Navigacija

Slavica Gajić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za opštu elektrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika viši asistent 3. oktobar 2014.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B71EMZ Elektromagnetno zračenje

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1049 Odabrana poglavlja digitalne obrade slike
1054 Obrada slučajnih signala
Akademske studije prvog ciklusa
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2312 Elektromagnetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Desing and Optimization of electromagnets for Biomedical Experiments With Static Magnetic and ELF Electromagnetic Fields

  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
  Godina 2018
  Autori Jasna Ristić-Đurović, Slavica Gajić, Andjelija Ilić, Nebojša Romčević, Drago Djordjevich, Silvio De Luka, Alexander Trbovich, Vesna Spasić-Jokić i Saša Ćirković
  Volumen 65
  Broj 6
  Strana od 4991
  Strana do 5000

  Color Multifocus Image Fusion Using Empirical Mode Decomposition

  Časopis TELFOR Journal
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 133

  Lossless Predictive Compression of Medical Images

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2011
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  Summation formulas using a new class of special polynomials

  Naučni skup XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020
  DOI 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066308
  Publikacija 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
  Godina 2020
  Autori Nebojša Đurić, Snježana Maksimović i Slavica Gajić
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9066308

  Honeybee Activity Monitoring in a Biohybrid System for Explosives Detection

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_29
  Publikacija Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering - CMBEBIH 2019
  Godina 2019
  Autori Mitar Simić, Ross Gillanders, Aleksej Avramović, Slavica Gajić, Vedran Jovanović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, James Glackin, Graham Turnbull, Janja Filipi, Nikola Kezić, Mario Muštra i Zdenka Babić
  Strana od 185
  Strana do 192

  Automatic monitoring of honeybees’ activity outside of the hive from UHD video

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Slavica Savić, Mitar Simić, Igor Ševo, Mario Muštra, Zdenka Babić i Janja Filipi

  Exposure system with homogeneous static and ELF magnetic field in experimental volume

  Naučni skup RAD
  Publikacija RAD2016, Niš
  Godina 2016
  Autori Slavica Gajić, Saša Ćirković, Jasna Ristić-Đurović, D Đorđević i Vesna Spasić-Jokić

  Multifocus Images Sets Fusion Using First Level of Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup TELFOR
  Publikacija Proc. of Pepers, Telecomunications forum TELFOR
  Godina 2014
  Autori Slavica Savić
  Strana od 501
  Strana do 504

  Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranog na DWT

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2014
  Autori Slavica Savić
  Strana od 689
  Strana do 692

  An Implementation of Phase Vocoder on a DSP for Real-Time Pitch Shifting

  Naučni skup International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS
  Publikacija International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić, Dino Kosić, Vladimir Risojević i Siniša Vuković
  Strana od 108
  Strana do 111

  Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranih na EMD

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić
  Strana od 919
  Strana do 922

  Fusion of Low Contrast Multifocus Image

  Naučni skup TELFOR
  Publikacija Proc. of Pepers, 20th Telecomunications forum TELFOR
  Godina 2012
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Strana od 658
  Strana do 661

  Multifocus Image Fusion Based on the First Level of Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup IWSSIP
  Publikacija Proc. of International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP
  Godina 2012
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Strana od 622
  Strana do 625

  Multifocus Image Fusion Based on Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup ERK
  Publikacija Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić
  Strana od B:91
  Strana do 94

  Fuzija multifokusiranih slika primjenom empirijske vremensko-frekvencijske dekompozicije signala

  Naučni skup ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 55. konferencije za ETRAN
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić
  Strana od EK3.3-1-4

  Metod za automatsko određivanje statusa estrogenskih i progesteronskih receptora

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić i Vladimir Risojević
  Strana od 511
  Strana do 514

  Lossless Predictive Compression of Medical Images

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Publikacija Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Godina 2010
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Strana od 115
  Strana do 118

  Prediktivna kompresija medicinskih slika bez gubitaka

  Naučni skup ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 54. konferencije za ETRAN
  Godina 2010
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Strana od EK1.4

  Prediktivna kompresija 3D medicinskih slika

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2010
  Autori Slavica Savić i Aleksej Avramović
  Strana od 939
  Strana do 943

  Kompresija naponskih i strujnih signala prilikom mjerenja kvaliteta električne energije

  Naučni skup INDEL
  Publikacija VII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2008
  Godina 2008
  Autori Aleksej Avramović, Slavica Savić i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 175
  Strana do 178

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numerički i praktični aspekti

Jedan od zadataka predloženog projekta je iniciranje komunikacije sa istraživačima koji nisu matematičari po struci ali su korisnici alatki vremensko-frekvencijske i numeričke analize analize (istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Skoplju, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, Šumarskog fakulteta u Beogradu)...

Broj projekta 1259039
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Nenad Teofanov
Smiljana Jakšić
Vesna Savić
Slavica Nedimović
Slavica Gajić, ma
Nebojša Đurić, ma
dr Sanja Atanasova
Stevan Pilipović
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Marina Todorović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom

U daljinskoj detekciji veliki broj senzora neprestano snima zemljinu površinu, sa različitim prostornim i spektralnim rezolucijama i različitim frekvencijama pokrivanja. Pored tradicionalno korištenih platformi u zadnje vrijeme je ekspanziji podataka ove vrste doprinijelo sve veće korištenje bespilotnih letjelica. Korištenjem bespilotnih letjelica cijena snimanja je postala niža i postalo je moguće snimanje dijelova Zemljine površine i objekata u višoj rezoluciji...

Broj projekta 1255018
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Vanja Starčević
Slavica Gajić, ma
doc. dr Mitar Simić
mr Mihajlo Savić
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Zdenka Babić
Vladan Stojnić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Mobilno mapiranje saobraćajnica

Razvoj automobilske industrije uključuje opremanje vozila računarima i senzorima koji su u mogućnosti da pruže podršku prilikom vožnje i parkiranja, kao i da pruže korisne informacije o stanju na cestama i putevima...

Broj projekta 1255006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Slavica Gajić, ma
prof. dr Zdenka Babić
Ljubiša Milinčić
Stefan Savić
Željko Radanović
Srđan Vučić
Brankica Oparnica
Vanja Starčević
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Branko Blanuša
Milosava Radonjić
Jovica Bulović
doc. dr Mitar Simić
Vladan Stojnić
Vedran Jovanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Elektronski sistem za daljinsko praćenje i analizu uticaja parametara životne sredine na aktivnost pčela

Parametri životne sredine (kvalitet vazduha, vode i zemljišta) imaju veliki uticaj na sva živa bića i zato je njihov monitoring definisan mnogim međunarodnim i nacionalnim regulativama. Uobičajeni pristup u praćenju parametara životne sredine je zasnovan na nepokretnim mjernim stanicama koje karakteriše visoka tačnost i preciznost, ali i visoka cijena instalacije i održavanja. Razvojem tehnologije pojavljuju se komercijalno dostupni senzori za mjerenje parametara životne sredine...

Broj projekta 1255003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Branko Blanuša
doc. dr Aleksej Avramović
Željko Radanović
Martina Zorić
Vladan Stojnić
Slavica Gajić, ma
Brankica Oparnica
Vedran Jovanović, ma
Vanja Starčević
Milosava Radonjić
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Goran Mirjanić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 21300.0 BAM

Aproksimativno računanje

Aproksimativno računanje se odnosi na razvoj algoritama digitalne obrade signala koji uvode neznante aproskimacije prilikom numeričkih operacija, pri čemu dolazi do značajne uštede računarskih resusrsa...

Broj projekta 1255002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Vladan Stojnić
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mitar Simić
dr Patricio Bulić
Vanja Starčević
Vedran Jovanović, ma
Slavica Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Detekcija i praćenje objekata malih dimenzija u videu snimljenom sa UAV

Problem zaostalih mina u post-konfliktnim područjima i dalje predstvlja ogroman problem u pogledu povreda civila i neiskorišćenog zemljišta. Humanitarno deminiranje je rizično, skupo i dugotrajno, a moguće su zaostale mine i nakon deminiranja. Zbog toga se pored uobičajenih tehnika i procedura uvode i biološke metode za otkrivanje eksploziva. Najnovija istraživanja su pokazala da je moguće obučiti pčele da dolaze do mjesta na kojima postoji eksploziv...

Broj projekta 8300599
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Brankica Oparnica
Milosava Radonjić
doc. dr Aleksej Avramović
Vedran Jovanović, ma
Slavica Gajić, ma
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Branko Blanuša
doc. dr Mitar Simić
Vladan Stojnić
Željko Radanović
Jovica Bulović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 8630.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Slavko Šajić
doc. dr Jovan Galić
Slavica Gajić, ma
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Vladimir Risojević
Boris Malčić, ma
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Mitar Simić
Jovica Bulović
doc. dr Aleksej Avramović
Vladan Stojnić
Vanja Starčević
Milica Lekić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Ratko Pilipović, ma
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Mitar Simić
Vedran Jovanović, ma
prof. dr Vladimir Risojević
Mišo Babić
Vladan Stojnić
Vanja Starčević
Slavica Gajić, ma
prof. dr Goran Mirjanić
Igor Ševo, ma
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM