Navigacija

Marko Đukanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) viši asistent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS005 GIS programiranje
Akademske studije prvog ciklusa
1C09MIN543 Baze podataka
1C09MIN545 Uvod u računarske mreže
1C09MIN547 Logičko projektovanje baza podataka
1C09MIN555 Informacioni sistemi
1C09MNS523 Metodika nastave računarstva
1C09MNS911 Baze podataka
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C09MNS964 Osnove programiranja 1
1C09MNS965 Osnove programiranja 2
1C09MOS296 Osnovi programiranja 2
1C09MOS976 Informacioni sistemi
1C09MOS984 Baze podataka 1
1C10TNS1017 Metodika nastave informatike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Dejan Radic
  Volumen XXII (1)(2016)
  Strana od 61
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_1_2016/mat_kol_22_1_2016_61_69.pdf

  Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Slavko Brdar, Marko Đukanović i Ilija Lalović
  Volumen XXI (3)(2015)
  Strana od 179
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_3_2015/mat_kol_2_2015_179_203.pdf

  Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja čestica

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2014
  Autori Marko Đukanović
  Volumen XXI (2)(2015)
  Strana od 117
  Strana do 129
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_117_129.pdf

Radovi sa skupova

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

  VARIJACIONE ANTI - GAUS KVADRATURE

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 28
  Strana do 28
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Knjiga-apstrakata.pdf

  Jedan algoritam za konstrukciju generalizovanih anti- Gaus kvadratura

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 10
  Strana do 10
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAM-RADA-2015-A5-PDF.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim dr Milana Grbić
doc. dr Vladimir Filipović
Sara Jevđenić
prof. dr Duško Bogdanić
Marko Đukanović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Vukašin Crnogorac
Milan Predojević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Savka Vračević, ma
mr Tatjana Zec
Marko Đukanović, ma
dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Koncepti teorije matrica i linearne algebre su neophodni za razumijevanje teoretskih konstrukcija koje se nalaze u samoj srži modernih naučnih disciplina kao što su mašinsko učenje i obrada velikih podataka. Analiza velikih podataka je postala neizostavan dio današnje industrije i primjene metoda ove grane se mogu naći svugdje, od očuvanja životne okoline i proizvodnje hrane (npr. koriste se za određivanje idealne vrste...

Broj projekta 1259030
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Tatjana Zec
Sara Jevđenić
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Sara Jevđenić
prof. dr Duško Bogdanić
Marko Đukanović, ma
Milan Predojević, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
dr Milana Grbić
doc. dr Vladimir Filipović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Marko Đukanović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Biljana Sukara-Ćelić
mr Tatjana Zec
Miroslav Treml
prof. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 18.12.2018.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM