Navigation

доц. др Љиљана Јерковић
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Катедре
 • Филозофски факултет-Студијски програм: Учитељски студиј
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
ДидактикадоцентDecember 27, 2018
Општа педагогијавиши асистентMarch 29, 2018
Дидактикавиши асистентFebruary 27, 2018

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МПВ13ИПВИнклузија у предшколском васпитању и образовању
МПД10ДОКДокимологија
МУС07ДОКДокимологија
Академске студије првог циклуса
ДИ-07Дидактичке иновације
ДИ135Дидактичке иновације
ДТ142Дидактичке теорије
НС-07Наставни системи
НСФЗФНаставни системи
НСФЗФ-ПД1Наставни системи
ОД123Основи дидактике
ОШП131-07Основи школске педагогије
ППЕД-07Породична педагогија
ППФЗФ-ПВ1Породична педагогија
СОВОРШ-07Структура и организација ВОР-а у школи
УД131Увод у дидактику
УД131-07Увод у дидактику
УПВ122Унапређивање породичног васпитања
ШП135Школска педагогија

Филолошки факултет

Академске студије првог циклуса
09ЊДДидактика

Библиографија

Радови у часописима

  Индивидуално планирана настава у свјетлу савремених дидактичких теорија

  DOI10.5937/ZRFFP49-19104
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Косовска Митровица Универзитета у Приштини
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић
  Волумен49
  Број2
  Страна од283
  Страна до304

  The effects of civic education instruction

  ЧасописDidactica Slovenica - Pedagoška obzorja
  Година2018
  АуториLjiljana Jerković, Mile Ilić, and Sanja Josifović-Elezović
  Број3-4
  Страна од55
  Страна до65

  Наставник у индивидуално планираној настави

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI105281
  ЧасописEuropean Journal of Education Studies
  Година2017
  АуториMile Ilić and Љиљана Јерковић
  Волумен3
  Број1
  Страна од112
  Страна до122
  Веб адресаhttp://www.oapub.org/edu

  Рецепција инклузивне наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2017
  АуториЉиљана Јерковић and Миле Илић
  ВолуменXXIII
  Број3/4
  Страна од25
  Страна до39

  Инклузивна индивидуално планирана настава

  DOI10.5937/ZRFFP47-14138
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2017
  АуториЉиљана Јерковић
  БројXLVII
  Страна од355
  Страна до373

  БИОГРАФСКА МОНОГРАФИЈА Мирјане Илић и Ане Савковић "ЧАСОПИС УЧИТЕЉ 1983-2013", Савез учитеља Републике Србије (Приказ књиге)

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2015
  АуториЉиљана Јерковић
  ВолуменLXXVI
  Број1
  Страна од103
  Страна до105

  Interdisciplinarni pristup razvijanju građanskih kompetencija djece i mladih (Prikaz knjige: Ilić, M. Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: CIVITAS.

  ЧасописPedagogija
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1
  Страна од143
  Страна до145

  Изазови, противрјечности и перспективе васпитног рада школе и наставника (Поткоњак, Н., Бранковић, Д., Сузић, Н. и Илић, М. (2013). Васпитни рад школе и наставника.Београд: САО.)

  ЧасописУчитељ
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  БројXXXI , 4
  Страна од630
  Страна до633

  Утицај интерактивног стручног усавршавања на савјетодавно-педагошке компетенције наставника у раду са родитељима

  ЧасописPedagogija
  Година2012
  АуториЉиљана Јерковић
  Број4
  Страна од297
  Страна до308

  Планирањe и припремањe интерактивног стручног усавршавањa наставника за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

  ЧасописDirektor škole
  Година2012
  АуториЉиљана Јерковић
  Број3
  Страна од231
  Страна до244

  Научно утемељен креативни приступ настави почетног читања и писања (Илић, М. (2009). Методика наставе почетног читања и писања. Бања Лука: Comesgrafika.

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2011
  АуториЉиљана Јерковић
  Број3/2009
  Страна од341
  Страна до344

  Demokratsko razvijanje obrazovnog kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima

  ЧасописDirektor škole
  Година2011
  АуториЉиљана Јерковић
  Број4
  Страна од349
  Страна до360

  Педагошка превенција вршњачког насиља у основној и средњој школи

  ЧасописПедагошка стварност, Нови Сад
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од152
  Страна до166

  Научно-критичко поимање породице и породичног васпитања у савременим цивилизацијским токовима (Приказ књиге: Илић, М. Породична педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет. Мостар: Наставнички факултет Универзитета "Џемал Биједић"

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од417
  Страна до421

  Интердисциплинарно научно-теоријско утемељење инклузивне наставе (Илић, М. Инклузивна настава. Источно Сарајево: Филзофски факултет).

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2009
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од217
  Страна до221

  Идентификација насиља међу ученицима у основној и средњој школи

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од117
  Страна до137

  Савремено дијете - бајка и цртани филм

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2006
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од95
  Страна до114

Радови са скупова

  Инклузивна индивидуално планирана настава у теорији и пракси

  Научни скупЗборник са Научног скупа НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ - проблеми и перспективе
  ПубликацијаЗборник са Научног скупа НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ - проблеми и перспективе
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић and Миле Илић
  Страна од283
  Страна до302

  Učenik u individualno planiranoj nastavi

  Научни скупX Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"
  DOIISSN 1986-9886
  ПубликацијаTematski zbornik, I dio, X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života i mladih", Istanbul, Turska
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић and Mile Ilić
  Страна од173
  Страна до186

  Развој компетенција наставника за индивидуално планирану наставу

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети 2018
  DOI10.725/FLZZB1901283J
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети 2018.
  Година2018
  АуториЉиљана Јерковић and Миле Илић
  Страна од283
  Страна до317

  Рецепција и исходи основношколске наставе

  Научни скупЈезик, култура, образовање
  ПубликацијаНаучни скуп "Језик, култура, образовање"
  Година2018
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од533
  Страна до544

  Изазови педагошке науке и праксе

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/BNS1602083N
  ПубликацијаТом II
  Година2016
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од61
  Страна до82

  Eксперимент у дидактичко-методичким истраживањима

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХУМАНИСТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА
  ПубликацијаКњига 16
  Година2015
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић

  Мисаоно-критичка активизација студената у иновативној настави

  Научни скуп Критичко мишљење - фактор развоја науке и друштва (Бањалучки новембарски сусрети)
  Година2014
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од297
  Страна до308

  Рецепција квалитета универзитетске наставе

  Научни скупКвалитет васпитно-образовног рада (Други Конгрес педагога Републике српске)
  ПубликацијаЗборник радова II "Квалитет васпитно-образовног рада"
  Година2014
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од239
  Страна до258

  Рецепција непосредних чинилаца учитељског студија

  Научни скупНастава и учење – квалитет васпитно oбразовног процеса
  ПубликацијаЗборник радова Настава и учење - квалитет учитељског студија
  Година2013
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од183
  Страна до192

  Противрјечности рецепције процеса и исхода универзитетске наставе

  Научни скупВриједности и противурјечја друштвене стварности (Бањалучки новембарски сусрети)
  ПубликацијаЗборник радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2013
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од133
  Страна до148

  Tрадиционално и интерактивно стручно усавршавања наставника за савјетодавно-пеагошки рад са родитељима

  Научни скупНаука и традиција
  DOI10.7251/NSFF1301639J
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од639
  Страна до655

  Интерактивно обучавање васпитача за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

  Научни скупРазвој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању (Први Конгрес педагога Републике Српске)
  ПубликацијаЧасопис"Наша школа"
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од37
  Страна до53
  Веб адресасавјетодавни педагошки рад, интерактивно обучавање васпитача, емпатија, пажљиво праћење и слушање, рецепција сарадње са родитељима, практичне компетенције васпитача.

  Евалуација очекиваних исхода интерактивне обуке наставника за савјетодавни педагошки рад са родитељима учеиника

  Научни скупОбразовање и усавршавање наставника -циљеви и задаци васпитно-образовног рада
  ПубликацијаЗборник радова Образовање и усавршавање наставника - Циљеви и задаци васпитно-образовног рада, Универзитет у Крагујевцу и Учитељски факултет у Ужицу
  Година2009
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од257
  Страна до266

Књиге

  Interaktivno usavršavanje savjetodavnih kompetencija nastavnika

  ИздавачFilozofski fakultet u Banjoj Luci i Grafomark
  ISBN978-99955-59-35-9
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Тип књигенаучна књига

Пројекти

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Project Number0830042
СтатусНеактиван
Type of projectErazmus+
Organizational unitFilozofski fakultet
Headprof. dr Drazenko Jorgic
Participantsprof. dr Nebojsa Macanovic
Zeljana Kovacevic
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Ljiljana Jerkovic
prof. dr Dragan Matic
Business PartnerEvropska unija
Beginning of realization2015-10-01
End of the project2018-10-14
Project value144664.0 БАМ