Navigation

Tanja Šobot, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za fiziologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fiziologija viši asistent November 24, 2016

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OOF Opšta i oralna fiziologija
ISM07MF Medicinska fiziologija
ISS07OOF Opšta i oralna fiziologija
ISF07FIZL Fiziologija
ISF19F Fiziologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18F Fiziologija
OZNJ16F Fiziologija
OMLD18FIZ Fiziologija
ORT18FIZ Fiziologija
OS18F Fiziologija
OSI18F Fiziologija
OFT18FIZ Fiziologija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NFiFS Fiziologija i fiziologija sporta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The effects of sulphur-containing coumpounds on redox status in homocysteine-treated rats

  DOI 10.32383/appdr/78769
  Časopis Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Researche
  Godina 2019
  Autori Tanja Šobot, Vladimir Živković, Ivan Srejović, Jovana Jeremić, Tamara Nikolić Turnić, Nenad Ponorac, Anica Petković, Valdimir Jakovljević, and Dragan Đurić
  Volumen 76
  Broj 1
  Strana od 147
  Strana do 157

  Protective Effects of Galium verum L. Extract against Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury in Spontaneously Hypertensive Rats.

  DOI /10.1155/2019/4235405
  Časopis Oxidative Medicine and Cellular Longevity
  Godina 2019
  Autori Jovana Bradić, Vladimir Živković, Ivan Srejović, Vladimir Jakovljević, Anica Petković, Tamara Nikolić Turnić, Jovana Jeremić, Nevena Jeremić, Slobodanka Mitrović, Tanja Šobot, Nenad Ponorac, Marko Ravić, and Marina Tomović
  Volumen 2019
  Broj 4235405
  Strana od 1
  Strana do 11

  Uticaj vrste sporta, sedmičnog fizičkog opterećenja i indeksa tjelesne mase na vrijednosti markera koštanog metabolizma elitnih sportistkinja

  Časopis Biomedicinska istraživanja
  Godina 2018
  Autori Nenad Ponorac, Tanja Šobot, and Nela Rašeta Simović
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 161
  Strana do 168

  Body composition, eating habits and risk factors for the development of eating desorder in female elite athletes.

  DOI doi:10.5550/sgia.181401.en.pss
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2018
  Autori Nenad Ponorac, Mira Spremo, and Tanja Šobot
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 77

  Acute effects of sulfur amino acids on redox status in dl-homocysteine treated rats (abstract)

  Časopis Atherosclerosis
  Godina 2018
  Autori Dragan Djuric, Tanja Šobot, Aleksandar Djuric, Vladimir Jakovljevic, Tamara Nikolic Turnic, Vladimir Zivkovic, Ivan Srejovic, and Nevena Jeremic
  Volumen 275
  Strana od 136
  Strana do 136

  Ispitivanje gasnih analiza arterijske krvi u akutnoj respiratornoj insuficijenciji kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.2
  Časopis Respiratio - Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Želimir Erić, Peđa Kovačević, and Marinko Vučić
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 9
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

  Ishemijsko - reperfuzijska povreda pluća: uloga oksidativnog stresa

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Tanja Šobot, Zorislava Bajić, and Želimir Erić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 316
  Strana do 321
  Veb adresa www.respiratio.info

  Fiziološki mehanizmi analgetskog disanja

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zorislava Bajić, Želimir Erić, and Tanja Šobot
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 334
  Strana do 338
  Veb adresa www.respiratio.info

  Uloga respiratornog epitela u urođenom imunitetu

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Želimir Erić, Tanja Šobot, and Zorislava Bajić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 328
  Strana do 333
  Veb adresa www.respiratio.info

  The effects of L-arginine and L-NAME on coronary flow and oxidative stress in isolated rat hearts.

  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2015
  Autori Tanja Šobot, Amela Matavulj, Vladimir Jakovljević, Tamara Nikolić, Vladimir Živković, Ivan Srejović, Nevena Jeremić, and Dragan Đurić
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 297
  Strana do 304

  Plućni surfaktantni sistem

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Tanja Šobot and Zorislava Bajić
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 94
  Strana do 97

  Centralni hemoreceptori

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, and Želimir Erić
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 106
  Strana do 110

  Uloga Ureaplasma spp. u etiopatogenezi bronhopulmonalne displazije

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Želimir Erić, Zorislava Bajić, and Tanja Šobot
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 111
  Strana do 114

  Fiziologija disanja na velikim nadmorskim visinama

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Tanja Šobot and Peđa Kovačević
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 96
  Strana do 100

Radovi sa skupova

  PCI glavnog stabla u akutnom koronarnom sindromu kod pacijenata sa teškom "low flow, low gradient" aortnom stenozom

  Naučni skup 4. Zaječarski simpozijum interventne kardiologije- ZASINK 2018, sa međunarodnim učešćem.
  Publikacija Timočki medicinski glasnik, Vol. 43
  Godina 2018
  Autori Nikola Šobot, Tanja Šobot, and Zorislava Bajić
  Strana od 147
  Strana do 148

  Nanomaterijali i oksidativni stres

  Naučni skup Deseta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali" 2018.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Đorđe Bajić, and Nikola Šobot
  Strana od 499
  Strana do 510

  Prikaz rezultata i interesantnih slučajeva u sali za kateterizaciju srca Klinike za KVB, UKC Republike Srpske

  Naučni skup 3. Zaječarski simpozijum interventne kardiologije - ZASINK 2017, sa međunarodnim učešćem.
  Publikacija Timočki medicinski glasnik, Vol.42
  Godina 2017
  Autori Nikola Šobot, Saša Lončar, Neno Dobrijević, Željo Živanović, Svetozar Srdić, Vojo Vukašinović, Željo Dević, Svetozar Krivokuća, Tanja Šobot, and Tamara Kovačević-Preradović
  Strana od 125
  Strana do 126

  Comparison of the effects of different sulfur amino acids on cardiovascular system in male wistar rats

  Naučni skup New perspectives in physiological research - young investigator forum; Serbian physiological society and Hungarian physiological society
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Dragan Đurić, Z. Mićović, A. Stamenković, J. Jakovljević Uzelac, Marija Stojanović, Ljiljana Šćepanović, Dušan Mitrović, M. Labudović Borović, D. Krstić, M. Čolović, R. Obrenović, A. Hadzibegović, S. Kostić, Tanja Šobot, and Vladimir Jakovljević
  Strana od 36

  The acute effects of L-methionine, L-cysteine, N-acetylcysteine and sodium hydrogen sulfide on cardiac function in hyperhomocysteinemic rat hearts

  Naučni skup New perspectives in physiological research - young investigator forum; Serbian physiological society and Hungarian physiological society
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Tanja Šobot, Tamara Nikolić, Vladimir Živković, Ivan Srejović, Isidora Stojić, Vladimir Jakovljević, and Dragan Đurić
  Strana od 94

  Elektromagnetna interferencija mobilnih telefona sa pejsmejkerima

  Naučni skup Deveta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2017"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Nikola Šobot, and Đorđe Bajić
  Strana od 547
  Strana do 555

Ostali radovi

  Prijavljena tema doktorske disertacije na Doktorskim akademskim studijama Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (izborno područje: Eksperimentalna i primjenjena fiziologija sa sportskom medicinom)

  Godina 2016
  Autori Tanja Šobot