Navigacija

Prof. dr Milan Mataruga (2016-2017)

Rođen je 1969. godine u Bosanskoj (Kozarskoj) Dubici. Diplomirao je 1993. godine, magistrirao 1998. godine, a disertaciju pod naslovom „Genetičko-selekcione osnove proizvodnje sadnog materijala crnog bora (Pinus nigra Arnold) različitih provenijencija“ odbranio 2003. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Period 2008-2009. proveo na postdoktorskim studijama na Svjetskom šumarskom institutu (World Foresty Institute-WFI), Portland, Oregon, SAD. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu biran je u zvanje asistenta – 1994. godine, a u zvanje višeg asistenta 1998. godine. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je 2004. godine izabran u zvanje docenta, u zvanje vanrednog profesora izabran je 2008. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2014. godine. Izborna disciplina: Šumarska genetika, Šumsko sjemenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, Osnivanje šuma i plantaža.
Rektor Univerziteta u periodu 2016-2017. godine.