Навигација

Центар за подршку студентима са инвалидитетом

Центар за подршку студентима са инвалидитетом основало је 2006. године удружење грађана Инфопарт. Од 2007. године Центар је саставни дио Универзитета у Бањој Луци. На иницијативу Универзитета у Бањој Луци, а у сарадњи са невладиним организацијама и институцијама које имају програм рада за подршку лицима са инвалидитетом, уклоњене су бројне архитектонске баријере на појединим факултетима. Већина факултета Универзитета у Бањој Луци је у потпуности или дјелимично архитектонски приступачна корисницима са инвалидитетом. Кроз бројне сарадње за потребе Центра обезбијеђено је много асистивне технологије, намијењене томе да се адаптира наставни процес те обезбиједи литература прилагођена потребама ових студената.
Центар је био организатор неколико радионица и округлих столова. Они су допринијели јачању капацитета и већој укључености студената са инвалидитетом у креирање академског окружења које би пружило адекватну подршку и унаприједило квалитет студирања. Значајнe резултате Центар je постигао имплементацијом TEMPUS пројекта „Једнаке могућности за студенте с посебним потребама у високом образовању” (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education), који је реализован од 2012. до 2014. године, те Еразмус+ пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори (Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro), који је реализован од 2015. до 2018. Пројекти су покренути ради даљег успостављања једнаког приступа, укључивања и пружања подршке будућим студентима са инвалидитетом на високошколским установама у Босни и Херцеговини и окружењу. У оквиру ових пројеката Центар је издао и неколико публикација.
Центар има два запослена, и то руководиоца и стручног сарадника за питања студената са инвалидитетом. Функцију руководиоца до сада су обављале: Мира Макивић (2017–2019) и Бојана Трбић (2019–).

Центар за помоћ студентима са посебним потребама оријентисан је ка томе да настави са започетим активностима на унапређењу положаја студената са инвалидитетом. У плану је развој и имплементација пројеката уклањања архитектонских баријера (што укључује лифтове, рампе, тактилне стазе и звучну сигнализацију), као и набавка асистивних технологија и опреме неопходне за неометано спровођење наставног процеса. Центар планира да, заједно са академском заједницом, оствари сарадњу са средњим школама у којима се реализује инклузивно образовање како би се средњошколци адекватно информисали о подршци и могућностима студирања младих са инвалидитетом на Универзитету у Бањој Луци. У оквиру Еразмус+ програма мобилности студената реализоване су размјене студената са инвалидитетом, а улога Центра јесте да потенцијалним кандидатима пружи подршку и омогући учешће у оваквим активностима и у будућности.

Телефон +387 51 301 430
Факс +387 51 301 430
Веб-сајт https://czp.unibl.org
Е-пошта bojana.trbic@unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Руководилац центра Бојана Трбић
Сарадник за помоћ (асистенцију) студентима са посебним потребама Саша Грбић