Navigation

Đorđe Stojisavljević, ma
asistent

Saradnik - II-5
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 1

051/321-070
lokal 200
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet - Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke asistent November 01, 2018

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1OPC Objektno programiranje i C++
Akademske studije prvog ciklusa
07O2P Programiranje
16-B30PRM Programiranje
16-B60OOP Objektno orijentisano programiranje

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18BDM Biostatistika u dentalnoj medicini
ISDM18INF Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini
ISM07IM Informatika u medicini
ISM07MSI Medicinska statistika i informatika
ISF19SF Statistika u farmaciji
Akademske studije drugog ciklusa
MZS19OP Obrada podataka naučnih studija u zdravstvenim naukama
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ZSI Zdravstvena statistika i informatika
OZNJ16ZSI Zdravstvena statistika i informatika
OMLD18BMI Biomedicinska informatika
OMLD18ROLP Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskim laboratorijama
ORT18ZS Zdravstvena statistika
OS18ZSI Zdravstvena statistika i informatika
OSI18I Informatika
OSI18STA Statistika
OFT18SIZ Statistika i informatika u zdravstvu

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MEE16EEEZ Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu
Akademske studije prvog ciklusa
OG07INF1 Informatika 1
OG07INF2 Informatika 2
OGD08IFG1 Informatika za geodete 1
OGD08IFG2 Informatika za geodete 2
OGD09OOP Objektno-orijentisano programiranje
OGD19INF1 Informatika 1
OGD19INF2 Informatika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  COVID-19 in the Emergency Department of the Primary Healthcare Centre Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, I Ramić, S Đokić, T Pejić, I Korać, Đorđe Stojisavljević, and Nevena Todorović
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 28

  Primjena informacionih tehnologija u analizi i predviđanju uspjeha studenata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806028V
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević, and Aleksandar Gaćina
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 28
  Strana do 38
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6056

  Methods of Integrating Programming Languages and Databases

  Časopis International Journal of Computing, Communication and Instrumentation Engineering (IJCCIE)
  Godina 2015
  Autori Đorđe Stojisavljević, Biljana Radulović, and Živoslav Adamović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 220
  Strana do 223
  Veb adresa http://iieng.org/images/proceedings_pdf/5526AE1115004.pdf

Radovi sa skupova

  Gender Differences in the Achivements of Civil Engineering Students

  Naučni skup Contemporary Theory and Practice in Construction XV
  DOI DOI 10.7251/STP2215334P
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XV
  Godina 2022
  Autori Ljubiša Preradović, Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Miroslav Malinović, and Đorđe Stojisavljević
  Strana od 334
  Strana do 340
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/conference-proceedings/

  Methods of Integrating Programming Languages and Databases

  Naučni skup International Association of Engineering & Technology Researchers - IAETR
  Publikacija Proceedings of International Association of Engineering & Technology Researchers
  Godina 2015
  Autori Đorđe Stojisavljević and Biljana Radulović

  Multi linked lists: an object-oriented approach

  Naučni skup International Conference on Information Society and Technology
  Publikacija Proceedings of 5th International Conference on Information Society and Technology
  Godina 2015
  Autori Đorđe Stojisavljević, Eleonora Brtka, Vladimir Brtka, and Ivana Berković
  Strana od 357
  Strana do 362

  The Insight to Standardization in Personalized Web Learning Systems

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2014
  Autori Eleonora Brtka, Đorđe Stojisavljević, and Vladimir Brtka
  Strana od 266
  Strana do 270

  Application of Multi Linked Lists Technique for the Enhancement of Traditional Access to the Data

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2013
  Autori Đorđe Stojisavljević and Eleonora Brtka
  Strana od 403
  Strana do 406

  Advanced Programming Techniques for Data Validation in Excel

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2013
  Autori Đorđe Stojisavljević
  Strana od 438
  Strana do 440

  Using Script Languages for Improving Graphics of Web Based Applications

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2012
  Autori Đorđe Stojisavljević, Nemanja Krstić, Višnja Ognjenović, and Želimir Branović
  Strana od 339
  Strana do 342

  Pascal as a First Programming Language for Learning Object – Oriented Programming

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2012
  Autori Đorđe Stojisavljević
  Strana od 395
  Strana do 398

Ostali radovi

  Metode integracije programskih jezika i baza podataka

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2016
  Autori Đorđe Stojisavljević

  Praćenje alokacije operativne memorije za statičke i dinamičke strukture podataka

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2014
  Autori Đorđe Stojisavljević

Knjige

  Praktikum iz programiranja

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-900-3-6
  Godina 2020
  Autori Đorđe Stojisavljević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 154

Projekti

Jacanje pedagosih i digitalnih kompetencija nastavnika

Project Number 1251322
Status Aktivan
Type of project Nacionalni obrazovni
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Sanja Radetic-Lovric
Participants Zeljana Kovacevic
prof. dr Sinisa Lakic
doc. dr Aleksandar Pajkanovic
prof. dr Srdjan Dusanic
Marko Acic
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Milica Drobac Pavicevic
prof. dr Drazenko Jorgic
doc. dr Mihajlo Savic
prof. dr Ivana Zecevic
Business Partner UNICEF
Beginning of realization 2022-09-01
End of the project 2023-02-28
Project value 149815.0 BAM

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Miroslav Malinovic
Aleksandar Gacina
prof. dr Petar Maric
prof. dr Sinisa Lakic
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Biljana Antunovic
Aleksandra Regojevic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM