Navigation

Milanka Treml, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent August 27, 2020

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG005 Diskretna geometrija
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS332 Matematika 1
1C09MIN293 Diskretna matematika
1C09MNS293 Diskretna matematika
1C09MNS322 Metodika nastave matematike 1
1C09MNS910 Elementarna teorija brojeva
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS686 Diferencijalna geometrija
1C09MOS969 Kombinatorika
1C09MOS971 Teorija brojeva
1C09MOS972 Teorija grafova
1C10TNS332 Matematika 1
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS332 Matematika 1
1C16HOS333 Matematika 2
1C19MIN015 Kombinatorika
1C19MIN018 Elementarna teorija brojeva

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Project Number 1259049
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants mr Sladjana Babic
prof. dr Dusko Bogdanic
Sara Jevdjenic
doc. dr Milana Grbic
Milanka Treml, ma
prof. dr Miroslav Pranic
prof. dr Zoran Mitrovic
mr Bojan Nikolic
Mia Jevdjenic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 12000.0 BAM

Topoloske i kombinatorne osobine nekih vaznih kompleksa

Project Number 1259014
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants doc. dr Milana Grbic
prof. dr Dusko Bogdanic
mr Bojan Nikolic
prof. dr Miroslav Pranic
Milanka Treml, ma
mr Sladjana Babic
prof. dr Zoran Mitrovic
Alen Djuric
Sara Jevdjenic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-30
Project value 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Project Number 0830905
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants mr Vladimir Telebak
Milanka Treml, ma
prof. dr Dusko Bogdanic
prof. dr Dragan Matic
mr Sladjana Babic
prof. dr Zoran Mitrovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-09-01
End of the project 2019-01-17
Project value 12100.0 BAM