcionalnosti aplikacije. Aplikacija je zamišljena kao veb zasnovana i dostupna je na linku https://matinf.pmf.unibl.org/alumni/ U drugoj fazi...

Broj projekta 1259053
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Milan Predojević, ma
Vukašin Crnogorac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 21.12.2020.
Vrijednost projekta 1612.0 BAM

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
Milan Predojević, ma
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Duško Bogdanić
Vukašin Crnogorac
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.10.2022.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala

U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...

Broj projekta 1259050
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Milan Predojević, ma
mr Tatjana Zec
Lotar Rajhel
prof. dr Duško Jojić
Miroslav Treml
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Izrada Alumni pametne internet i mobilne aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Predmet ovog projekta je razvoj Inovativne Alumni pametne internet i mobilne aplikacije koja ima za cilj da na jednom mjestu objedini informacije o bivšim, trenutnim i budućim studentima matematike i informatike i tako omogući umrežavanje, bolje informisanje, razmjenu iskustava, lakše zaposlenje, kao i mogućnost karijernog napretka i cjeloživotnog učenja...

Broj projekta 1259031
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Milan Predojević, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 20.01.2020.
Vrijednost projekta 3135.0 BAM

Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....

Broj projekta 1259020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Milan Predojević, ma
Lotar Rajhel
Miroslav Treml
mr Tatjana Zec
prof. dr Duško Jojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 18500.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Sara Koljančić, ma
Milan Predojević, ma
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Marko Đukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 06.10.2020.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM