Навигација

проф. др Татјана Михајловић
ванредни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет-Студијски програм: Педагогија
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Општа педагогијаванредни професор 18. мај 2016.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МУС07ВАНВаннаставне активности и културно-јавна дјелатност школе
Академске студије првог циклуса
ИВШ112Историја васпитања и школства
ИНП112Историја националне педагогије
ИНП112-07Историја националне педагогије
ИП112Историја педагогије
НИП113-07Национална историја педагогије
ОИП111Општа историја педагогије
ОИП111-07Општа историја педагогије
ОШП131Основи школске педагогије
ПВИПВ111Историја предшколског васпитања
ПВИПВ111-20Историја предшколског васпитања
СОВОРШ132Структура и организација ВОР-а у школи
УС1-ОИП111-07Општа историја педагогије
ША132Школска администрација
ШЗ132Школско законодавство
ШП135Школска педагогија
Академске студије трећег циклуса
ДПД19ХПХумана педагогија

Библиографија

Радови у часописима

  Христоликост педагогије Светог Саве

  DOI10.5937/ZRFFP50-21072
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2020
  АуториТатјана Михајловић и Миле Илић
  ВолуменL (4)
  Страна од249
  Страна до269
  Веб адресаhttp://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/l-4-2020/

  Улоге и заједничке активности педагога и психолога у школама

  ЧасописDruštvene i humanističke studije DHS
  Година2020
  АуториMargareta Skopljak, Татјана Михајловић и Јелена Ковачевић
  ВолуменVol 5, 4(13)
  Страна од303
  Страна до320
  Веб адресаhttp://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/article/view/456

  Друштвено-историјски контекст, научни домети и актуелност школског и наставног процеса Јана Амоса Коменског

  DOIdoi.org/10.19090/ps.2019.0.19-33
  ЧасописPedagoška stvarnost
  Година2020
  АуториТатјана Михајловић и Славиша Јењић
  Број66
  Страна од19
  Страна до34
  Веб адресаhttp://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/issue/view/7

  Стрес и психосоматски симптоми ученика основне школе

  DOI10.5937/PISTRA22-19365
  ЧасописПсихолошка истраживања
  Година2019
  АуториНада Васелић и Татјана Михајловић
  Волумен22
  Број2
  Страна од255
  Страна до278
  Веб адресаhtps://doi.org/10.5937/psistra22-19635

  Relation between learning strategies and techniques, anxiety, and psychosomatic symptoms in 8th and 9th grade elementary school students

  DOI10.5937/nasvas1901071M
  ЧасописНастава и васпитање
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић, Нада Васелић и Ђорђе Чекрлија
  Волумен68
  БројISSN 0547-3330
  Страна од71
  Страна до87
  Веб адресаhttps://doi:10.5937/nasvas1901071M

  Подстицање критичког мишљења у универзитетској настави

  DOIhttps://doi:10.5937/nasvas1902231P
  ЧасописNASTAVA I VASPITANJE
  Година2019
  АуториДраган Партало, Маргарета Скопљак и Татјана Михајловић
  Волумен68
  Број2
  Страна од231
  Страна до250

  Теме из образовања и васпитања у социолошком прегледу

  DOI10.5937/socpreg52-16548
  ЧасописСоциолошки преглед
  Година2018
  АуториДанијела Васиљевић, Жана Бојовић и Татјана Михајловић
  Волумен120-130
  Број1
  Страна од120
  Страна до146
  Веб адресаhttps://www.scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=13777

  ОРГАНИЗАЦИОНО-ПЕДАГОШКА РЕФОРМА ШКОЛА ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА И ЊЕГОВ ДОПРИНОС ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКОМ УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВЕ

  ЧасописНОРМА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2017
  АуториМиле Илић и Татјана Михајловић
  Волумен2
  Страна од119
  Страна до143

  Оспособљеност ученика за самостално учење и њихова образовна постигнућа

  ЧасописУчење и настава
  Година2017
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од11
  Страна до26

  ЕПИСТЕМОЛОГИЈА ИСТОРИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ

  ЧасописПЕДАГОГИЈА
  Година2016
  АуториМиле Илић и Татјана Михајловић
  Страна од119
  Страна до130

  Допринос српских просвјетитеља настајању савремених концепција васпитања

  DOI10.7251/FIZN17010211
  ЧасописРадови Филозофског факултета
  Година2016
  АуториМиле Илић и Татјана Михајловић
  Волумен18
  Страна од21
  Страна до39

  ПРЕДИНСТИТУЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ СРБА

  DOI10.5937/sinteze0-11326
  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2016
  АуториМиле Илић и Татјана Михајловић
  Волумен5 (бр.9)
  Број2217-902x. eISSN
  Страна од15
  Страна до30

  Оспособљеност ученика за самостално учење у традиционалним наставним системима

  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториТатјана Михајловић
  Број2
  Страна од237
  Страна до252

  Актуелност схватања педагога класика о породичном васпитању на раном узрасту

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1
  Страна од41
  Страна до55

  Научна схватања Елене Кеј и наших педагога о позицији дјетета у васпитном процесу

  ЧасописПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен4
  Страна од639
  Страна до708

  Развојот на идеите за ученичката интеракција од античкиот период до денес

  ЧасописПЕДАГОШКА РЕВИЈА
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1-2
  Страна од59
  Страна до71

  Montesori sistem vaspitanja u okviru istorije predškolske pedagogije i mogućnosti primjene danas

  ЧасописDidaktički putokazi
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен55
  Страна од69
  Страна до77

  Историјски преглед педагошко-психолошких идеја и концепција оспособљености ученика за самостално учење

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1
  Страна од9
  Страна до29

  Васпитање у дјелима српских просветитеља

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен13
  Страна од237
  Страна до253

  Припремљеност ученика за полазак у школу и васпитно-образовна постигнућа у разредној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2010
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1-2
  Страна од133
  Страна до155

  Podsticanje razvoja intelektualne zrelosti u okviru pripremanja djece za polazak u školu

  ЧасописDidaktički putokazi
  Година2009
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен53
  Страна од22
  Страна до33

  Социјални аспекти припремљености дјеце за полазак у школу и васпитно-образовна постигнућа у разредној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен1-2
  Страна од37
  Страна до57

  Припремљеност ученика за полазак у школу и успјех у разредној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториТатјана Михајловић
  Волумен3-4
  Страна од105
  Страна до123

Радови са скупова

  Научна вриједност андрагошко-дидактичког опуса др Гојка И. Бабића

  Научни скупНаучни скуп посвећен животу и дјелу проф. др Гојка Бабића
  Година2021
  АуториТатјана Михајловић и Миле Илић
  Страна од55
  Страна до75

  Домаћи рад ученика у васпитно-образовном контексту савремене наставе

  Научни скупНаука и настава у васпитно-образовном контексту
  DOI10.46793/STEC20.165J
  Година2020
  АуториТатјана Михајловић и Славиша Јењић
  Страна од165
  Страна до180
  Веб адресаpfunaucniskup.wordpress.com

  Токови и перспективе реформи школе, наставе и васпитања

  Научни скупНаука, настава, учење - проблеми и перспективе
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од115
  Страна до132

  Самостално учење - важан аспект у постизању бољег школског успјеха

  Научни скупУнапређење квалитета живота дјеце и младих
  Година2019
  АуториТатјана Михајловић и Маргарета Скопљак
  Страна од187
  Страна до197

  Научна вредност и апликативност Дјуијеве педагошке рефлексије

  Научни скупЈезик, култура, образовање
  Година2018
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од521
  Страна до532

  Педагошки инструментализам Џона Дјуија

  Научни скупНаука и стварност
  DOI10.7251/TOMNIS1701133M
  Година2018
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од133
  Страна до151

  Први Српски Буквар Вука Стефановића Караџића - културно-потпорно средство у функцији наставе почетног читања и писања

  Научни скупКултурно-потпорна средства у функцији наставе и учења, Универзитет у Крагујевцу
  DOI978-86-6191-045-6
  Година2017
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од334
  Страна до344

  Прагматистичка педагогија Џона Дјуија у теорији и пракси

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети 2016
  DOI10.7251
  Година2016
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од173
  Страна до191

  Еманципаторско васпитање у педагошким епохама

  Научни скупХуманистичко и еманципаторско васпитање
  Година2016
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од123
  Страна до139

  Спутавање и подстицање критичког мишљења ученика у старој и новој школи

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКритичко мишљење - фактор развоја науке и друштва
  Година2015
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од269
  Страна до284

  Педагошке импликације старе и нове школе - основ хуманистичког васпитања

  Научни скупНаука и универзитет 4
  Година2015
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од251
  Страна до262

  Интерактивно учење у прошлости и данас

  Научни скупДруги Конгрес педагога Републике Српске - Квалитет васпитно-образовног рада
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић и Маргарета Скопљак
  Страна од207
  Страна до222

  Педагошке импликације античких идеја у савременој школи

  Научни скупНаука и савремени универзитет 3
  Година2014
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од547
  Страна до560

  Развој идеја физичког васпитања кроз историјске епохе

  Научни скупФизичка култура и модерно друштво
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од245
  Страна до257

  Хуманизација универзитетске наставе у прошлости и данас

  Научни скупХуманизација и универзитет
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од66
  Страна до78

  Актуелност оспособљавања ученика за самостално учење

  Научни скупЖивот и дјело Бранка Ракића
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од343
  Страна до357

  Оспособљеност ученика за самостално учење у традиционалним и савременим наставним системима

  Научни скупНаука и традиција
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од625
  Страна до639

  Стратегије учења у педагошким епохама

  Научни скупНаука и идентитет
  Година2012
  АуториТатјана Михајловић
  Страна од411
  Страна до427

Књиге

  Историја идеја о предшколском васпитању и образовању

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-38-59-5
  Година2021
  АуториТатјана Михајловић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна367

  Историја националне педагогије (Васпитње и педагогија у Срба до краја 20. вијека)

  ИздавачППГД Комесграфика д.о.о. Бања Лука
  ISBN978-99955-59-85-4
  Година2016
  АуториМиле Илић и Татјана Михајловић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна488

  Самостално учење и образовно-васпитна постигнућа

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-37-3
  Година2013
  АуториТатјана Михајловић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна301