Навигација

Кабинет ректора

Проф. др Радослав Гајанин
Ректор
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Е-пошта: info@unibl.org


Бранислав Благојевић
Шеф кабинета ректора
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Факс: +387 51 315 694
Е-пошта: branislav.blagojevic@unibl.org


Дарио Станковић
Виши стручни сарадник за односе с јавношћу
Телефон: +387 51 321 480,
Е-пошта: dario.stankovic@unibl.org
info@unibl.org


Љубиша Удовичић
Руководилац Јединице за интерну ревизију
Телефон: +387 51 326 011
Е-пошта: ljubisa.udovicic@unibl.org


Драгана Шево
Интерни ревизор
Телефон: +387 51 326 002
Е-пошта: dragana.sevo@unibl.org


Дијана Саиловић
Технички секретар
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Е-пошта: dijana.sailovic@unibl.org