Navigacija

doc. dr Željana Jovičić
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-064
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije docent 25. maj 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14AFEK Finansijska ekonomija
2I14MMBA Međunarodno bankarstvo
2I18TKFT Korporativne finansije u turizmu
2O14BBME Bankarski menadžment
2O19KFMT Finansijski menadžment u kulturnom turizmu
Akademske studije prvog ciklusa
1RR:SFM Strateški finansijski menadžment
1FMEN Finansijski menadžment
I17RFEK Finansijska ekonomija
O14RSFM Strateški finansijski menadžment
O14FME Finansijski menadžment
O2018IFME Finansijski menadžment
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14MMBA Međunarodno bankarstvo

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1SSMFM Finansijski menadžment

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OAE07FFP Finansije i finansijsko poslovanje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Delatnost kapitala

  Časopis Transition - International Scientific Journal of Economics and Politics of Transition
  Godina 2013
  Autori Željana Jovičić i Milko Štimac
  Volumen 15
  Broj 32
  Strana od 97
  Strana do 111

  Javno-privatno partnerstvo kao antirecesiona mjera

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2010
  Autori Željana Jovičić
  Strana od 325
  Strana do 342

  Ulaganja u naučno-istraživačku djelatnost i ekonomski rast

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2009
  Autori Željana Jovičić
  Strana od 355
  Strana do 372

Radovi sa skupova

  Uticaj agencijskih problema na poslovanje akcionarskih društava u Republici Srpskoj

  Naučni skup 12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Barijere ekonomskog oporavka''
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota i Željana Jovičić
  Strana od 251
  Strana do 265

  Accounting and Tax Framework for R&D in the Republic of Srpska - Possible Adjustments and Changes

  Naučni skup 5th International scientific conference Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (REDETE 2016)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Jasmin Komić, Duško Daničić i Srđan Amidžić
  Strana od 211
  Strana do 222

  Statistical Aspects of Tourism Satelite Accounts Application with the Special Emphasis on the Western Balkan Countries

  Naučni skup 3rd International scientific conference Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (REDETE 2014)
  Publikacija Conference Proceedings, ISBN 978-99938-46-54-3
  Godina 2014
  Autori Jasmin Komić, Darko Milunović i Željana Jovičić
  Strana od 730
  Strana do 745

  Mogućnost realizacije Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske

  Naučni skup Republika Srpska, 20 godina razvoja – dostignuća, izazovi i perspektive
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Željana Jovičić i Jasmin Komić
  Strana od 373
  Strana do 407

  Ulaganje u istraživanje i razvoj u Republici Srpskoj: poresko okruženje

  Naučni skup Šesti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju, Finrar d.o.o. i Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Željana Jovičić i Duško Daničić
  Strana od 347
  Strana do 371

  Ekonomski, finansijski i socijalni aspekti PDV

  Naučni skup Deseti kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Željana Jovičić
  Strana od 495
  Strana do 513

Ostali radovi

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti – podsticaj ili ograničenje

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije
  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Duško Daničić i Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 169

  Uticaj finansijske konkurentnosti privrede na ekonomski razvoj Republike Srpske

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović, Saša Petković, Željana Jovičić, Dalibor Tomaš, Dragan Milovanović, Milutin Dobrilović, Miodrag Čoprka i Milan Grahovac

  TEMPUS projekat „Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijama“ (EQADE - Embedding Quality Assurance in Doctoral Education)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, University of Heidelberg - Medical Faculty, WUS Austria, University of Palermo, University Dunarea de Jos of Galati, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici.
  Godina 2014
  Autori Željana Jovičić

  Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016

  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Vaskrsija Janjić, Živojin Erić, Nenad Suzić, Stevan Trbojević, Duško Jakšić i Željana Jovičić
  Strana od 1
  Strana do 82

  Izgradnja kapaciteta i institucionalno jačanje nauke i istraživanja u BiH - statistički indikatori istraživanja i razvoja

  Izdavač Technopolis Consulting Group Belgium, Logotech SA Greece, Zentrum für Soziale Innovation Austria & European Profiles Greece
  Godina 2010
  Autori Željana Jovičić
  Strana od 1
  Strana do 173

  "ELLECTRA-WeB” (FP6-2006-IST-045153) - European Electronic Public Procurement Application Framework in the Western Balkan Region

  Izdavač INTRASOFT International Group; učešće u projektu 10 partnera iz zemalja EU i Jugoistočne Evrope; Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Agencija za informaciono društvo RS
  Godina 2010
  Autori Željana Jovičić

  Provođenje istraživanja i izrada strategije razvoja porodice u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Vlada Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković, Nenad Babić, Draško Marinković, Ranka Kalinić, Željana Jovičić, Jovanka Vuković, Borka Vukajlović, Dragana Vilić, Jelena Milinović, Amela Bašić, Nada Lipovac, Staka Nikolić, Svetlana Pezer - Šukalo i Nikola Dorontić
  Strana od 1
  Strana do 195
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Servisi/Gradjani/Pages/Strategija_za_razvoj_porodice_u_Republici_Srpskoj.aspx

  Razvoj kapaciteta naučno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija u Republici Srpskoj za učešće u međunarodnim programima (Centar za projekt menadžment - CPM)

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  Godina 2007
  Autori Željana Jovičić