Navigation

Tijana Popović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-136
lokal 136
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za anglistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – angloamerička književnost viši asistent October 27, 2022
Specifične književnosti – angloamerička književnost viši asistent January 25, 2018

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09EMEKNJ Moderna engleska književnost
09ESEJ6 Savremeni engleski jezik 6
09EŠ Šekspir
12EEKR Engleska književnost renesanse
12ESEJ1 Savremeni engleski jezik 1
12ESEJ2 Savremeni engleski jezik 2
12ESEK Srednjovjekovna engleska književnost
12EŠ Šekspir

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Putovanje kao vid globalizacije u romanu Dženet Vinterson 'Sexing the Cherry'

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2017
  Autori Tijana Popović
  Broj 17
  Strana od 113
  Strana do 122
  Veb adresa ww.folia.ac.me

  JEDINSTVO FORME I ZNAČENJA Pripovjedni postupci u romanu ,,Dok ležah na samrti'' Viljema Foknera

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2014
  Autori Tijana Popović
  Volumen XIII
  Broj 50
  Strana od 198
  Strana do 217
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo/krajina

  Književna riječ u ogledalu kultura (Svetozar Koljević, ,,Odjeci reči'', Službeni glasnik, Beograd 2009.)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Tijana Popović
  Volumen godina X
  Broj 33-34
  Strana od 288
  Strana do 299
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo/krajina

Radovi sa skupova

  Reality and Magic in Jeanette Winterson`s „Sexing the Cherry”. (Rad saopšten na naučnoj konferenciji CELLS – Going Against the Grain, Banja Luka, 6-8. juni 2013. godine).

  Naučni skup CELLS – Conference on English Language and Literary Studies Going Against the Grain Contemporary Approaches to the Study of Language, Literature and Culture
  Godina 2013
  Autori Tijana Popović

Ostali radovi

  Master rad

  Izdavač Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Godina 2013
  Autori Tijana Popović

Knjige

  Engleska književnost renesanse (izbor tekstova)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99976-35-18-1
  Godina 2017
  Autori Tijana Popović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 107

Projekti

Poetika nekanonske engleske knjizevnosti 20. vijeka

Project Number 1251308
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Petar Penda
Participants prof. dr Tatjana Bijelic
mr Andrijana Stokic Penda
Wim Mierlo-Van
doc. dr Ognjen Kurtes
Nicholas Birns
Aleksandra Batricevic Nikcevic
Tijana Popovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 17500.0 BAM

Tekstualna strana neprijateljstva: percepcija govora mrznje kod studenata u Bosni i Hercegovini i Sloveniji

Project Number 1251602
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Petar Penda
Participants Tijana Popovic, ma
prof. dr Zeljka Babic
prof. dr Tatjana Bijelic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 4000.0 BAM