Navigation

prof. dr Vesna Rajčević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku geografiju i geologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička geografija vanredni profesor September 28, 2017

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Directions and Tendencies of Migration of the Population into Urban Areas of the Republic of Srpska

  DOI doi.org/10.47785/urbana.2.2021
  Časopis Urbana: Urban Affairs & Public Policy
  Godina 2021
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Vesna Rajčević
  Volumen 22
  Strana od 9
  Strana do 25
  Veb adresa http://www.urbanauapp.org/

  ANALYSIS OF PHYSICAL-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE VRBANJA CATCHMENT AREA AND THE WATER MANAGEMENT PROBLEMS

  DOI https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3748/3600
  Časopis KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers
  Godina 2020
  Autori Vesna Rajčević and Tanja Mišlicki Tomić
  Volumen 38.3
  Broj ISSN 2545-4439
  Strana od 537
  Strana do 542

  The Impact of Climate Change on the Modification of Bioclimatic Conditions in Bosnia and Herzegovina

  Hidrogeotermalni potencijali u funkciji obnovljive energije u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/HER1714121R
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Volumen 17
  Strana od 121
  Strana do 150

Radovi sa skupova

  THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE WATER REGIME IN THE VRBANJA RIVER BASIN

  Naučni skup 7th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021
  DOI doi.org/10.18509/GBP210111r
  Publikacija proceedings-2021
  Godina 2021
  Autori Vesna Rajčević and Tanja Mišlicki Tomić
  Strana od 111
  Strana do 126
  Veb adresa http://geobalcanica.org/proceedings-2021

  SUSTAINABLE USE OF WATER RESOURCES IN POTKOZARJE REGION

  Naučni skup 7th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021
  DOI doi.org/10.18509/GBP210085mt
  Publikacija proceedings-2021
  Godina 2021
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Vesna Rajčević
  Strana od 85
  Strana do 94
  Veb adresa http://geobalcanica.org/proceedings-2021/

  UPPER STREAM OF THE RIVER SANA – JUSTIFICATION OF BUILDING HYDRO POWER PLANTS WITH RESPECTIVE ACCUMULATIONS

  Naučni skup Proceeedings „5th International scientific conference & expo GEOBALCANICA 2019“
  DOI http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2019.17
  Publikacija Proceedings ISSN 1857-7636
  Godina 2020
  Autori Vesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić, and Čedomir Crnogorac
  Strana od 117
  Strana do 126

  RURAL FEATURES OF THE BANJA LUKA REGION IN THE FUNCTION OF RURAL DEVELOPMENT

  Naučni skup Proceeedings „5th International scientific conference & expo GEOBALCANICA 2019“ (13-14 June, 2019)
  DOI http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2019.37
  Publikacija Proceedings ISSN 1857-7636
  Godina 2020
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Vesna Rajčević
  Strana od 289
  Strana do 298

  Rijeka Vrbas - velike vode i klimatske promjene

  Naučni skup Prvi BiH kongres o vodama
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branko Crnogorac, Vesna Rajčević, and Darko Borojević
  Strana od 15
  Veb adresa www.uki.ba

  Uzroci i odbrana od polava u opštini Čelinac

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno - matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Publikacija Zbornik radova, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Godina 2016
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 126
  Strana do 135
  Veb adresa www.pmf.unibl.org

  Water supplyng as a factor of communal hygiene

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Vesna Rajčević and Branko Crnogorac
  Strana od 29
  Strana do 36

  GEOTHERMAL ENERGY AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup International scientific Conference "GEOBALCANICA"
  Publikacija GEOBALCANICA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - CONFERENCE PROGRAMME
  Godina 2015
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 77
  Strana do 83
  Veb adresa www. geobalcanica.org

  COMMUNAL HYGIENE OF A PART OF THE URBAN AREA OF REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup International scientific Conference "GEOBALCANICA"
  Publikacija GEOBALCANICA - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
  Godina 2015
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 323
  Strana do 331
  Veb adresa www.geobalcanica.org

  The influence of the water regime on the water quality of the rivers in urban areas

  Naučni skup IGU Regional Conference
  Publikacija IGU 2014 Book of abstracts - IGU2014-0731
  Godina 2014
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, and Goran Trbić
  Veb adresa www.geo.uj.edu.pl

  MHE u Republici Srpskoj - stanje, prostorno-planska rješenja, s osvrtom na mjesto i ulogu u životnoj sredini

  Naučni skup Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske
  Publikacija Zbornik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, Knjiga 25
  Godina 2014
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 141
  Strana do 155

  Vrste i izvori zagađenja rijeke Vrbas

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, Svjetlana Lolić, and Radoslav Dekić
  Strana od 60
  Strana do 83

  Riječni resursi Republike Srpske i hidroenergetski potencijal kao obnovljiv izvor energije

  Naučni skup Srpski etnonacionalni prostor - geoprostorne determinante, geopolitički, istorijski, etnodemografski, kulturološki, ekonomski, socijalno - geografski, naseobinski i regionalno - geografski procesi i problemi razvoja, vrednovanje i zaštita prirodne sredine i prirodnih potencijala"
  Publikacija Zbornik obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 97
  Strana do 108

  Sliv Crne rijeke - hidrološka i ekološka istraživanja

  Naučni skup "Srpski etnonacionalni prostor - geoprostorne determinante, geopolitički, istorijski,etnodemografski, kulturološki, ekonomski, socijalno - geografski, naseobinski i regionalno - geografski procesi i problemi razvoja, vrednovanje i zaštita prirodne sredine i prirodnih potencijala"
  Publikacija Zbornik obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Radoslav Dekić, Vesna Rajčević, and Svjetlana Lolić
  Strana od 125
  Strana do 138

  Problemi definisanja pojmova iz oblasti životne sredine i definicije životne sredine

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 441
  Strana do 448

  Vodni resursi Republike Srpske i klimatske promjene

  Naučni skup Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje,rad,sport"
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 99
  Strana do 122

  Uticaj malih hidroelektrana u planiranju prostora i održivom razvoju - primjer rijeke Vrbanje

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 779
  Strana do 788

  Alternativna energija u Republici Srpskoj

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport", Zbornik radova
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2011
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, and Dušica Pešević
  Strana od 13
  Strana do 26

  Milutin Milanković - Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba

  Naučni skup "Milutin Milanković u svom i našem vremenu"
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XVIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka
  Godina 2010
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 11
  Strana do 17

  Neki oblici zagađivanja radne sredine

  Naučni skup Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu
  Publikacija Zbornik radova, Knjiga II
  Godina 2009
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 541
  Strana do 548

  Ruralni razvoj i zaštita hidrosfernog kompleksa

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 419
  Strana do 426

  Klaonički otpad i zagađivanje voda - primjer "Perutnine Ptuj" - Srbac

  Naučni skup Prvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Tranformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  Godina 2009
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 19

  Rijeka Vrbas i uticaj teških metala

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova, Institut zaštite, ekologije i informatike
  Godina 2008
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 927
  Strana do 936

  Istine i zablude o globalnom otopljavanju

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2008
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 12
  Strana do 24

  Raspoloživi vodni resursi u Republici Srpskoj

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Babić

  Geografski pristup životnoj sredini

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova, Knjiga 1
  Godina 2006
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 337
  Strana do 344

  Inter-multidisciplinarni pristup životnoj sredini

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija GLASNIK, Sveska 10, Geografsko društvo Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 147
  Strana do 162

  Aerozagađenje i efekti zagađenja vazduha

  Naučni skup Zaštita vazduha i zdravlje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 267
  Strana do 273

Ostali radovi

  Intenzivne padavine i problemi polava u donjem toku rijeke Vrbas

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Slobodan Gnjato, Branko Crnogorac, and Vesna Rajčević

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad-fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Prirodno-matematički faklutet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević

  Sliv rijeke Turjanice - valorizacija i zaštita vodnih resursa sliva

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Branko Crnogorac and Vesna Rajčević

Knjige

  Hidrologija II - Potamologija

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno - matematički fakultet, AKADEMAC BL
  ISBN 978-99976-631-8-4
  Godina 2017
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 227

  PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE;II dio - Limnologija i Okeaonologija

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 86-7352-092-4
  Godina 2017
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 126

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad - fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-719-8-6
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, Vesna Rajčević, Radoslav Dekić, Dušica Pešević, Svjetlana Lolić, Aleksej Milošević, and Miodrag Čelebić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147

  Sliv Turjanice (fizičko-geografska i ekološka istraživanja)

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-84-98-6
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac, Radislav Tošić, Goran Trbić, Davorin Bajić, Radoslav Dekić, Vesna Rajčević, Svjetlana Lolić, Tatjana Popov, and Novica Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga

  Rijeka Vrbanja - fiziogena svojstva sliva i riječnog sistema

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-84-11-5
  Godina 2011
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 277

  Turistička geografija svijeta

  Izdavač Univerzite u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-04-2
  Godina 2008
  Autori Drago Todić and Vesna Babić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299