Navigation

Aleksandar Gaćina

Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 3

lokal 200
051/321-071

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C18TNS1021 Osnovi automatizacije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primjena informacionih tehnologija u analizi i predviđanju uspjeha studenata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806028V
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević, and Aleksandar Gaćina
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 28
  Strana do 38
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6056

Projekti

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants prof. dr Biljana Antunovic
prof. dr Valerija Saula
prof. dr Sinisa Lakic
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Petar Maric
Aleksandra Regojevic
prof. dr Miroslav Malinovic
Aleksandar Gacina
Jelena Rozic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM