Навигација

Проф. др Милан Матаруга (2016-2017)

Рођен је 1969. године у Босанској (Козарској) Дубици. Дипломирао је 1993. године, магистрирао 1998. године, а дисертацију под насловом „Генетичко-селекционе основе производње садног материјала црног бора (Pinus nigra Arnold) различитих провенијенција“ одбранио 2003. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Период 2008-2009. провео на постдокторским студијама на Свјетском шумарском институту (World Foresty Institute-WFI), Портланд, Орегон, САД. На Шумарском факултету Универзитета у Београду биран је у звање асистента – 1994. године, а у звање вишег асистента 1998. године. На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци је 2004. године изабран у звање доцента, у звање ванредног професора изабран је 2008. године. У звање редовног професора изабран је 2014. године. Изборна дисциплина: Шумарска генетика, Шумско сјеменарство, расадничарство и пошумљавање, Оснивање шума и плантажа.
Ректор Универзитета у периоду 2016-2017. године.