Navigacija

Biljana Gatarić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmaceutska tehnologija i kozmetologija viši asistent 28. mart 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07FT1 Farmaceutska tehnologija 1
ISF07FT2 Farmaceutska tehnologija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  An Investigation Into the Factors Governing Drug Absorption and Food Effect Prediction Based on Data Mining Methodology

  DOI DOI https://doi.org/10.1208/s12248-019-0394-y
  Časopis AAPS JOURNAL
  Godina 2020
  Autori Biljana Gatarić i Jelena Parojčić
  Volumen 22
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1208%2Fs12248-019-0394-y

  Whole vs. Half-tablets: A case of Diazepam

  DOI 10.5937/scriptamed50-23360
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2019
  Autori Nataša Bubić-Pajić, Anđelka Račić i Biljana Gatarić
  Volumen 50
  Broj 4
  Strana od 153
  Strana do 160
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2019/2490-33291904153B.pdf

  Application of data mining approach to identify drug subclasses based on solubility and permeability

  DOI https://doi.org/10.1002/bdd.2170
  Časopis BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION
  Godina 2019
  Autori Biljana Gatarić i Jelena Parojčić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 51
  Strana do 61
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bdd.2170

  Nanofarmaceutski preparati – karakteristike značajne za farmaceutsku praksu

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2017
  Autori Nataša Bubić Pajić, Gatarić Biljana, Jelena Čivčija i Gordana Vuleta
  Volumen 67
  Strana od 265
  Strana do 289
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0004-1963/2017/0004-19631704265B.pdf

Radovi sa skupova

  Assessment of dissolution properties of ibuprofen solid dosage forms: comparative evaluaton of products commercially available in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 4th Congress of Pharmacists of Bosnia and Herzegovina with international participation
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2019
  Autori Irma Mureškić, Božana Jevđenić, Anđelka Račić, Biljana Gatarić i Nataša Bubić Pajić
  Strana od 256
  Strana do 257

  MOGUĆNOST PREDVIĐANJA UTICAJA HRANE NA OBIM APSORPCIJE LIJEKOVA PRIMJENOM NAPREDNIH METODA ANALIZE PODATAKA

  Naučni skup 4th Congress of Pharmacists of Bosnia and Herzegovina with international participation
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Biljana Gatarić

  PRIMENA NOVOG KOPROCESOVANOG EKSCIPIJENSA RETALAC® ZA IZRADU TABLETA ZA PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM LEKOVITE SUPSTANCE POSTUPKOM DIREKTNE KOMPRESIJE

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2018
  Autori Biljana Gatarić, Nebojša Mandić Kovačević, Ivana Vasiljević, Đuriš Jelena i Parojčić Jelena

  Influence of alcohol on in vitro performance of different drugs

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Biljana Gatarić, Anđelka Račić i Nataša Bubić Pajić
  Strana od 107
  Strana do 119
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=26

  Data mining of physicochemical, biopharmaceutical and pharmacokinetic properties of model drugs exhibiting low solubility and low permeability

  Naučni skup 12th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
  Publikacija Book of Abstracts,
  Godina 2018
  Autori Biljana Gatarić i Jelena Parojčić
  Strana od 192
  Strana do 193

  The role of surfactant addition on dissolution properties of carbamazepine tablets

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Nataša Bubić Pajić, Biljana Gatarić i Anđelka Račić
  Strana od 377
  Strana do 386

  APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO IDENTIFY DRUG SUBCLASSES BASED ON DOSE NUMBER AND PERMEABILITY

  Naučni skup 11 Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Biljana Gatarić, Marija Ilić i Jelena Parojčić
  Strana od 153
  Strana do 154
  Veb adresa http://www.farmacija.org/dokumenti/ARHIV%20BR%203.pdf

  Terapija atopijskog dermatitisa - multidisciplinarni pristup

  Naučni skup 13. simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije
  Publikacija Koža
  Godina 2016
  Autori Biljana Gatarić, Nataša Bubić-Pajić i Anđelka Račić
  Strana od 48
  Strana do 57

  Upotreba biljnih preparata sa konvencionalnom terapijom - razlike između apoteka u urbanoj i ruralnoj sredini

  Naučni skup 3. Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Biljana Gatarić i Nebojša Mandić Kovačević
  Strana od 97
  Strana do 98

Projekti

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim Anđelka Račić
Sanja Rogić
Nataša Bubić Pajić
Irma Muršekić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Bojana Jevđenić
Nebojša Mandić-Kovačević
Miljana Nukić
Biljana Gatarić
mr Nina Okuka
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

U BiH postoji veliki broj lijekova koji se na tržištu nalazi u obliku tableta i kapsula, a koji se propisuju pedijatrijskoj i/ili gerijatrijskoj populaciji. Primjena tih lijekova se mora prilagoditi navedenoj populaciji, te je neophodno da se od gotovih čvrstih lijekova prave tečne formulacije (rastvori ili suspenzije), što predstavlja veliki problem farmaceutima u apotekama širom BiH...

Broj projekta 0127008
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Projektni tim mr Nina Okuka
doc. dr Žarko Gagić
Nataša Bubić Pajić
Anđelka Račić
Biljana Gatarić
prof. dr Danica Agbaba
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM