Navigacija

Đorđe Vujčić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra za grafičke tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafičke tehnologije viši asistent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M41002 Štampa tekstilnih materijala
M41003 Digitalna štampa
M41004 Grafički dizajn ambalaže
M41005 Dizajn industrijskih proizvoda
M41006 Projektovanje grafičkih proizvoda
M41008 Grafičko oblikovanje kompjuterskih igara
M41009 Prostorni dizajn
Akademske studije prvog ciklusa
B34826 Industrijski dizajn
B52404 Pismo i tipografija
B53502 Završna grafička obrada
B53505 Vizuelne komunikacije
B53506 Dizajn grafičkih proizvoda
B53523 Pismo i tipografija
B53524 Grafičke komunikacije
B53601 Štamparske forme
B53621 Štamparske forme
B53622 Završna grafička obrada
B53624 Grafički dizajn
B54721 Grafička ambalaža
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dizajn grafičkih proizvoda
B54823 Digitalna obrada slike

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1003 Grafički dizajn
1C18TNS1003 Grafički dizajn

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UV ink-jet printed braille: a review on the state of the art

  DOI 10.1108/PRT-03-2020-0022
  Časopis PIGMENT & RESIN TECHNOLOGY
  Godina 2020
  Autori Đorđe Vujčić, Nemanja Kašiković, Mladen Stančić, Igor Majnarić i Dragoljub Novaković
  Volumen ahead-of-print
  Broj ahead-of-print
  Strana od ahead-of-print
  Strana do ahead-of-print

Radovi sa skupova

  Influence of inkjet print parameters on thermal resistance of printed knitwears

  Naučni skup X International symposium on graphic engineering and design, GRID
  DOI https://doi.org/10.24867/GRID-2020-p49
  Publikacija Proceedings of the X International symposium on graphic engineering and design
  Godina 2020
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić, Dragana Grujić, Miroslav Dragić i Bojan Janković
  Strana od 437
  Strana do 442
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/download/2020/49.pdf

  Impact of print parameters on water retention value of printed knitwear

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Conference proceedings book, ISBN 978-99938-54-74-6
  Godina 2018
  Autori Mladen Stančić, Đorđe Vujčić i Branka Ružičić
  Strana od 617
  Strana do 625

  Dependence of thermal conductivity and heat retention ability of fabrics from digital print parameters

  Naučni skup IX International symposium on graphic engineering and design, GRID
  Publikacija Conference proceedings book, ISBN 978-86-6022-115-7
  Godina 2018
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić i Dragana Grujić
  Strana od 205
  Strana do 211

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html

Projekti

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Branko Neral
Jovana Milanović
Goran Poprić
mr Ana Velemir
prof. dr Nemanja Kašiković
Dušan Popović
prof. dr Aleksandar Savić
Nermin Bahtić
doc. dr Blanka Škipina
Snježana Stanković
Vesna Ivanović, ma
Maja Stojković, ma
Mitja Kolar
Đorđe Vujčić, ma
Branka Ružičić
prof. dr Mladen Stančić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Vesna Ivanović, ma
Goran Poprić
Ivana Dojčinović
prof. dr Simona Jevšnik
Mitja Kolar
Dušan Popović
prof. dr Aleksandar Savić
Branka Ružičić
mr Ana Velemir
Maja Katić, ma
prof. dr Mladen Stančić
Snježana Stanković
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Svjetlana Janjić
Nermin Bahtić
Branko Neral
prof. dr Nemanja Kašiković
Jovana Milanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Mikrokapsulacija je tehnika kojom se određene materije oblažu polimernim materijalom i na taj način odvajaju od okolnog medijuma. Mikrokapsule su veličine od 1-1000 µm, odnosno u intervalu veličina između nanokapsula (1 mm). ..

Broj projekta 1251102
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Maja Stojković, ma
Branka Ružičić
prof. dr Aleksandar Savić
Đorđe Vujčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM