Navigacija

Sanja Jaćimović

Bibliografija

Radovi sa skupova

  NAPREDNE METODE PRIMJENE TERESTRIČKE FOTOGRAMETRIJE U DOKUMENTOVANJU OBJEKATA GRADITELJSKOG NASLJEĐA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU - ZBORNIK RADOVA ISBN 978-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović i Miroslav Malinović
  Strana od 373
  Strana do 380

  Napredne metode primjene terestričke fotogrametrije u dokumentovanju objekata graditeljskog nasljeđa

  Naučni skup XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu''
  Godina 2016
  Autori Sanja Jaćimović, Miodrag Regodić i Miroslav Malinović

  Uspostava geodetske mreže primjenom Globalnih Navigacionih Satelitskih Sistema

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA ''SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU''
  Godina 2016
  Autori Kornelija Ristić, Sanja Tucikešić, Ankica Milinković, Branko Božić i Sanja Jaćimović

  PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 177

  Obrada satelitskih snimaka u programskom paketu MATLAB

  Naučni skup XLIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS
  Publikacija Zbornik radova SYM-OP-IS 2016
  Godina 2016
  Autori Sanja Jaćimović, Miodrag Regodić i Ljubomir Gigović
  Strana od 181
  Strana do 184

  Promene spektralnih vrednosti digitalnih LIDAR snimaka

  Naučni skup XLIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS
  Publikacija Zbornik radova SYM-OP-IS
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 176

  Određivanje osetljivosti libele instrumeta WILD T-3 na egzaminatoru i metodom Komstoka

  Naučni skup Kongres metrologa 2013
  Godina 2013
  Autori Sanja Grekulović, Miljana Todorović Drakul i Sanja Jaćimović

  Uticaj dužine vizure na tačnost određivanja visinske razlike instrumentima iste klase tačnosti različite konstrukcije

  Naučni skup Kongres metrologa
  Godina 2013
  Autori Sanja Tucikešić, Nenad Gligorić i Sanja Anđić

  Studijski programi geodezije u Srbiji i zemljama regiona

  Naučni skup Nacionalni naučni skup - GEO2012
  Publikacija Zbornik radova GEO2012
  Godina 2012
  Autori Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Miljana Todorović Drakul, Jovan Popović i Sanja Jaćimović
  Strana od 118
  Strana do 124

  Savremeni geodetski instrumeti - primena u inženjersvu

  Naučni skup 4. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo-nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova GNP 2012
  Godina 2012
  Autori Sanja Jaćimović, Miljana Todorović Drakul, Sanja Grekulović i Mileva Samardžić Petrović
  Strana od 2207
  Strana do 2214