Навигација

проф. др Татјана Михајловић
ванредни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет-Студијски програм: Педагогија
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Општа педагогијаванредни професор 18. мај 2016.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МУС07ВАНВаннаставне активности и културно-јавна дјелатност школе
Академске студије првог циклуса
ИВШ112Историја васпитања и школства
ИНП112Историја националне педагогије
ИНП112-07Историја националне педагогије
ИП112Историја педагогије
НИП113-07Национална историја педагогије
ОИП111Општа историја педагогије
ОИП111-07Општа историја педагогије
ОШП131Основи школске педагогије
ПВИПВ111Историја предшколског васпитања
ПВИПВ111-20Историја предшколског васпитања
СОВОРШ132Структура и организација ВОР-а у школи
УС1-ОИП111-07Општа историја педагогије
ША132Школска администрација
ШЗ132Школско законодавство
ШП135Школска педагогија
Академске студије трећег циклуса
ДПД19ХПХумана педагогија

Библиографија

Радови у часописима

  Христоликост педагогије Светог Саве

  DOI10.5937/ZRFFP50-21072
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2020
  АуториТатјана Михајловић и Миле Илић
  ВолуменL (4)
  Страна од249
  Страна до269
  Веб адресаhttp://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/l-4-2020/

  Улоге и заједничке активности педагога и психолога у школама

  ЧасописDruštvene i humanističke studije DHS
  Година2020
  АуториMargareta Skopljak, Татјана Михајловић и Јелена Ковачевић
  ВолуменVol 5, 4(13)
  Страна од303
  Страна до320
  Веб адресаhttp://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/article/view/456

  Стрес и психосоматски симптоми ученика основне школе

  DOI10.5937/PSISTRA22-19365
  ЧасописПсихолошка истраживања
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен22 (2)
  Страна од255
  Страна до279

  Стрес и психосоматски симптоми ученика основне школе

  ЧасописПсихолошка истраживања
  Година2019
  АуториНада Васелић и Татјана Михајловић
  Волумен22
  Број2
  Страна од255
  Страна до278

  Друштвено-историјски контекст, научни домети и актуелност школског и наставног процеса Јана Амоса Коменског

  DOIdoi.org/10.19090/ps.2019.0.19-33
  ЧасописPedagoška stvarnost
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић и Славиша Јењић
  Број66
  Страна од19
  Страна до33
  Веб адресаhttp://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/issue/view/7

  Relation between learning strategies and techniques, anxiety, and psychosomatic symptoms in 8th and 9th grade elementary school students

  DOI10.5937/nasvas1901071M
  ЧасописНастава и васпитање
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен68
  БројISSN 0547-3330
  Страна од71
  Страна до87
  Веб адресаhttps://doi:10.5937/nasvas1901071M

  Подстицање критичког мишљења у универзитетској настави

  DOIhttps://doi:10.5937/nasvas1902231P
  ЧасописNASTAVA I VASPITANJE
  Година2019
  АуториДраган Партало, Маргарета Скопљак и Татјана Михајловић
  Волумен68
  Број2
  Страна од231
  Страна до250

  ПРЕДИНСТИТУЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ СРБА

  DOI10.5937
  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2018
  АуториТатјана Михајловић
  Број2217-902x. eISSN
  Страна од15
  Страна до30

  Теме из образовања и васпитања у социолошком прегледу

  DOI10.5937/socpreg52-16548
  ЧасописСоциолошки преглед
  Година2018
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен120-130
  Број1
  Страна од120
  Страна до130

  Оспособљеност ученика за самостално учење и њихова образовна постигнућа

  DOI159.953-057.847
  ЧасописУчење и настава
  Година2017
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од11
  Страна до26

  ОРГАНИЗАЦИОНО-ПЕДАГОШКА РЕФОРМА ШКОЛА ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА И ЊЕГОВ ДОПРИНОС ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКОМ УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВЕ

  DOI0353-7129
  ЧасописНОРМА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2017
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен2
  Страна од119
  Страна до143

  Допринос српских просвјетитеља настајању савремених концепција васпитања

  DOI10.7251
  ЧасописРадови Филозофског факултета
  Година2016
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од21
  Страна до39

  ЕПИСТЕМОЛОГИЈА ИСТОРИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ

  DOI37.012
  ЧасописПЕДАГОГИЈА
  Година2016
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од119
  Страна до130

  Оспособљеност ученика за самостално учење у традиционалним наставним системима

  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториТатјана Михајловић
  Број2
  Страна од237
  Страна до252

  Актуелност схватања педагога класика о породичном васпитању на раном узрасту

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1
  Страна од41
  Страна до55

  Научна схватања Елене Кеј и наших педагога о позицији дјетета у васпитном процесу

  ЧасописПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен4
  Страна од639
  Страна до708

  Развојот на идеите за ученичката интеракција од античкиот период до денес

  ЧасописПЕДАГОШКА РЕВИЈА
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1-2
  Страна од59
  Страна до71

  Montesori sistem vaspitanja u okviru istorije predškolske pedagogije i mogućnosti primjene danas

  ЧасописDidaktički putokazi
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен55
  Страна од69
  Страна до77

  Историјски преглед педагошко-психолошких идеја и концепција оспособљености ученика за самостално учење

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1
  Страна од9
  Страна до29

  Васпитање у дјелима српских просветитеља

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен13
  Страна од237
  Страна до253

  Припремљеност ученика за полазак у школу и васпитно-образовна постигнућа у разредној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1-2
  Страна од133
  Страна до155

  Podsticanje razvoja intelektualne zrelosti u okviru pripremanja djece za polazak u školu

  ЧасописDidaktički putokazi
  Година2009
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен53
  Страна од22
  Страна до33

  Социјални аспекти припремљености дјеце за полазак у школу и васпитно-образовна постигнућа у разредној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1-2
  Страна од37
  Страна до57

  Припремљеност ученика за полазак у школу и успјех у разредној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен3-4
  Страна од105
  Страна до123

Радови са скупова

  Домаћи рад ученика у васпитно-образовном контексту савремене наставе

  Научни скупНаука и настава у васпитно-образовном контексту
  DOI10.46793/STEC20.165J
  Година2020
  АуториТатјана Михајловић и Славиша Јењић
  Страна од165
  Страна до180
  Веб адресаpfunaucniskup.wordpress.com

  Токови и перспективе реформи школе, наставе и васпитања

  Научни скупНаука, настава, учење - проблеми и перспективе
  Публикацијапрегледни научни чланак
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од115
  Страна до132

  Самостално учење - важан аспект у постизању бољег школског успјеха

  Научни скупУнапређење квалитета живота дјеце и младих
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од187
  Страна до197

  Научна вредност и апликативност Дјуијеве педагошке рефлексије

  Научни скупЈезик, култура, образовање
  Година2018
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од521
  Страна до532

  Први Српски Буквар Вука Стефановића Караџића - културно-потпорно средство у функцији наставе почетног читања и писања

  Научни скупКултурно-потпорна средства у функцији наставе и учења, Универзитет у Крагујевцу
  DOI978-86-6191-045-6
  Година2017
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од334
  Страна до344

  Педагошки инструментализам Џона Дјуија

  Научни скупНаука и стварност
  DOI10.7251/TOMNIS1701133M
  Година2017
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од133
  Страна до151

  Прагматистичка педагогија Џона Дјуија у теорији и пракси

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети 2016
  DOI10.7251
  Година2016
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од173
  Страна до191

  Еманципаторско васпитање у педагошким епохама

  Научни скупХуманистичко и еманципаторско васпитање
  Година2016
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од123
  Страна до139

  Спутавање и подстицање критичког мишљења ученика у старој и новој школи

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКритичко мишљење - фактор развоја науке и друштва
  Година2015
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од269
  Страна до284

  Педагошке импликације старе и нове школе - основ хуманистичког васпитања

  Научни скупНаука и универзитет 4
  Година2015
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од251
  Страна до262

  Интерактивно учење у прошлости и данас

  Научни скупДруги Конгрес педагога Републике Црпске - Квалитет васпитно-образовног рада
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић и Маргарета Скопљак
  Страна од207
  Страна до222

  Педагошке импликације античких идеја у савременој школи

  Научни скупНаука и савремени универзитет 3
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од547
  Страна до560

  Интерактивно учење у прошлости и данас

  Научни скупКвалитет васпитно-образовног рада
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од207
  Страна до223

  Развој идеја физичког васпитања кроз историјске епохе

  Научни скупФизичка култура и модерно друштво
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од245
  Страна до257

  Хуманизација универзитетске наставе у прошлости и данас

  Научни скупХуманизација и универзитет
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од66
  Страна до78

  Актуелност оспособљавања ученика за самостално учење

  Научни скупЖивот и дјело Бранка Ракића
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од343
  Страна до357

  Оспособљеност ученика за самостално учење у традиционалним и савременим наставним системима

  Научни скупНаука и традиција
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од625
  Страна до639

  Стратегије учења у педагошким епохама

  Научни скупНаука и идентитет
  Година2012
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од411
  Страна до427

Књиге

  Историја националне педагогије (Васпитње и педагогија у Срба до краја 20. вијека)

  ИздавачППГД Комесграфика д.о.о. Бања Лука
  ISBN978-99955-59-85-4
  Година2016
  АуториМиле Илић и Татјана Михајловић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна488

  Самостално учење и образовно-васпитна постигнућа

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-37-3
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна301