Navigacija

Predrag Rodić

Laborant / Viši laborant - II-29
Elektrotehnički fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Jedan laboratorijski model za vježbe iz asinhronih mašina

    Naučni skup V simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2004
    Publikacija Zbornik radova V simpozijuma Industrijska elektronika INDEL 2004
    Godina 2004
    Autori Petar Matić, Miloš Milanković, Predrag Rodić, Gojko Kondić i Momir Radivojević

Projekti

Razvoj sistema za praćenje kvaliteta vazduha u gradu Banja Luka

Na području Grada Banja Luka nalazi se veliki broj automobila, kao i drugih vozila i mašina koje koriste motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Takođe, u Banjaluci se nalaze i preduzeća koja u svom procesu rada ispuštaju određene materije u vazduh...

Broj projekta 1255015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Željko Ivanović
Projektni tim Predrag Rodić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 6601.0 BAM

Razvoj sistema za upravljanje javnom rasvjetom

Prijedlogom projekta predviđeno je sagledavanje trenutnog stanja javne rasvjete na području grada Banje Luke, gradovima razvijenih zemalja i dostupnih rješenja u ovoj oblasti. Nakon analize postojećeg stanja, pristupiće se projektovanju inteligentnog sistema upravljanja rasvjetom, koji bi sa aspekta jednostavnosti realizacije i ekonomske isplativosti bio pogodan za implementaciju na području grada Banje Luke.

Broj projekta 1255014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Željko Ivanović
Projektni tim doc. dr Ognjen Joldžić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
Drago Čavka
Predrag Rodić
doc. dr Mladen Knežić
Velibor Škobić, ma
Finansijer Grad Banja Luka
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Poeziofon

Projekat "Poeziofon" zajedno realizuju Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, te predstavlja realizaciju interaktivnog uređaja koji reprodukuje audio zapise naših književnika. Osnovna ideja "Poeziofona" jeste promocija poezije i književnosti kroz uvođenje novih tehnologija.

Broj projekta 8300608
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Branko Blanuša
Projektni tim doc. dr Željko Ivanović
Predrag Rodić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 5735.0 BAM