Навигација

Сектор материјално-финансијских послова

Душко Лазић
Финансијски директор
Телефон: +387 51 326 001
Е-пошта: dusko.lazic@unibl.org

Марина Вишковић
Руководилац Службе за материјалне послове
Телефон: +387 51 326 004
Е-пошта: marina.viskovic@unibl.org

Светислав Јокић
Руководилац Службе за финансије и рачуноводство
Телефон: +387 51 326 003
Е-пошта: svetislav.jokic@unibl.org

Мирјана Врховац
Шеф рачуноводства
Телефон: +387 51 326 006
Е-пошта: mirjana.vrhovac@unibl.org

Никола Кутић
Руководилац Службе за послове обезбјеђења
Телефон: +387 51 326 007
Е-пошта: nikola.kutic@unibl.org

Богданка Гвозден
Административно-технички секретар
Телефон: +387 51 326 000
Е-пошта: bogdanka.gvozden@unibl.org

Ана Барош
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 009
Е-пошта: ana.baros@unibl.org

Владана Пећо
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 009
Е-пошта: vladana.peco@unibl.org

Tања Бабић
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 008
Е-пошта: tanja.babic@unibl.org

Дијана Кесић
Стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 008
Е-пошта: dijana.kesic@unibl.org

Лазарела Травар
Виши стручни сарадник за одржавање
Телефон: +387 51 326 010
Е-пошта: lazarela.travar@unibl.org

Данијела Стевић
Стручни сарадник за одобрење плаћања
Телефон: +387 51 326 005
Е-пошта:  danijela.stevic@unibl.org

Наташа Сукара-Ђурица
Стручни сарадник за контролу улазне документације
Телефон: +387 51 326 003
Е-пошта: natasa.sukara-djurica@unibl.org

Невена Рогић
Стручни сарадник за евиденције пореза и доприноса
Телефон: +387 51 326 021
Е-пошта: nevena.rogic@unibl.org

Славица Спасојевић
Референт за обрачун личних примања
Телефон: +387 51 326 021
Е-пошта: slavica.spasojevic@unibl.org

Бранка Поповић
Референт за обрачун личних примања
Телефон: +387 51 326 021
Е-пошта: branka.popovic@unibl.org

Велимир Балабан
Референт за обрачун личних примања
Телефон: +387 51 326 013
Е-пошта: velimir.balaban@unibl.org

Мирјана Пиљагић
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 013
Е-пошта: mirjana.piljagic@unibl.org

Радана Шукало
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 005
Е-пошта: radana.sukalo@unibl.org

Данијела Лолић
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 012
Е-пошта: danijela.lolic@unibl.org

Бојан Гостић
Виши стручни сарадник-финансијски књиговођа
Телефон: +387 51 326 006
Е-пошта: bojan.gostic@unibl.org

Маја Каралић
Виши стручни сарадник-финансијски књиговођа
Телефон: +387 51 326 015
Е-пошта:  maja.karalic@unibl.org

Боса Видовић-Ракић
Виши стручни сарадник за план и анализу
Телефон: +387 51 326 022
Е-пошта: bosa.vidovic@unibl.org

Сања Богдан
Стручни сарадник за вођење нефинансијске имовине
Телефон: +387 51 326 023
Е-пошта: sanja.bogdan@unibl.org

Александра Регојевић
Виши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове
Телефон: +387 51 326 012
Е-пошта: aleksandra.regojevic@unibl.org

Марко Миљуш
Виши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове
Телефон: +387 51 326 018
Е-пошта: marko.miljus@unibl.org

Радмила Ђурашиновић
Референт финансијске оперативе
Телефон: +387 51 326 018
Е-пошта: radmila.djurasinovic@unibl.org

Зоран Топић
Референт за противпожарну заштиту и заштиту на раду
Телефон: +387 51 326 007
Е-пошта: zoran.topic@unibl.org

Невенка Модрушан
Спремачица
Телефон: +387 51 326 024