Навигација

Центар за развој и подршку истраживању

Центар за развој и подршку истраживању почео је са радом 2017. године, а настао је трансформацијом Универзитетског предузетничког центра, који је основан 2009. године. У партнерству са Иновационим центром Бања Лука, а уз подршку Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске, Центар реализује програм „Моја пракса”. То је пројекат студентске праксе, која студентима омогућује стицање првог радног искуства у току школовања, пролазак кроз програм „3D Academy” и након тога запослење. Кроз овај програм до сада је прошло преко 50 студената Универзитета у Бањој Луци.

Центар је био и иницијатор покретања рубрике „Приче за примјер” на интернет страници Универзитета у Бањој Луци. Идеја-водиља била је да се преко прича, интервјуа и видео-материјала представи научноистраживачки и умјетнички рад наставника, сарадника и студената нашег универзитета, тј. резултати њихових научних истраживања, научноистраживачких, развојних и умјетничких пројеката, радови објављени у референтним међународним часописима, монографије (нарочито оне које су објављене у међународним издавачким кућама), награде за допринос науци или умјетности, друге награде, али и остали видови активности. На овај начин промовише се изврсност на Универзитету и подстичу наставници, сарадници и студенти да и даље развијају своје научноистраживачке активности и умјетнички рад. Истовремено се промовишу и сама наука и умјетност, чиме се нове генерације додатно усмјеравају на бављење научноистраживачким, односно умјетничким радом. При оснивању је Центар запошљавао двоје људи, а тренутно има руководиоца и два запослена.
Функцију руководиоца Центра до сада су обављали: Марио Милановић (2009–2017) и Анђела Пепић (2017–).

Центар за развој и подршку истраживању, између осталог, координише истраживачке пројекте из области предузетништва, посредује у остваривању сарадње Универзитета и привреде, пружа подршку иноваторима и предузетним младим људима у разради и развоју пословних идеја, даје консултантске услуге и др. Поред тога, Центар организује и координише спровођење поступка патентирања, лиценцирања и трансфера знања између образовног сектора и привреде, као и спровођење маркетиншких активности које се тичу трансфера технологија и знања. Уз то, пружа стручну помоћ организационим јединицама у вези са подношењем апликација за научноистраживачке пројекте. Центар за развој и подршку истраживању познат је као поуздан партнер привредним субјектима и повезница Универзитета и привреде, затим као јединица за подршку другим организационим јединицама Универзитета у припреми квалитетних научноистраживачких, стручних и развојних пројеката, али и као подршка истраживачима у процесу заштите интелектуалног власништва, иновација и трансфера знања.

Телефон +387 51 349 972
Факс +387 51 349 972
Веб-сајт  
Е-пошта

cptt@unibl.org
andjela.pepic@unibl.org

Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Руководилац Центра Мр Анђела Пепић