Navigacija

prof. dr Danica Agbaba
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmaceutsku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 8. februar 1999.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07FH2 Farmaceutska hemija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Molekulsko modelovanje i analiza 3D-strukture farmakofore selektivnih PI3K-α inhibitora kao antitumorskih agenasa

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2018
  Autori Milan Jovanović, Katarina Nikolić, Žarko Gagić i Danica Agbaba
  Volumen 4
  Broj 68
  Strana od 860
  Strana do 873
  Veb adresa http://www.farmacija.org/dokumenti/Arhiv%20br%204%202018%20za%20sajt.pdf

  3D-QSAR, Virtual Screening, Docking and Design of Dual PI3K/mTOR Inhibitors with Enhanced Antiproliferative Activity

  DOI 10.2174/1386207320666170427143858
  Časopis COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING
  Godina 2017
  Autori Jelena Oluic, Katarina Nikolic, Jelica Vucicevic, Žarko Gagić, Slavica Filipic i Danica Agbaba
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 292
  Strana do 303

  QSAR studies and design of new analogs of vitamin E with enhanced antiproliferative activity on MCF-7 breast cancer cells

  DOI doi:10.1016/j.jtice.2015.07.019
  Časopis JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
  Godina 2016
  Autori Žarko Gagić, Katarina Nikolić, Branka Ivković, Slavica Filipić i Danica Agbaba
  Volumen 59
  Strana od 33
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-taiwan-institute-of-chemical-engineers/

  Synthesis of the vitamin E amino acid esters with an enhanced anticancer activity and in silico screening for new antineoplastic drugs

  DOI 10.1016/j.ejps.2016.04.008
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
  Godina 2016
  Autori Žarko Gagić, Branka Ivković, Tatjana Srdic-Rajic, Jelica Vucicevic, Katarina Nikolic i Danica Agbaba
  Volumen 88
  Strana od 59
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-pharmaceutical-sciences

  Primena metoda tankoslojne hromatografije i hromatografije na koloni u praćenju sinteze α-tokoferil-lizin estra

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2014
  Autori Žarko Gagić, Branka Ivković, Katarina Nikolić i Danica Agbaba
  Volumen 64
  Broj 3
  Strana od 261
  Strana do 270
  Veb adresa http://www.farmacija.org/default.aspx?ID=pharmArchive&LN=SRL

  TLC determination of glimepiride and its main impurities in pharmaceuticals

  DOI 10.1080/10826076.2013.790767
  Časopis JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNOLOGIES
  Godina 2013
  Autori Valentina Topić Vučenović, Slavica Filipić, Gordana Popović, Katarina Nikolić i Danica Agbaba
  Volumen 36
  Broj 17
  Strana od 2422
  Strana do 2430

Radovi sa skupova

  3D molecular pharmacophore determination of PI3K-α kinase inhibitors

  Naučni skup 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Godina 2018
  Autori Žarko Gagić, Milan Jovanović, Danica Agbaba i Katarina Nikolic
  Strana od 97
  Strana do 100

  QSAR modeling and structure based virtual screening for the selection of new PI3K/mTOR inhibitors as potential anticancer agents

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering-CMBEBIH 2017
  DOI 10.1007/978-981-10-4166-2_58
  Publikacija CMBEBIH 2017: Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017
  Godina 2017
  Autori Jelena Oluic, Katarina Nikolić, Jelica Vucicevic, Žarko Gagić, Slavica Filipic i Danica Agbaba
  Strana od 379
  Strana do 383

  Targeting the PI3K/mTOR pathway as an antitumor strategy: 3D-QSAR study and design of dual PI3K/mTOR inhibitors

  Naučni skup MuTaLig COST ACTION CA15135 1st Annual meeting
  Publikacija Book of the abstracts
  Godina 2016
  Autori Jelena Oluic, Katarina Nikolic, Jelica Vucicevic, Žarko Gagić, Slavica Filipic i Danica Agbaba
  Strana od 55

  Design of new vitamin E derivatives as potential anticancer agents

  Naučni skup II Congress of pharmacists of Montenegro with the international participation
  Publikacija Abstract book
  Godina 2015
  Autori Žarko Gagić, Katarina Nikolić, Branka Ivković, Slavica Filipić i Danica Agbaba
  Strana od 123
  Strana do 124

  Application of different in vitro techniques for predicting blood brain barrier pentration of imidazoline receptor ligands

  Naučni skup II Congress of pharmacists of Montenegro with the international participation
  Publikacija Abstract book
  Godina 2015
  Autori Jelica Vučićević, Marija Popović, Katarina Nikolić, Slavica Filipić, Žarko Gagić i Danica Agbaba

  Primena hromatografskih metoda u sintezi α-tokoferil-lizin estra

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Pharmacia
  Godina 2015
  Autori Žarko Gagić, Katarina Nikolić, Branka Ivković, Slavica Filipić i Danica Agbaba
  Strana od 165

  Monitoring the synthesis and purification of amino acid ester of α-tocopherol

  Naučni skup 21st International Symposium on Separation Sciences
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Žarko Gagić, Katarina Nikolic, Branka Ivković, Slavica Filipic i Danica Agbaba
  Strana od 78

  QSAR studies and design of new analogs of vitamin E with antiproliferative effect on MCF-7 breast cancer cells

  Naučni skup VI Serbian Congress of Pharmacy with international participations
  Publikacija Abstract book
  Godina 2014
  Autori Žarko Gagić, Katarina Nikolić, Danica Agbaba i Branka Ivković
  Strana od 166

  The synthesis of amino acid analog of vitamin E

  Naučni skup 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Publikacija Proceedings
  Godina 2014
  Autori Žarko Gagić, Branka Ivković, Jelica Vučićević, Danica Agbaba i Katarina Nikolić
  Strana od 1149
  Strana do 1152

Projekti

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

U BiH postoji veliki broj lijekova koji se na tržištu nalazi u obliku tableta i kapsula, a koji se propisuju pedijatrijskoj i/ili gerijatrijskoj populaciji. Primjena tih lijekova se mora prilagoditi navedenoj populaciji, te je neophodno da se od gotovih čvrstih lijekova prave tečne formulacije (rastvori ili suspenzije), što predstavlja veliki problem farmaceutima u apotekama širom BiH...

Broj projekta 0127008
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Projektni tim mr Nina Okuka
doc. dr Žarko Gagić
Nataša Bubić Pajić
Anđelka Račić
Biljana Gatarić
prof. dr Danica Agbaba
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM