Navigacija

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović (1988-1992)

Rajko Kuzmanović je rođen 1. decembra 1931. godine u Čelincu. Završio je osnovnu školu u Čelincu (1946), Nižu realnu gimnaziju u Gradišci (1950), Učiteljsku školu u Banjoj Luci (1954), Visoku upravnu školu Sveučilišta u Zagrebu (1964), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1973), magistarske studije prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1976), a doktorsku disertaciju odbranio je na Pravnom fakultetu u Mostaru (1980). Biran je u zvanja docenta, vanrednog profesora, redovnog profesora i profesora emeritusa Pravnog fakulteta u Banjoj Luci (izborna disciplina: Ustavno pravo). 
Na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci u dva mandata obavljao je dužnost dekana (1983–1985, 1996–2000). Biran je za rektora Univerziteta u Banjoj Luci, takođe u dva mandata (1988–1992). Bio je predsjednik Opštine Čelinac (1959– 1963), narodni poslanik u Skupštini SR BiH (1963–1965) i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske (1998–2002). Na dužnosti predsjednika Republike Srpske bio je od 2007. do 2010. godine. Predsjednik je Udruženja pravnika Republike Srpske, nacionalni predstavnik Svjetske asocijacije pravnika i senator Republike Srpske. 
Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. godine. Bio je prvi sekretar Akademijinog Odjeljenja društvenih nauka (1997–2003) i potpredsjednik ove institucije (2003–2004). Funkciju predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske obavlja od 2004. godine. Pored Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, član je još šest prestižnih akademija: Svjetske akademije nauka i umjetnosti (WAAS), Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA), Kraljevske akademije za ekonomiju i finansije Španije (RACEF), Ruske akademije prirodnih nauka (RAEN), Balkanske akademije nauka i kulture (BASC) te Akademije nauka za visoko obrazovanje Ukrajine (ANVOU).
Dobitnik je brojnih društvenih odlikovanja i priznanja: Ordena rada i Ordena sa srebrnim zracima (SFRJ); Ordena Njegoša I reda; Ordena časti sa zlatnim zracima i Ordena Republike Srpske na lenti (Republika Srpska); Ordena Petra Velikog I reda (Ruska Federacija); Ordena Svetog Save I reda (Sinod Srpske pravoslavne crkve); Ordena prava I reda Svjetske asocijacije pravnika; Ordena pravnog poretka Međunarodnog udruženja pravnika; Povelje opštine Banja Luka; Zlatnog grba grada Banje Luke; Zlatne plakete opštine Čelinac; priznanja „Femida” Međunarodnog saveza pravnika, za odanost pravničkom pozivu i moralnu dosljednost u borbi za izgradnju i očuvanje pravnog sistema; diplome „Vitez nauke i umjetnosti” (Rыcarь nauki i iskustv), najvišeg priznanja za nauku i umjetnost Ruske akademije prirodnih nauka; priznanja za životno djelo koje mu je dodijelila opština Čelinac, ali i brojnih plaketa, povelja, diploma i drugih priznanja. 
Živi i radi u Banjoj Luci.