Навигација

доц. др Љиљана Јерковић
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Дидактикадоцент 27. децембар 2018.
Општа педагогијавиши асистент 29. март 2018.
Дидактикавиши асистент 27. фебруар 2018.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МПВ13ИПВИнклузија у предшколском васпитању и образовању
МПД10ДОКДокимологија
МУС07ДОКДокимологија
Академске студије првог циклуса
ДИ-07Дидактичке иновације
ДИ135Дидактичке иновације
ДТ142Дидактичке теорије
НС-07Наставни системи
НСФЗФНаставни системи
НСФЗФ-ПД1Наставни системи
ОД123Основи дидактике
ППЕД-07Породична педагогија
ППФЗФ-07Породична педагогија
ППФЗФ-15Породична педагогија
ППФЗФ-ПВ1Породична педагогија
ППФЗФ-УПородична педагогија
ПС1-ОПД32ООснови педагогије и дидактика
УД131Увод у дидактику
УД131-07Увод у дидактику
Академске студије трећег циклуса
ДПД19ДПУСДидактика поучавања, учења и самоучења
ДПД19ИНИнклузивна настава
ДПД19ТОМДИТеоријске основе и модели дидактичких иновација

Филолошки факултет

Академске студије првог циклуса
09ЊДДидактика

Библиографија

Радови у часописима

  School Inclusiveness and the Degree of Development of Students’ Civic Competence

  ЧасописSodobna pedagogika
  Година2021
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  Волумен72 (138)
  Број2
  Страна од202
  Страна до217

  Функционалност породице и морална развијеност ученика

  DOI10.5937/ZRFFP50-26959
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2020
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  Волумен50
  Број2
  Страна од275
  Страна до294

  НАУЧНО-КРИТИЧКО ПОИМАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ВАСПИТАЊА У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ Белојица Павловић, Б. и Цицовић Сарајлић, Д. (2018). Национално васпитање у настави музичке културе. Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић и Факултет уметности у Приштини – Звечан Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, стр. 294.

  DOI10.5937/ZRFFP50-28282
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2020
  АуториЉиљана Јерковић
  ВолуменL
  Број4
  Страна од371
  Страна до374

  Оригинални научни допринос развоју дидактике и иновирању наставе (Приказ књиге: Илић, М. (2020). Дидактика. Бања Лука: Филозофски факултет.

  DOI10.7251/SIN2001139
  ЧасописСинеза
  Година2020
  АуториЉиљана Јерковић
  Волумен1
  Број1
  Страна од139
  Страна до143

  Индивидуално планирана настава у свјетлу савремених дидактичких теорија

  DOI10.5937/ZRFFP49-19104
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Косовска Митровица Универзитета у Приштини
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић
  Волумен49
  Број2
  Страна од283
  Страна до304

  Дидактичке основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе

  DOI10.5937/inovacije1904001J
  ЧасописИновације у настави
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић
  ВолуменXXXII
  Број4
  Страна од1
  Страна до20

  Научно-критичка валоризација дидактике и наставе. (Приказ књиге: Илић, М. (2019). Расправе о савременој настави и дидактици. Бања Лука: Друштво педагога Републике Српске).

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић
  ВолуменXXV
  Број2
  Страна од129
  Страна до133

  The effects of civic education instruction

  ЧасописDidactica Slovenica - Pedagoška obzorja
  Година2018
  АуториLjiljana Jerković, Mile Ilić и Sanja Josifović-Elezović
  Број3-4
  Страна од55
  Страна до65

  Наставник у индивидуално планираној настави

  ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ И САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ СИСТЕМА

  DOI10.5937/ZRFFP48-15008
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2018
  АуториЉиљана Јерковић
  Волумен48
  Број1
  Страна од317
  Страна до336

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI105281
  ЧасописEuropean Journal of Education Studies
  Година2017
  АуториMile Ilić и Љиљана Јерковић
  Волумен3
  Број1
  Страна од112
  Страна до122
  Веб адресаhttp://www.oapub.org/edu

  Рецепција инклузивне наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2017
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  ВолуменXXIII
  Број3/4
  Страна од25
  Страна до39

  Инклузивна индивидуално планирана настава

  DOI10.5937/ZRFFP47-14138
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2017
  АуториЉиљана Јерковић
  БројXLVII
  Страна од355
  Страна до373

  БИОГРАФСКА МОНОГРАФИЈА Мирјане Илић и Ане Савковић "ЧАСОПИС УЧИТЕЉ 1983-2013", Савез учитеља Републике Србије (Приказ књиге)

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2015
  АуториЉиљана Јерковић
  ВолуменLXXVI
  Број1
  Страна од103
  Страна до105

  Interdisciplinarni pristup razvijanju građanskih kompetencija djece i mladih (Prikaz knjige: Ilić, M. Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: CIVITAS.

  ЧасописPedagogija
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1
  Страна од143
  Страна до145

  Изазови, противрјечности и перспективе васпитног рада школе и наставника (Поткоњак, Н., Бранковић, Д., Сузић, Н. и Илић, М. (2013). Васпитни рад школе и наставника.Београд: САО.)

  ЧасописУчитељ
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  БројXXXI , 4
  Страна од630
  Страна до633

  Утицај интерактивног стручног усавршавања на савјетодавно-педагошке компетенције наставника у раду са родитељима

  ЧасописPedagogija
  Година2012
  АуториЉиљана Јерковић
  Број4
  Страна од297
  Страна до308

  Планирањe и припремањe интерактивног стручног усавршавањa наставника за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

  ЧасописDirektor škole
  Година2012
  АуториЉиљана Јерковић
  Број3
  Страна од231
  Страна до244

  Научно утемељен креативни приступ настави почетног читања и писања (Илић, М. (2009). Методика наставе почетног читања и писања. Бања Лука: Comesgrafika.

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2011
  АуториЉиљана Јерковић
  Број3/2009
  Страна од341
  Страна до344

  Demokratsko razvijanje obrazovnog kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima

  ЧасописDirektor škole
  Година2011
  АуториЉиљана Јерковић
  Број4
  Страна од349
  Страна до360

  Педагошка превенција вршњачког насиља у основној и средњој школи

  ЧасописПедагошка стварност, Нови Сад
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од152
  Страна до166

  Научно-критичко поимање породице и породичног васпитања у савременим цивилизацијским токовима (Приказ књиге: Илић, М. Породична педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет. Мостар: Наставнички факултет Универзитета "Џемал Биједић"

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од417
  Страна до421

  Интердисциплинарно научно-теоријско утемељење инклузивне наставе (Илић, М. Инклузивна настава. Источно Сарајево: Филзофски факултет).

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2009
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од217
  Страна до221

  Идентификација насиља међу ученицима у основној и средњој школи

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од117
  Страна до137

  Савремено дијете - бајка и цртани филм

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2006
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од95
  Страна до114

Радови са скупова

  Инклузивна настава грађанског образовања у измијењеном друштвеном контексту.

  Научни скупНаука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту
  DOI10.46793/NNU21.627J
  Година2021
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  Страна од627
  Страна до648

  Концепт вишеструког учења и поучавања у инклузивној настави

  Научни скупНаука и настава у васпитно-образовном контектсту
  DOI10.46793/STEC20.125J
  Година2020
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  Страна од125
  Страна до146

  Инклузивна индивидуално планирана настава у теорији и пракси

  Научни скупЗборник са Научног скупа НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ - проблеми и перспективе
  ПубликацијаЗборник са Научног скупа НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ - проблеми и перспективе
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  Страна од283
  Страна до302

  Učenik u individualno planiranoj nastavi

  Научни скупX Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"
  DOIISSN 1986-9886
  ПубликацијаTematski zbornik, I dio, X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života i mladih", Istanbul, Turska
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић и Mile Ilić
  Страна од173
  Страна до186

  Eпистемологија дидактичких теорија

  Научни скупНаука и стварност
  DOI10.7251/NIS20141491
  Година2019
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од149
  Страна до161

  Развој компетенција наставника за индивидуално планирану наставу

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети 2018
  DOI10.725/FLZZB1901283J
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети 2018.
  Година2018
  АуториЉиљана Јерковић и Миле Илић
  Страна од283
  Страна до317

  Рецепција и исходи основношколске наставе

  Научни скупЈезик, култура, образовање
  ПубликацијаНаучни скуп "Језик, култура, образовање"
  Година2018
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од533
  Страна до544

  Изазови педагошке науке и праксе

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/BNS1602083N
  ПубликацијаТом II
  Година2016
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од61
  Страна до82

  Eксперимент у дидактичко-методичким истраживањима

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХУМАНИСТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА
  ПубликацијаКњига 16
  Година2015
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић

  Мисаоно-критичка активизација студената у иновативној настави

  Научни скуп Критичко мишљење - фактор развоја науке и друштва (Бањалучки новембарски сусрети)
  Година2014
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од297
  Страна до308

  Рецепција квалитета универзитетске наставе

  Научни скупКвалитет васпитно-образовног рада (Други Конгрес педагога Републике српске)
  ПубликацијаЗборник радова II "Квалитет васпитно-образовног рада"
  Година2014
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од239
  Страна до258

  Рецепција непосредних чинилаца учитељског студија

  Научни скупНастава и учење – квалитет васпитно oбразовног процеса
  ПубликацијаЗборник радова Настава и учење - квалитет учитељског студија
  Година2013
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од183
  Страна до192

  Противрјечности рецепције процеса и исхода универзитетске наставе

  Научни скупВриједности и противурјечја друштвене стварности (Бањалучки новембарски сусрети)
  ПубликацијаЗборник радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2013
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од133
  Страна до148

  Tрадиционално и интерактивно стручно усавршавања наставника за савјетодавно-пеагошки рад са родитељима

  Научни скупНаука и традиција
  DOI10.7251/NSFF1301639J
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од639
  Страна до655

  Интерактивно обучавање васпитача за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

  Научни скупРазвој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању (Први Конгрес педагога Републике Српске)
  ПубликацијаЧасопис"Наша школа"
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од37
  Страна до53
  Веб адресасавјетодавни педагошки рад, интерактивно обучавање васпитача, емпатија, пажљиво праћење и слушање, рецепција сарадње са родитељима, практичне компетенције васпитача.

  Евалуација очекиваних исхода интерактивне обуке наставника за савјетодавни педагошки рад са родитељима учеиника

  Научни скупОбразовање и усавршавање наставника -циљеви и задаци васпитно-образовног рада
  ПубликацијаЗборник радова Образовање и усавршавање наставника - Циљеви и задаци васпитно-образовног рада, Универзитет у Крагујевцу и Учитељски факултет у Ужицу
  Година2009
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од257
  Страна до266

Књиге

  Interaktivno usavršavanje savjetodavnih kompetencija nastavnika

  ИздавачFilozofski fakultet u Banjoj Luci i Grafomark
  ISBN978-99955-59-35-9
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Тип књигенаучна књига

Пројекти

Транзиција са студија на посао студената са инвалидитетом у високом образовању Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе

Циљ пројекта је олакшавање и убрзавање студија за студенте са инвалидитетом, с једне стране, и приближавање тржишта рада овим студентима како би им студиј био олакшан и како би се по завршетку студија што прије запошљавали, с друге стране.

Број пројекта0830042
СтатусНеактиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Драженко Јоргић
Пројектни тимпроф. др Драган Матић
доц. др Љиљана Јерковић
Жељана Ковачевић
проф. др Небојша Мацановић
проф. др Маргарета Скопљак
проф. др Бране Микановић
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.10.2015.
Завршетак пројекта14.10.2018.
Вриједност пројекта144664.0 БАМ