Navigacija

Prof. dr Stanko Stanić (2006-2016)

Stanko Stanić je rođen 8. maja 1954. godine u Utulovićima, u opštini Foča. Osnovnu školu je završio 1970, a Gimnaziju u Banjoj Luci 1974. godine. Diplomske studije okončao je 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Dobio je dvije Zlatne značke Univerziteta u Banjoj Luci za izuzetan uspjeh u toku školovanja, i to 1978. i 1979. godine. Magistarski rad „Razlomljeno programiranje i njegove primjene u ekonomiji” odbranio je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Kvantitativna analiza regionalnog razvoja” 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Izabran je u zvanje asistenta 1979, višeg asistenta 1981, potom u zvanje docenta 1985, u zvanje vanrednog profesora 1995, a u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Operaciona istraživanja na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2004. godine. Autor je 98 bibliografskih jedinica – radova u časopisima i zbornicima, monografija, poglavlja u monografijama i udžbenika. Bio je prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta od 1986. do 1988, a od 1992. do 1998. prorektor za nastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Funkciju dekana matičnog fakulteta obavljao je od 1998. do 2006. i od 2016. do 2020. godine. Fukciju rektora Univerziteta u Banjoj Luci obavljao je od 2006. do 2016. godine. Živi i radi u Banjoj Luci.