Navigation

Mladen Amović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-110
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geoinformatika viši asistent September 27, 2018

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
GHP GIS u hidrotehničkoj praksi
MGDVGP Vizuelizacija geoprostornih podataka
MGDIPP Infrastrukture prostornih podataka
PGS-SU Primjena GIS-a u saobraćajnicama
PGS-URKD Primjena GIS-a u saobraćajnicama
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GIS Geoinformacioni sistemi
OGD07K1 Kartografija 1
OGD07KP Kartografske projekcije
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD09GI1 Geoinformatika 1
OGD10GI2 Geoinformatika 2
OGD19GI1 Geoinformatika 1
OGD19K2 Kartografija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  CENTRAL GEOSPATIAL DATABASE ANALYSIS OF THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE

  DOI 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284
  Časopis Geodetski vestnik
  Godina 2016
  Autori Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović, and Miodrag Regodić
  Volumen 60
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 284
  Veb adresa https://issuu.com/mfoski/docs/gv_2016_2_z_ovitkom

  POJAVA FASCIOLOZE KOD OVACA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC, REPUBLIKA SRPSKA

  DOI 10.7251/VETJ16020010
  Časopis VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Oliver Stevanović, Drago Nedić, Mirko Stanišić, Dejan Radić, Mladen Amović, I. Pavlović, Ž. Sladojević, and A. Zuko
  Volumen XVI
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 141
  Veb adresa http://virs-vb.com/veterinarski-zurnal-rs/arhiva/volumen-xvi-2016/volumen-xvi-2016-2/

  HAEMONCHUS CONTORTUS, FASCIOLA HEPATICA I DICROCOELIUM DENDRITICUMKOD SRNA CAPREOLUS CAPREOLUS U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.7251/VETJ1601090N
  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Olivert Stevanović, Drago Nedić, and Mladen Amović
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 89
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.virsvb.com/veterinarski-zurnal-rs/arhiva/volumen-xv-2015/volumen-xvi-2016-3/

  Osnove procjene tržišne vrijednosti zemljišta

  DOI 10.7251/VJE1504544R
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, and Radenko I. Višnjić
  Volumen 1
  Broj 4
  Strana od 549
  Strana do 553
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/VJE

  PROSTORNO - VREMENSKI TIPOVI I ANALIZE PODATAKA U BIG DATA PARADIGMI

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503066A
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Miro Govedarica, Vladimir Pajić, and Slavko Vasiljević
  Volumen 03
  Broj 1
  Strana od 68
  Strana do 77
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta

  DOI 10.7251/VJE1502219V
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko Vasiljević, Mladen Amović, and Radenko Višnjić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 219
  Strana do 223
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/VJE

  DETEKCIJA POPLAVNIH PODRUČJA NA SATELITSKIM SNIMCIMA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE

  DOI 10.7251/SGRS1215006A
  Časopis SAVREMENO GRADITELJSTVO
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović and Slavko Vasiljević
  Volumen VII
  Broj 12
  Strana od 62
  Strana do 69

Radovi sa skupova

  GEODETIC DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENT OF BUILDINGS DURING CONSTRUCTION

  Naučni skup CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI 10.7251/STP1813272V
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  Godina 2018
  Autori Slavko Vasiljević, Zagorka Gospavić, and Mladen Amović
  Strana od 272
  Strana do 282
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/index

  GEOPORTAL ZA PRETRAŽIVANJE I VIZUELIZACIJU KATASTARSKIH PODATAKA

  Naučni skup STEPGRAD
  DOI 10.7251/STP1813687A
  Godina 2018
  Autori Mladen Đurić and Mladen Amović
  Strana od 687
  Strana do 698
  Veb adresa http://stepgrad.aggf.unibl.org/en/2018/05/18/book-of-proceedings/

  SPECIFICS OF THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2017.093
  Publikacija CONFERENCE PROCEEDINGS 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović, Mladen Amović, and Branimir Popović
  Strana od 893
  Strana do 899
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/NS2017.093.pdf

  MOGUĆNOSTI PRIMJENE URBANE KOMASACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Publikacija Zbornik radova Naučne konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 341
  Strana do 349
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/konf-2016/

  ORIJENTACIJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU UREĐENJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM

  Naučni skup 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Publikacija Zbornik radova Naučne konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 350
  Strana do 354
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/konf-2016/

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA KRUŽNOG OBLIKA (GEODETIC CONTROL OF GEOMETRY OF CIRCULAR FOUNDATION)

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION), ZBORNIK RADOVA (BOOK OF PROCEEDINGS)
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 571
  Strana do 578

  PRIMJENA LIDAR PODATAKA U IZRADI MODELA PROSTORA

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Miro Govedarica, and Vladimir Pajić
  Strana od 353
  Strana do 361
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  IMPLEMENTATION OF THE GEOPORTAL OF THE CADASTRE OF COMMUNAL UTILITIES IN ACCORDANCE WITH THE INSPIRE DIRECTIVE

  Naučni skup Vodovod i kanalzacija '16
  DOI 628.1/.2(082)
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Mladen Đurić, and Dejan Vasić
  Strana od 314
  Strana do 319

  PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA (CHANGES IN SPECTRAL VALUE OF LIDAR DIGITAL IMAGES)

  Naučni skup SYMOPIS2016
  Publikacija Zbornik XLVI Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2019 (Conference Proceedings of the XLVI International Symposium on Operational Research - SYMOPIS2019)
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 177
  Veb adresa http://www.symopis2016.mod.gov.rs/

  PRIMENA TOPSIS METODE PRILIKOM IZBORA KATASTARSKE OPŠTINE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Ilić, Mladen Đurić, and Mladen Amović
  Strana od 137
  Strana do 140

  PREDNOSTI I NEDOSTACI KATASTRA NEPOKRETNOSTI KAO JEDINSTVENE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA I PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Ilić, Mladen Đurić, and Mladen Amović
  Strana od 133
  Strana do 137

  Spatio – temporal types of data in Big data paradigm

  Naučni skup Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity - IFKAD 2016
  Publikacija Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics - IFKAD 2016
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Vladimir Pajić, Miro Govedarica, and Slavko Vasiljević
  Strana od 466
  Strana do 479
  Veb adresa https://www.ifkad.org/event/ifkad-2016/

  GEODETSKA KONTROLA VERTIKALNOSTI VISOKIH OBJEKATA (GEODETIC CONTROL OF VERTICALITY OF HIGH OBJECTS)

  Naučni skup SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 (CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016)
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.102
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 (PROCEEDINGS OF THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016)
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 1007
  Strana do 1014
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=CIR&zbornik_id=39&menu=5

  Poboljsanje radiometrijskog kvaliteta digitalnih snimaka

  Naučni skup ENERGETIKA 2016
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Mladen Amović, Biljana Avramović, and Mladen Đurić
  Strana od 44
  Strana do 49

  OCJENA KVALITETA SADRŽAJA TOPOGRAFSKE KARTE BANJE LUKE U RAZMJERI 1:25 000

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-9-2, COBISS.BH-ID 4018200
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović
  Strana od 58
  Strana do 59
  Veb adresa www.stes.rs.ba

  ZNAČAJ GEODEZIJE U IMPLEMENTIRANJU I POSTAVLJANJU SPRAVA I MAŠINA U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-9-2, COBISS.BH-ID 4018200
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović
  Strana od 44
  Strana do 45
  Veb adresa www.stes.rs.ba

  Podaci GIS u rudarskim istraživanjima

  Naučni skup SYMOPIS2015
  Publikacija Zbornik XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2015
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić, and Dragoljub Sekulović
  Strana od 115
  Strana do 119
  Veb adresa http://symopis2015.matf.bg.ac.rs/

  Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions

  Naučni skup Maps Connecting the World
  DOI http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html
  Publikacija Proceedings of 27th International Cartographic Conference: Maps Connecting the World (online)
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Dragoljub Sekulović
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html

  Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions

  Naučni skup From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World
  DOI http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/techprog.htm
  Publikacija Proceedings of FIG Working Week 2015: From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World (online)
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Dragoljub Sekulović
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_amovic_vasiljevic_et_al_7611.pdf

  THE GIS FLOOD FORECASTING AREA OF THE CITY OF BIJELJINA

  Naučni skup "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  DOI 10.7251/EEMEN1501839A
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić
  Strana od 839
  Strana do 848
  Veb adresa www.tfzv.org

  Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program

  Naučni skup ENERGETIKA 2015
  Publikacija Proceeding of XXXI international conference ENERGETIKA 2015
  Godina 2015
  Autori Miodrag Regodić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 188
  Strana do 191
  Veb adresa www.savezenergeticara.rs

  PROCJENA ZONE MOGUĆIH POPLAVA TERITORIJE GRADA BIJELJINA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ARCGIS (ESTIMATION OF POSSIBLE FLOOD ZONE TERRITORY OF CITY BIJELJINA USING THE ARCGIS SOFTWARE PACKAGE)

  Naučni skup "Studenti u susret nauci"
  Publikacija Knjiga sažetaka 5. naučno-stručnog skupa "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem (Abstract Book of 5th Scientific Conference "Student Encountering Science" with international participation)
  Godina 2012
  Autori Mladen Amović and Slavko Vasiljević
  Strana od 36
  Strana do 37
  Veb adresa www.stes.rs.ba

Ostali radovi

  Izložba „Republika Srpska na kartama“ održana 2016. godine u Banskom Dvoru u sklopu. obilježavanje Međunarodne godine mapa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

  Izdavač Banski Dvor
  Godina 2016
  Autori Malina Čvoro, Mladen Amović, Marko Ivanišević, and Jelena Stanković

  JOVAN CVIJIĆ AND HEADQUARTERS MAP OF THE KINGDOM OF SERBIA 1: 75.000

  Izdavač Srpska Akademija nauka i umetnosti
  ISSN/ISBN 978-86-7025-684-2
  Godina 2015
  Autori Stevan Radojčić, Saša Bakrač, and Mladen Amović
  Strana od 753
  Strana do 767

  Monografija ''Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora

  Izdavač arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISSN/ISBN ISBN 978-99955-747-6-5
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Maja Dodig, and Mladen Amović
  Strana do 262

  Monografija "Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 9778-99955-747-6-5, COBISS.BH-ID 4064280
  Godina 2013
  Autori Mladen Amović
  Strana od 0
  Strana do 264

Projekti

Monitoring obezbijedjenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Project Number 1253008
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Miodrag Regodic
Participants Slavko Vasiljevic, ma
prof. dr Gordana Djuric
prof. dr Dimitrije Markovic
mr Jelena Davidovic Gidas
Gvozden Micic
Jovana Micic
Ivana Jankovic
Dejan Vasic
prof. dr Miro Govedarica
prof. dr Danijela Kondic
Mladen Amovic, ma
dr Velimir Ninkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 22000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants prof. dr Gordana Djuric
mr Marko Ivanisevic
prof. dr Brankica Milojevic
Marina Todorovic
prof. dr Miodrag Regodic
Dejan Vasic
Slavica Nedimovic
Natasa Pasalic
doc. Sanja Tucikesic
Slavko Vasiljevic, ma
Vesna Savic
Ivana Jankovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM

Evaluacija akademskog obrazovanja Zapadnog Balkana i profesionalno odrzivi trening infrastrukture prostornih podataka

Project Number 8300304
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants Slavko Vasiljevic, ma
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2019-10-01
Project value 53037.0 BAM