Navigacija

doc. mr Bojan Baškot
docent

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Aktuarstvo docent 27. februar 2020.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
O14FMA Finansijska matematika
O2018IFMA Finansijska matematika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  An investigation of determinants of youth propensity to emigrate from Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.1080/1331677X.2020.1754267
  Časopis Economic Research-Ekonomska Istraživanja
  Godina 2020
  Autori Bojan Baškot
  Strana od 1
  Strana do 17
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1754267

  Modeli životnog osiguranja u uslovima konzistentnog tržišta

  Časopis Ekonomske teme
  Godina 2020
  Autori Bojan Baškot
  Strana od 117
  Strana do 138

  Yield Curve in Bosnia and Herzegovina: Financial and Macroeconomic Framework

  Časopis UTMS Journal of Economics
  Godina 2018
  Autori Bojan Baškot, Silivije Orsag i Dejan Mikerević
  Strana od 1
  Strana do 15

  Strane direktne direktne investicije i razvoj malih tranzicijskih privreda

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Silvije Orsag, Dejan Mikerević i Bojan Baškot
  Strana od 203
  Strana do 221

  Neživotno osiguranje i ekonomski rast: slučaj Bosne i Hercegovine

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Bojan Baškot
  Strana od 235
  Strana do 255

  Home Equity Conversion Loan With Life Insurance Models

  Časopis Economic Annals
  Godina 2013
  Autori Bojan Baškot
  Strana od 127
  Strana do 164

  Input-autput modeli

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2013
  Autori Bojan Baškot
  Strana od 23
  Strana do 48

  Kamatna stopa kao slučajna promjenljiva – mogući odgovor na promjenljivost finansijskih tržišta

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Bojan Baškot
  Strana od 319
  Strana do 334

  Pretvaranje hipotekarnih kredita u obveznice – sekjuritizacija

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Stevo Pucar i Bojan Baškot
  Strana od 13
  Strana do 19

  Evaluacija zajmova – modeli serijskih otplata

  Časopis Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2008
  Autori Milivoj Krčmar i Bojan Baškot
  Strana od 107
  Strana do 117

Radovi sa skupova

  16. Stilovi liderstva u javnoj upravi: slučaj pet lokalnih zajednica u Republici Srpskoj

  Naučni skup XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2020
  Autori Bojan Baškot

  Dometi i ograničenja modela za procjenu vjerovatnoće bankrota emitenata na tržištu u razvoju, Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa,

  Naučni skup Savez računovnđa i revizora Republike Srpske
  Godina 2020
  Autori Bojan Baškot

  How do FDIs and Remittances Effect Youth Employment in Bosnia and Hercegovina?

  Naučni skup 7th Annual Conference of the BCC
  Godina 2019
  Autori Bojan Baškot

  12. Baskot B.: Innovative Foreign Direct Investment in Western Balkans: What is the Right Approach to The Puzzling Panel?

  Naučni skup 6th Annual Conference of the BCC
  Godina 2018
  Autori Bojan Baškot

  Innovative Foreign Direct Investment in Western Balkans: What is the Right Approach to The Puzzling Panel? 6th Annual Conference of the BCC, Geneva,

  Naučni skup 6th Annual Conference of the BCC
  Godina 2017
  Autori Bojan Baškot

  Innovative Financial Instruments for Catastrophic Risk Management in Bosnia and Herzegovina, 2nd Annual Conference of the BCC, Geneva

  Naučni skup 2nd Annual Conference of the BCC
  Godina 2014
  Autori Bojan Baškot