Navigation

Projects

Detekcija patogenih i aeroalergenih gljivica u skolskim ustanovama na podrucju Republike Srpske

Project Number 1259036
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Radoslav Dekic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Biljana Lubarda
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 2500.0 BAM

Razvoj sistema za pracenje kvaliteta vazduha u gradu Banja Luka

Project Number 1255015
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zeljko Ivanovic
Participants doc. dr Aleksandar Pajkanovic
Predrag Rodic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 6601.0 BAM

Savremeni principi balansiranja obroka na farmama muznih krava

Project Number 1250131
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Milanka Drinic
Participants mr Aleksandar Kralj
Zdravko Markovic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2019-09-01
End of the project 2020-03-16
Project value 3600.0 BAM

Razumijevanje i otkrivanje uticaja niskog pH na mikroorganizme

Project Number 1257020
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Valentina Veselinovic
Participants prof. dr Natasa Trtic
mr Tijana Adamovic
doc. dr Slava Sukara
prof. dr Olivera Dolic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 2500.0 BAM

Geneticka karakterizacija i procjena uticaja klimatskih promjena na Pancicevu omoriku u Republici Srpskoj

Project Number 1251410
Status Aktivan
Type of project IPA
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Milan Mataruga
Participants doc. dr Vanja Danicic
Djordjije Milanovic
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Danijela Petrovic
prof. dr Vojislav Dukic
doc. dr Branislav Cvjetkovic
Business Partner Program prekogranicne saradnje EU (IPA)
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-08-31
Project value 68082.0 BAM

Unapredjenje naucno-istrazivackog i obrazovnog procesa na Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetskom fakultetu upotrebom savremene tehnologije (primjena modernih softvera u matematici, statistici, mehanici, nacrtnoj geometriji i geodetskim referentim sistemi

Project Number 1253005
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
prof. dr Miodrag Regodic
doc. Maja Ilic
prof. dr Brankica Milojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 3400.0 BAM

Unapredjenje efikasnosti institucionalnih modela u cilju unapredjenja nastave, ucenja, istrazivanja

Project Number 1250130
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Aleksandra Figurek
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-06-02
Project value 2500.0 BAM

Interdisciplinarno istrazivanje o klimatskim promjenama

Project Number 1250129
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Aleksandra Figurek
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-06-02
Project value 2500.0 BAM

Studija ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Project Number 1250128
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Aleksandra Figurek
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 2500.0 BAM

Ekonomska evaluacija CAP-a

Project Number 1250127
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Aleksandra Figurek
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 1500.0 BAM

Razvoj sistema za upravljanje javnom rasvjetom

Project Number 1255014
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zeljko Ivanovic
Participants doc. dr Aleksandar Pajkanovic
Velibor Skobic, ma
Drago Cavka
Predrag Rodic
doc. dr Mladen Knezic
doc. dr Ognjen Joldzic
Business Partner Grad Banja Luka
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2022-06-30
Project value 50000.0 BAM

Banjalucki filmski kamp - Film i identitet

Project Number 1251701
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Nemanja Djukic
Participants Marjan Krivak
prof. dr Vlade Simovic
mr Zeljko Saric
prof. Goran Dujakovic, ma
Miodrag Manojlovic
Predrag Krstic
prof. dr Tatjana Duronjic
doc. dr Sasa Laketa
Nenad Malesevic
Obrad Samardzic
Predrag Milidrag
Divna Vuksanovic
Dusanka Slijepcevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-01-01
Project value 4500.0 BAM

SUFINANSIRANJE DOLASKA STRANIH NAUCNIKA PO POZIVU

Project Number 1250126
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Duska Delic
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2019-12-31
Project value 1000.0 BAM

TRANSFER ZNANJA ZA POTREBE RAZVOJA TURIZMA U ZASTICENOM PODUCJU

Project Number 1250125
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica
Participants
Business Partner Ministarstvo trgovine i turizma RS
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2019-12-31
Project value 3000.0 BAM

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za odredjivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Project Number 1257019
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vladan Mirjanic
Participants doc. dr Adriana Arbutina
doc. dr Marijana Arapovic-Savic
prof. dr Branislav Glisic
Ljiljana Josipovic
dr Nenad Nedeljkovic
mr Mirjana Umicevic-Davidovic
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Razvoj algoritama za vremenski osjetljive aplikacije u industrijskim Internet of Things (IIoT) mrezama

Project Number 1255013
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Gordana Gardasevic
Participants Milica Lekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 1500.0 BAM

Nacionalne incijative za Evropski oblak otvorene nauke

Project Number 1255012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head doc. dr Mihajlo Savic
Participants prof. dr Milorad Bozic
Milosava Radonjic
prof. dr Vladimir Risojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2019-12-31
Project value 4000.0 BAM

Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 1250124
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
prof. dr Miroslav Malinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Preporuke o gustini sadnje u JP „Sume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

Project Number 1251409
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head doc. dr Branislav Cvjetkovic
Participants prof. dr Milan Mataruga
Business Partner Sume Republike Srpske a.d.Sokolac
Beginning of realization 2019-10-01
End of the project 2020-10-19
Project value 5000.0 BAM

Stanje zemljisnih resursa i odrzivo upravljanje u cilju prevencije poplava

Project Number 1251408
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-01-01
Project value 2500.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

Project Number 1250122
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Miljan Cvetkovic
Participants prof. dr Vladimir Risojevic
prof. dr Radoslav Gajanin
Milan Sipka, ma
mr Dragan Brkovic
doc. dr Mitar Simic
prof. dr Zdenka Babic
Jelena Rozic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 1737.3 BAM

Obiljezavanje 800 godina autokefalnosti SPC

Project Number 1251606
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants prof. mr Novak Demonjic
mr Danijel Dojcinovic
Business Partner MINISTARSVO PROSVJETE I KULTURE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2019-12-31
Project value 5000.0 BAM

UTICAJ TEHNIKE POSTAVLJANJA I POLIMERIZACIJE NA MARGINALNU ADAPTACIJU RAZLICITIH KOMPOZITNIH I GLASJONOMERNIH DENTALNIH MATERIJALA

Project Number 1257017
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Olivera Dolic
Participants doc. dr Zeljka Kojic
doc. dr Marija Obradovic
prof. dr Valentina Veselinovic
prof. dr Natasa Trtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Nabavka opreme za naucnoistrazivacki rad u 2018. godini

Project Number 1259035
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Radoslav Dekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 4000.0 BAM

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskog stetnog organizma fitoparazitne nematode Xiphinema rivesi vektota Nepo virusa u Republici Srpskoj u 2019. godin

Project Number 1250121
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head doc. dr Branimir Njezic
Participants
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2019-12-31
Project value 10000.0 BAM