Navigacija

Borislav Vukojević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 421
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za novinarstvo i komunikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Komunikologija viši asistent 24. septembar 2020.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MK-7 Komuniciranje sa javnostima
Akademske studije prvog ciklusa
N-17 Novinarski žanrovi
N20-1 Osnove komunikologije
N20-13 Radio novinarstvo
N20-14 Verbalno komuniciranje
N20-26 Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji
N20-28 Odnosi s javnošću
N20-31 Interkulturalno komuniciranje
N20-33 Multimedijalno novinarstvo
N20-48 Javno mnjenje
N20-51 Teorije medija
N20-57 Odnosi s javnošću
N20-58 Vizuelno komuniciranje
N20-62 Interpersonalno komuniciranje
N20-63 Komuniciranje u malim grupama
N20-65 Kampanje u odnosima s javnošću
N20-67 Teorije komuniciranja
N20-73 Korporativno komuniciranje
N20-75 Javno mnjenje
N20-76 Interkulturalno komuniciranje
N20-81 Teorije medija
N20-83 Pisanje za veb
N-27 Medijske regulative
N-39 Javno mnjenje
N-47 Internet novinarstvo
N-54 Odnosi s javnošću
N-59 Uvod u novinarstvo
P-45 Političko javno mnjenje
PN20-3 Osnove komunikologije
S20-31 Odnosi s javnošću
S20-4 Osnove komunikologije
S20-54 Odnosi s javnošću
S20-64 Kampanje u odnosima s javnošću
S20-65 Odnosi s javnošću u novim medijima
S20-67 Interkulturalno komuniciranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Price elasticity of demand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: microdata analysis

  DOI 10.1136/tobaccocontrol-2019-055258
  Časopis TOBACCO CONTROL
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Anđela Pepić, Saša Petković, Jovo Ateljević i Borislav Vukojević
  Volumen 29
  Broj 5
  Strana od 304
  Strana do 309
  Veb adresa https://tobaccocontrol.bmj.com/content/29/Suppl_5/s304

  Estimation of Price Elasticity of Demand for Cigarettes in Bosnia and Herzegovina – Macro Data Analysis

  DOI 10.28934/ea.20.53.1.pp59-71
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Saša Petković, Anđela Pepić, Jovo Ateljević i Borislav Vukojević
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1219/1074

  Medijska slika Republike Srpske – izazovi odgovornog novinarstva (zbornik Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu)

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2016
  Autori Borislav Vukojević
  Volumen Knjiga 497
  Broj 6
  Strana od 910
  Strana do 914
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_497_6/18%20Vukojevic.pdf

  Dizajn istraživanja; prikaz knjige Dizajn istraživanja: kvantitativni, kvalitativni i mješoviti metodološki pristupi, autor J.W. Creswell

  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Borislav Vukojević
  Broj 12
  Strana od 191
  Strana do 194
  Veb adresa https://www.academia.edu/33453202/Dizajn_istra%C5%BEivanja_prikaz_knjige_

  The uses and abuses of participatory ideologies in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

  Mediji u Republici Srpskoj: publike i sadržaji u kontekstu teorije koristi i zadovoljstva

  DOI 10.5937/comman10-9184
  Časopis CM-Communication Management - časopis za upravljanje komuniciranjem
  Godina 2015
  Autori Borislav Vukojević
  Volumen 10
  Broj 34
  Strana od 29
  Strana do 52
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1452-74051534029V

  Politički marketing: nauka ili vještina

  Časopis Zbornik radova Nova naučna edukativna misao
  Godina 2014
  Autori Borislav Vukojević
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 61
  Veb adresa https://www.academia.edu/19689510/Politički_marketing_nauka_ili_vještina

  INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI MODELI ONLAJN OBRAZOVANJA; PRIMENJENI MODULI U OTVORENIM UNIVERZITETIMA

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Borislav Vukojević i Tatjana Duronjić
  Volumen 10
  Broj 18
  Strana od 143
  Strana do 161
  Veb adresa https://www.academia.edu/19689396/Informaciono-komunikacioni_modeli_online_obrazovanja_primenjeni_moduli_u_otvorenim_univerzitetima

Radovi sa skupova

  Interpretation Of Non-Verbal Signs In The Instant Internet Communication Via Viber And Facebook Messenger.

  Naučni skup Social Change In The Global World
  DOI 004.738.5:316.472.4
  Publikacija SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD
  Godina 2016
  Autori Nataša Jović, Borislav Vukojević i Bojana Miodragović
  Strana od 943
  Strana do 959

Ostali radovi

  Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

  Godina 2018
  Autori Borislav Vukojević

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Istraživanje kulturnih potreba građana Republike Srpske"

  Godina 2017
  Autori Bojana Miodragović, Borislav Vukojević i Nataša Zeljić

  Al Jazeera Balkans: Between foreign capital and responsible journalism

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu "Tumačenje neverbalnih poruka u trenutnoj internetskoj komunikaciji kod mladih"

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović i Borislav Vukojević
  Veb adresa http://idi.fpnbl.org/tumacenje-neverbalnih-poruka-u-trenutnoj-internetskoj-komunikaciji-kod-mladih/

  Transparentnost vlasništva nad online medijima u BiH

  Izdavač INTERNEWS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, Sarajevo
  Godina 2015
  Autori Borislav Vukojević, Anja Gengo i Elma Bešlić
  Veb adresa https://www.academia.edu/19681323/Transparentnost_vlasništva_nad_online_medijima_u_BiH

Knjige

  Priručnik za izradu seminarskih i završnih radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-720-8-7
  Godina 2018
  Autori Dalibor Savić, Borislav Vukojević i Bojana Vukojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 110

  Analiza odgovornosti u novinarstvu

  Izdavač Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci
  ISBN 9789997665171
  Godina 2016
  Autori Borislav Vukojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 85

Projekti

Stavovi mladih o političkoj kulturi na društvenim mrežama

Pripadnici mlade populacije su dugoročni učesnici u političkom životu. Oni se o političkim događajima i političkim procesima informišu pretežno na društvenim mrežama. Politička kultura je pojam koji obuhvata specifične političke orijentacije, kao stavove prema političkom sistemu i njegovim dijelovima i stavove prema vlastitoj ulozi u tom sistemu...

Broj projekta 1251708
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Đorđe Vuković
Projektni tim Srđan Radanović
doc. dr Aleksandar Vranješ
Borislav Vukojević, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 31.03.2025.
Vrijednost projekta 4994.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat je fokusiran na promociju principa odgovornih istraživanja i inovacija, te razvoju mehanizama za otvoreni pristup nauci.

Broj projekta 1250179
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
doc. Ljubiša Mićić, ma
Dragana Preradović Kulovac, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250103
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Dragana Preradović Kulovac, ma
Borislav Vukojević, ma
doc. Ljubiša Mićić, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 28.04.2022.
Vrijednost projekta 83315.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je istraživanje i održavanje dijaloga u oblasti politika s fokusom na reforme poreskih politika koje se odnose na upotrebu duvana i duvanskih proizvoda, formulisanje jasnih i ostvarljivih opcija javnih politika kako bi se smanjio nivo upotrebe duvana i duvanskih proizvoda u regionu...

Broj projekta 8301012
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
prof. dr Saša Petković
prof. dr Jovo Ateljević
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 45358.0 BAM