Navigation

Projects

Zanemareni arhivi knjizevnog i kulturnog nasljedja`

Project Number 1251608
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Irena Medar-Tanjga
doc. dr Nina Govedar
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2021-07-31
Project value 13750.0 BAM

Uticaj lokaliteta gajenja na fenolni sastav i antioksidativna svojstva grozdja i vina sorte Blatina

Project Number 1250145
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
Participants dr Milenko Blesic
Djuradj Hajder, ma
Tijana Banjanin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-06-30
Project value 18000.0 BAM

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Project Number 1251609
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Zorica Nikitovic
Participants Sanja Milicevic
Viktor Savic
Vladan Bartula
mr Danijel Dojcinovic
Slobodan Pavlovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-10-01
End of the project 2020-11-01
Project value 20780.0 BAM

Kontrolisanje kvaliteta svjetlosti i njen uticaj na rast i razvoj povrca primjenom fotoselektivnih mreza

Project Number 1250144
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants dr Zoran Ilic
dr Djordje Moravcevic
Senad Murtic
Milan Sipka, ma
dr Lidija Milenkovic
Nikolina Djekic, ma
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 24000.0 BAM

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kineticki aspekti otpustanja bioaktivnih molekula

Project Number 1259042
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants prof. dr Aleksandra Smitran
doc. dr Mirjana Djermanovic
Ljiljana Bozic
prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 29000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta etericnog ulja drvnog zelenila i plodova cetinara sa prostora Republike Srpske

Project Number 1251414
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban
Participants dr Jelena Stanojevic
prof. dr Dijana Jelic
prof. dr Marijana Kapovic Solomun
dr Ljiljana Stanojevic
Savka Vracevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 11000.0 BAM

Primjena alumosilikata razlicite granulacije u modulaciji nutritivnog rezima biljaka gajenih po organskim principima proizvodnje

Project Number 1251512
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Ivana Koleska
Participants mr Dino Hasanagic
mr Dragana Radulovic
Senad Murtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-02-01
Project value 29000.0 BAM

Analiza zdravstvenog stanja i bezbjedonosnog rizika stabala u zasticenom podrucju „Univerzitetski grad“ metodom akusticne tomografije sa prijedlogom mjera sanacije

Project Number 1251511
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Rodoljub Oljaca
Participants doc. mr Biljana Kelecevic
mr Jelena Davidovic Gidas
doc. dr Vanja Danicic
dr Biljana Lolic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
doc. dr Borut Bosancic
Natasa Pasalic
Nikola Travar
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-01
Project value 17000.0 BAM

Ultrazvucna i mikrotalasna obrada razlicitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Project Number 1251140
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants mr Darko Bodroza
Igor Pecanac
Mitja Kolar
prof. dr Sasa Papuga
prof. dr Dragana Grujic
Jovana Milanovic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Maja Stojkovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 26500.0 BAM

Karakterizacija genetickih resursa paradajza iz Banke gena Republike Srpske

Project Number 1251510
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Marina Antic
Participants prof. dr Biljana Kukavica
dr Mirjana Vasic
Sonja Raseta
prof. dr Vida Todorovic
mr Sanda Stanivukovic
dr Toso Arsov
Nikolina Djekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 21000.0 BAM

UV zastita antimikrobno obradjenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251139
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Djordje Vujcic, ma
Mitja Kolar
Maja Stojkovic, ma
Dusan Popovic
Jovana Milanovic
prof. dr Aleksandar Savic
Goran Popric
Branka Ruzicic
Branko Neral
prof. dr Mladen Stancic
doc. dr Blanka Skipina
Nermin Bahtic
prof. dr Nemanja Kasikovic
Snjezana Stankovic
mr Ana Velemir
Vesna Ivanovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 34000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Project Number 1251417
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Vojislav Dukic
Participants dr Milorad Danilovic
prof. dr Dane Marceta
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Vladimir Petkovic
doc. dr Danijela Petrovic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2020-12-31
Project value 167784.0 BAM

Istrazivanje pojave hrastove mrezaste stijenice Corythucha arcuata Say. na podrucju Republike Srpske

Project Number 1251415
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Zoran Stanivukovic
Participants Brankica Kajkut
Bozica Maric
dr Drazen Miljic
dr Dragan Karadzic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Goran Trbic
Branka Trninic
Tanja Gostic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Rajko Gnjato
doc. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Tanja Maksimovic
Snjezana Ratkovic
Sanja Karajlic
prof. dr Biljana Lubarda
Jelena Rozic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

Menadzmenta M. hapla kroz razumijevanje biologije i genoma

Project Number 1250143
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head doc. dr Branimir Njezic
Participants doc. dr Borut Bosancic
prof. dr Duska Delic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2022-03-30
Project value 21000.0 BAM

Upotreba i ocuvanje genetickog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na podrucju sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Project Number 1251508
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Zeljko Lakic
Participants doc. dr Relja Surucic
Nikola Travar
Sonja Raseta
doc. dr Marina Antic
mr Dragana Radulovic
Natasa Pasalic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-01
Project value 18000.0 BAM

Evaluacija dugorocnih efekata programa rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 1251306
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants Jelena Vilendecic, ma
prof. dr Sinisa Lakic
Dejan Kantar, ma
Nela Marinkovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-12-31
Project value 4000.0 BAM

ISPITIVANJE MOGUCNOSTI UPOTREBE NAPUKLIH PRIPLODNIH JAJA ZA INKUBACIJU U CILJU POVECANJA REPRODUKTIVNE EFIKASNOSTI RODITELJSKIH JATA TESKOG LINIJSKOG HIBRIDA

Project Number 1250142
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Stoja Jotanovic
Participants Svjetlana Ceko
mr Dragan Brkovic
dr Mirjana Djukic-Stojcic
mr Marinko Vekic
dr Lidija Peric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 22000.0 BAM

ISPITIVANJE KVALITETA SIREVA DOBIJENIH RAZLICITIM POSTUPCIMA TOPLOTNO-KISELINSKE KOAGULACIJE MLIJEKA

Project Number 1251138
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Danica Savanovic
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2022-03-31
Project value 26250.0 BAM

"Nanohemijska rjesenja u unapredjenjima aditiva za tehnicke lubrikante"

Project Number 1259041
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants mr Sanja Przulj
mr Ljiljana Tankosic
Matea Jotanovic
dr Yoshiyuki Hattori
dr Adolfo Senatore
dr Predrag Ilic
Dusan Losic
Suncica Sukur
prof. dr Milica Balaban
dr Vladimiro Dal Santo
dr Katsumi Kaneko
Ognjen Lukic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2022-05-31
Project value 22000.0 BAM

Ponovno otkrivanje potencijala starog postrojenja za suvu destilaciju drveta-Egzoticni nanougljevi

Project Number 1259040
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants dr Predrag Ilic
dr Vladimiro Dal Santo
Matea Jotanovic
Dusan Losic
Dragana Mirosljevic
dr Yoshiyuki Hattori
dr Adolfo Senatore
dr Katsumi Kaneko
prof. dr Milica Balaban
Ognjen Lukic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2020-09-30
Project value 50000.0 BAM

Molekularna karakterizacija germplazme jabuke

Project Number 1251509
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants prof. dr Nikola Micic
mr Predrag Ilic
Gvozden Micic
dr Henryk Flachowsky
Jovana Micic
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
mr Sanda Stanivukovic
Zlatan Ristic
dr Larisa Gustavsson
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 18000.0 BAM

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number 1251307
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants Adrijana Jevtic Visnjic
Snjezana Jovanovic
doc. dr Sanja Partalo
doc. mr Dragan Partalo
prof. dr Brane Mikanovic
Zelimir Dragic, ma
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 10000.0 BAM

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Project Number 1251137
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Blanka Skipina
Participants doc. mr Miroslav Dragic
Dusko Dudic
Danijela Djukic
Julia Mofokeng
Dragana Cerovic
mr Danijela Vukovic
Slavica Maletic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 21000.0 BAM

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti

Project Number 1259039
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants Nenad Teofanov
dr Sanja Atanasova
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Stevan Pilipovic
Marina Todorovic
Vesna Savic
Nebojsa Djuric, ma
Smiljana Jaksic
Slavica Gajic, ma
Slavica Nedimovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 16000.0 BAM