Navigation

Marko Đukanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) viši asistent October 27, 2016

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS005 GIS programiranje
Akademske studije prvog ciklusa
1C09MIN543 Baze podataka
1C09MIN545 Uvod u računarske mreže
1C09MIN547 Logičko projektovanje baza podataka
1C09MNS523 Metodika nastave računarstva
1C09MNS911 Baze podataka
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C09MNS964 Osnove programiranja 1
1C09MOS296 Osnovi programiranja 2
1C09MOS984 Baze podataka 1
1C10TNS1017 Metodika nastave informatike
1C19MIN003 Uvod u veb tehnologije
1C19MIN008 Proceduralno programiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović and Dejan Radic
  Volumen XXII (1)(2016)
  Strana od 61
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_1_2016/mat_kol_22_1_2016_61_69.pdf

  Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Slavko Brdar, Marko Đukanović, and Ilija Lalović
  Volumen XXI (3)(2015)
  Strana od 179
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_3_2015/mat_kol_2_2015_179_203.pdf

  Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja čestica

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2014
  Autori Marko Đukanović
  Volumen XXI (2)(2015)
  Strana od 117
  Strana do 129
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_117_129.pdf

Radovi sa skupova

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović and Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

  VARIJACIONE ANTI - GAUS KVADRATURE

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 28
  Strana do 28
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Knjiga-apstrakata.pdf

  Jedan algoritam za konstrukciju generalizovanih anti- Gaus kvadratura

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 10
  Strana do 10
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAM-RADA-2015-A5-PDF.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Razvoj metoda vjestacke inteligencije za rjesavanje problema racunarske biologije

Project Number 1259052
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants doc. dr Milana Grbic
prof. dr Vladimir Jovanovic
Milan Predojevic, ma
Sara Jevdjenic
prof. dr Dusko Bogdanic
Marko Djukanovic, ma
doc. dr Vladimir Filipovic
Vukasin Crnogorac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 22000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Project Number 1259037
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants mr Tatjana Zec
doc. dr Milana Grbic
Savka Vracevic, ma
Marko Djukanovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 1500.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Project Number 1259030
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants Marko Djukanovic, ma
mr Tatjana Zec
Sara Jevdjenic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda masinskog ucenja u bioinformatici

Project Number 1259015
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants Sara Jevdjenic
doc. dr Vladimir Filipovic
Milan Predojevic, ma
prof. dr Vladimir Jovanovic
prof. dr Dusko Bogdanic
doc. dr Milana Grbic
Marko Djukanovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 12410.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Project Number 0830904
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants mr Biljana Sukara-Celic
Marko Djukanovic, ma
prof. dr Vladimir Jovanovic
prof. dr Dragan Matic
mr Tatjana Zec
Miroslav Treml
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2018-12-18
Project value 12000.0 BAM