Navigacija

Đorđije Milanović

Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 131

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Riparian forest communities along watercourses in the Sutjeska National Park (SE Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.7251/GSF1726095M
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2017
  Autori Đorđije Milanović i Vladimir Stupar
  Volumen 26
  Strana od 95
  Strana do 111
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/167

  Istorijat zaštite prirode na području Nacionalnog parka Sutjeska

  DOI 10.7251/GSF1726113S
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2017
  Autori Vladimir Stupar i Đorđije Milanović
  Volumen 26
  Strana od 113
  Strana do 128
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/168

  Šumska vegetacija Trešnjika kod Banje Luke

  DOI 10.7251/GSF1625015M
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Miloš Miletić, Đorđije Milanović, Vladimir Stupar i Jugoslav Brujić
  Volumen 25
  Strana od 15
  Strana do 40
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/155

Radovi sa skupova

  The overview of the vegetation database of Bosnia and Herzegovina with the Checklist of Vegetation classes

  Naučni skup International conference NISEE - Nature in Southern and Eastern Europe: diversity, state and governance, 27-28 September 2018, Sarajevo
  Publikacija International conference NISEE - Nature in Southern and Eastern Europe: diversity, state and governance, 27-28 September 2018, Sarajevo - Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Đorđije Milanović i Vladimir Stupar
  Strana od 21

  Vegetation classification in Bosnia and Herzegovina – current state and future prospects

  Naučni skup 27th Congress of the European Vegetation Survey. 23-26 May, 2018 Wrocław, Poland
  Publikacija 27th Congress of the European Vegetation Survey. 23-26 May, 2018 Wrocław, Poland - Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Đorđije Milanović i Vladimir Stupar
  Strana od 60
  Veb adresa http://evs2018wroclaw.uni.wroc.pl/download/27evs_book_of_abstracts.pdf

  Towards the Flora of the Republika Srpska Database

  Naučni skup International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry" (FORSD), 7-9 December 2017
  Publikacija International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry" (FORSD), 7-9 December 2017 - Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Vladimir Stupar, Đorđije Milanović, Jugoslav Brujić, Marijana Kapović-Solomun, Zorana Hrkić, Ozren Žolja, Nikola Pećanac i Ognjen Lukić
  Strana od 10
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/publikacije/zbornici/zb-rni-forsd-conference-2017

Projekti

Genetička karakterizacija i procjena uticaja klimatskih promjena na Pančićevu omoriku u Republici Srpskoj

Broj projekta 1251410
Status Aktivan
Tip projekta IPA
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Branislav Cvjetković
Đorđije Milanović
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Danijela Petrović
Finansijer Program prekogranične saradnje EU (IPA)
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.08.2020.
Vrijednost projekta 68082.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Zoran Maunaga
dr Dražen Miljić
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Zoran Stanivuković
doc. dr Branislav Cvjetković
Dragica Mihaljčić
Zorana Hrkić-Ilić, ma
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Vladimir Petković
Brankica Kajkut
Đorđije Milanović
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Dane Marčeta
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Milan Mataruga
prof. dr Mira Milić
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Ljiljana Došenović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Erozija zemljišta i prevencija bujičnih poplava

Glavni cilj projekta je razvoj i unapređenje nastavnih i obrazovnih planova i programa na Zapadnom Balkanu (Srbija i Bosna i Hercegovina) koji će rješavati probleme kontrole erozije zemljišta i zaštitu od bujičnih poplava, te usklađenost sa direktivama...

Broj projekta 1251405
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim doc. dr Dane Marčeta
Jelena Rožić
prof. dr Jugoslav Brujić
Đorđije Milanović
dr Dražen Miljić
doc. dr Vanja Daničić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 30.11.2018.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 255343.0 BAM

Biodiverzitet submontanih bukovih šuma duž klimatskog gradijenta na južnom obodu Panonske nizije

Zahvaljujući svojoj adaptibilnosti, bukva je od posljednjeg ledenog doba proširila svoj areal na gotovo cijeli kontinent. Bukove šume su najrasprostranjeniji tip šuma u području zapadnog Balkana i južnih obronaka Alpa. Ipak, važno je istaći da bukove šume nalaze svoj optimum u zapadnoj i centralnoj Evropi te da se Balkan nalazi u blizini granice njenog ekološkog i geografskog rasprostranjenja.

Broj projekta 1251403
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Vladimir Stupar
Projektni tim Đorđije Milanović
Daniela Ribeiro
Andraž Čarni
Ognjen Lukić
Nikola Pećanac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

GIS baza vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza

Tokom posljednjih 150 godina intenzivno se radilo na proučavanju flore u BiH i u RS, međutim podaci o postojanju i rasprostranjenju biljnih vrsta u Republici Srpskoj još uvijek nisu u cjelini dostupni na jednom mjestu. Ovaj projekat je već imao dvije faze, tokom kojih je prikupljen i obrađen dio podataka...

Broj projekta 1251404
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Vladimir Stupar
Projektni tim prof. dr Marijana Kapović Solomun
Zorana Hrkić-Ilić, ma
Ognjen Lukić
Đorđije Milanović
Biljana Kuridža
prof. dr Jugoslav Brujić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 11530.0 BAM

Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena

renutna situacija u izmijenjenim ekološkim i klimatskim uslovima ne pogoduje rijetkim vrstama poput tercijarnog relikta i endemske vrste kao što je Pančićeva omorika (Picea omorika Panč/Purky). Tako rijetke prirodne populacije, predstavljaju genetičke specifikume u nestajanju. Zbog toga bilo kakva mjera na njenoj konzervaciji (bilo na mjestu prirodnog javljanja- in situ ili na drugim lokacijama- ex situ) zavisi od...

Broj projekta 1251402
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim Patrick Fonti
Nikola Pećanac
doc. dr Branislav Cvjetković
Andrea Piotti
prof. dr Miro Govedarica
doc. dr Vanja Daničić
Giovanni G. Vondramin
dr Dušan Jovanović
Filip Bratić
Jelena Aleksić
Đorđije Milanović
Gordana Jakovljević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.05.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM