Navigacija

Dejan Kantar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Razvojna psihologija viši asistent 31. maj 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
PVPPD112 Psihologija predškolskog djeteta
PS1-SER31O Socijalno – emocionalni razvoj
PS1-TKR22O Teorije kognitivnog razvoja
PS1-TRSP3I Teorije razvoja simboličkih procesa
PS1-UURP Uvod u razvojnu psihologiju
RP111 Razvojna psihologija
RP1FZF Razvojna psihologija 1
RP2122 Razvojna psihologija 2

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR20-4 Razvojna psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Stavovi prema religioznosti i relacije sa afektivnom vezanošću u poznoj adolescenciji.

  DOI 10.5937/PSISTRA23-24499
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Aleksandra Hadžić i Srđan Dušanić
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 78

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): kreiranje i modifikacija zadataka.

  Časopis Radovi. Časopis za humanističke i društvene nauke. Zbornik radova III Otvoreni dani psihologije (Posebno izdanje 2018)
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin i Aleksandra Hadžić
  Strana od 335
  Strana do 347

  O konstruktivističkom okviru Pijažeovog teorijskog pristupa

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Dejan Kantar
  Broj 26
  Strana od (rad u štampi)
  Strana do (rad u štampi)

Radovi sa skupova

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Dejan Kantar, Milana Damjenić, Ivana Zečević, Jovana Baošić i Jelena Blažević
  Strana od 63
  Strana do 66
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Corporal Punishment in Childhood and Aggressiveness as Predictors of the Corporal Punishment Approval

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Siniša Subotić, Marija Zotović, Ana Genc i Ivana Zečević
  Strana od 83
  Strana do 85
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=83

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup 3. Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2016.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem.
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin i Aleksandra Hadžić
  Strana od (rad u štampi)

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Dejan Kantar i Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 88

  Etnocentrizam u zagrljaju različitih modela religioznih orijentacija

  Naučni skup Naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'', 15.–17. septembar 2016.
  Publikacija Knjiga sažetaka ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'' (Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 15–17. septembar, Banja Luka)
  Godina 2016
  Autori Srđan Dušanić, Vladimir Turjačanin, Biljana Mirković i Dejan Kantar
  Strana od 31
  Strana do 31

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka 2014. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 92
  Strana do 114

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Knjiga sažetaka sa međunarodnog naučno-stručnog skupa održanog 6−7. juna 2014. Banja Luka: Društvo psihologa Republike Srpske – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 59

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Knjiga sažetaka sa naučnog skupa održanog 2−3. novembra 2012, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Đundić Marija i Dejan Kantar
  Strana od 35
  Strana do 36

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa (2−3. novembar 2012. godine). Knjiga 13. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Marija Đundić i Dejan Kantar
  Strana od 511
  Strana do 532

Projekti

Društveni identitet i ekstremni stavovi mladih

Osnovni problem ove studije biće pokušaj rasvjetljavanja socio-psihološke konstrukcije ekstremnih društvenih stavova i ekstremizma kroz analizu socio-identitetskih odlika ovih fenomena. Koji oblici društvenih identifikacija imaju najizraženije veze sa ekstremnim stavovima? Koji alternativni oblici društvenih identiteta su dostupni mladima kao putevi izbjegavanja razvoja ekstremnih stavova...

Broj projekta 1251309
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Turjačanin
Projektni tim prof. dr Srđan Dušanić
Iris Žeželj
Miloš Pralica
Lana Vujaković, ma
Dejan Kantar, ma
Marija Branković
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12950.0 BAM

Evaluacija dugoročnih efekata programa rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Kao rezultat Faze 1 projekta Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja tokom 2019. uspješno je pilotiran program stimulacije razvojnih kapaciteta najmlađe grupe djece u toj ustanovi. Ovaj projekat ima za svrhu:...

Broj projekta 1251306
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim Dejan Kantar, ma
Jelena Vilendečić, ma
Nela Marinković Sarić, ma
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Ovo je prva studija na našem prostoru koja će testirati model individualizovanog rada sa djecom bez roditeljskog staranja mlađom od 6 godina. Studija ima za cilj da podstakne razvojne kapacitete i spriječi razvojna kašnjenja kod višestruko traumatizovane djece izložene separaciji od primarnih staratelja i životu u kolektivnom smještaju...

Broj projekta 0251303
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim Milana Damjenić, ma
prof. dr Siniša Lakić
dr Tatjana Stefanović-Stanojević
Dejan Kantar, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematičkog obrazovanja djece predškolskog uzrasta

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj je aktualan stručni, naučni i društveni problem. Savremeno institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje doživljava se kao briga i odgovornost države za odrastanje i blagostanje njegovih najmlađih građana, uključujući mogućnosti za rani start u razvoju matematičkih pojmova.

Broj projekta 8301301
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Tatjana Duronjić
prof. dr Aleksandra Hadžić
Dejan Kantar, ma
Tanja Glišić, ma
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 18.02.2018.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM