Navigation

Projects

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

Project Number1259054
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Milica Balaban
ParticipantsNemanja Koljacic
Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antic
Zeljka Ostojic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-10-31
End of the project2021-10-31
Project value17000.0 БАМ

Evaluacija jalovista crvenog mulja u regionu istocne i jugoistocne Evrope

Project Number1259051
СтатусАктиван
Type of projectMedjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participantsprof. dr Milica Balaban
Suncica Sukur
prof. dr Goran Trbic
Business PartnerEit RawMaterials GmbH
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2022-12-31
Project value61731.0 БАМ

Unapredjenje Alumni pametne internet aplikacije za potrebe povezivanja bivsih, trenutnih i buducih studenata matematike i informatike Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Project Number1259053
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
HeadMilana Grbic, ma
Participantsprof. dr Dragan Matic
Milan Predojevic
Vukasin Crnogorac
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2020-12-31
Project value1612.0 БАМ

Razvoj metoda vjestacke inteligencije za rjesavanje problema racunarske biologije

Project Number1259052
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Dragan Matic
ParticipantsMilana Grbic, ma
Sara Jevdjenic
prof. dr Dusko Bogdanic
Vukasin Crnogorac
prof. dr Vladimir Jovanovic
Milan Predojevic
Marko Djukanovic, ma
doc. dr Vladimir Filipovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2020-12-31
Project value22000.0 БАМ

Primjena kvadraturnih formula u izracunavanju granica matricnih funkcionala

Project Number1259050
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Miroslav Pranic
Participantsprof. dr Vladimir Jovanovic
Vladan Jaguzovic, ma
Miroslav Treml
mr Tatjana Zec
Milan Predojevic
prof. dr Dusko Jojic
Lotar Rajhel
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-08-01
End of the project2021-08-01
Project value11000.0 БАМ

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Project Number1259049
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Dusko Jojic
Participantsmr Bojan Nikolic
Milanka Treml, ma
Sara Jevdjenic
Mia Jevdjenic
prof. dr Dusko Bogdanic
prof. dr Miroslav Pranic
mr Sladjana Babic
prof. dr Zoran Mitrovic
Milana Grbic, ma
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-06-01
End of the project2021-06-30
Project value12000.0 БАМ

Kulturni identitet – realnost kroz naucnu viziju

Project Number1259048
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Irena Medar-Tanjga
Participantsdoc. dr Neda Zivak
prof. dr Jelenka Pandurevic
Ivana Dojcinovic
doc. dr Branka Zolak Poljasevic
Dragica Delic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2020-12-31
Project value10000.0 БАМ

Dinamika klimatskih promjena i mogucnosti prilagodjavanja u Republici Srpskoj

Project Number1259047
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Goran Trbic
ParticipantsSlobodan Gnjato, ma
dr Vladimir Djurdjevic
mr Marko Ivanisevic
prof. dr Igor Zekanovic
doc. dr Tatjana Popov
dr Stevan Savic
dr Jelena Lukovic
prof. dr Davorin Bajic
mr Dragan Milosevic
Novica Lovric, ma
Vukosava Colic, ma
Mirjana Markovic, ma
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-09-01
End of the project2021-09-30
Project value24000.0 БАМ

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number1259046
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Biljana Kukavica
ParticipantsDanijela Kojic
dr Julia Walter
Ivana Pucar, ma
Tanja Trifkovic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Milica Sesic
Natasa Lukic
prof. dr Sinisa Skondric
dr Danijela Misic
mr Dino Hasanagic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-04-01
End of the project2021-04-30
Project value15000.0 БАМ

Monitoring obezbijedjenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Project Number1253008
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Headprof. dr Miodrag Regodic
ParticipantsDejan Vasic
dr Velimir Ninkovic
prof. dr Danijela Kondic
prof. dr Gordana Djuric
Ivana Jankovic
mr Jelena Davidovic Gidas
Slavko Vasiljevic, ma
prof. dr Dimitrije Markovic
Jovana Micic
prof. dr Miro Govedarica
Gvozden Micic
Mladen Amovic, ma
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-12-01
End of the project2021-12-31
Project value22000.0 БАМ

Natura 2000 vrste, kartiranje stanista i etnobotanicka istrazivanja Nevesinjskog polja

Project Number1259045
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Sinisa Skondric
Participantsdoc. dr Relja Surucic
doc. dr Dejan Dmitrovic
Tanja Gostic
dr Antun Alegro
doc. dr Goran Sukalo
Ivana Pucar, ma
prof. dr Nada Sumatic
Jelena Knezevic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-06-01
End of the project2021-05-31
Project value15600.0 БАМ

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number1258002
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPravni fakultet
Headprof. dr Zoran Vasiljevic
Participantsdoc. Bojan Vlaski, ma
mr Stojana Petrovic
Irena Radic
prof. dr Radenko Jotanovic
prof. dr Darko Radic
Nikola Aleksic
doc. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Mirjana Radjenovic
Bosiljka Cubrilovic
Business PartnerMinistarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization2020-02-01
End of the project2021-02-01
Project value23902.25 БАМ

Prenosenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

Project Number1259044
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
ParticipantsBiljana Radusin-Sopic
Sanja Karajlic
prof. dr Svjetlana Lolic
doc. dr Maja Manojlovic
Jovana Paspalj
dr Jelena Stankovic Antic
Dunja Popovic
prof. dr Tanja Maksimovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-06-01
End of the project2021-06-30
Project value22000.0 БАМ

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika i ekspresije p16INK4a, FLOT-2 i EGFR u skvamoznom karcinomu orofarinksa i larinksa

Project Number1250151
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitRektorat
Headprof. dr Radoslav Gajanin
Participantsprof. dr Vesna Gajanin
prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Zdenka Gojkovic
doc. Goran Marosevic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-06-01
End of the project2021-06-30
Project value25000.0 БАМ

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosaca za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Project Number1257026
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitMedicinski fakultet
Headdoc. dr Zarko Gagic
ParticipantsBojana Jevdjenic
Irma Mursekic
Miljana Nukic
mr Nina Okuka
Natasa Bubic Pajic
Sanja Rogic
Biljana Gataric
Andjelka Racic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
doc. dr Irena Kasagic Vujanovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2021-01-31
Project value24000.0 БАМ

Ispitivanje uticaja zucnih kiselina i statina na kardiotoksicnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Project Number1257024
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitMedicinski fakultet
Headprof. dr Lana Nezic
ParticipantsNatasa Bubic Pajic
doc. dr Ljiljana Amidzic
Djordje Djukanovic, ma
prof. dr Svetlana Golocorbin-Kon
prof. dr Momir Mikov
dr Vesna Jacevic
Biljana Vatres
Zana Radic
Vesna Vujic-Aleksic
Beginning of realization2020-07-01
End of the project2022-07-31
Project value25000.0 БАМ

Izvancelijska cirkulisuca iRNK i cisteinski katepsini B i S kao dijagnosticki i prognosticki markeri kod bolesnika sa limfomom

Project Number1257023
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitMedicinski fakultet
Headdoc. dr Bosa Mirjanic-Azaric
Participants
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-04-01
End of the project2022-04-30
Project value18000.0 БАМ

PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM Tomato spotted wilt virus, TSWV U REPUBLICI SRPSKOJ U 2020. GODINI

Project Number1250149
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPoljoprivredni fakultet
Headprof. dr Duska Delic
ParticipantsMariana Mihaljica
Business PartnerMinistarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization2020-02-01
End of the project2020-12-31
Project value9000.0 БАМ

Edukativni moduli o zastiti intelektualnog vlasnistva

Project Number1250146
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitRektorat
HeadPredrag Govedarica
Participants
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-12-01
End of the project2020-06-30
Project value2590.0 БАМ

Poetika nekanonske engleske knjizevnosti 20. vijeka

Project Number1251308
СтатусАктиван
Type of projectMedjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unitFiloloski fakultet
Headprof. dr Petar Penda
Participantsdoc. dr Ognjen Kurtes
Nicholas Birns
mr Andrijana Stokic Penda
Wim Mierlo-Van
prof. dr Tatjana Bijelic
Tijana Popovic, ma
Aleksandra Batricevic Nikcevic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2020-12-31
Project value17500.0 БАМ

Drustveni identitet i ekstremni stavovi mladih

Project Number1251309
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitFilozofski fakultet
Headprof. dr Vladimir Turjacanin
Participantsprof. dr Srdjan Dusanic
Dejan Kantar, ma
Iris Zezelj
Lana Vujakovic, ma
Marija Brankovic
Milos Pralica
Beginning of realization2020-01-01
End of the project2021-01-31
Project value12950.0 БАМ

Zanemareni arhivi knjizevnog i kulturnog nasljedja`

Project Number1251608
СтатусАктиван
Type of projectMedjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unitFiloloski fakultet
Headprof. dr Jelenka Pandurevic
Participantsmr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Irena Medar-Tanjga
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-07-01
End of the project2021-07-31
Project value13750.0 БАМ

Uticaj lokaliteta gajenja na fenolni sastav i antioksidativna svojstva grozdja i vina sorte Blatina

Project Number1250145
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPoljoprivredni fakultet
Headprof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
Participantsdr Milenko Blesic
Djuradj Hajder, ma
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-04-01
End of the project2021-06-30
Project value18000.0 БАМ

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Project Number1251609
СтатусАктиван
Type of projectMedjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unitFiloloski fakultet
Headprof. dr Zorica Nikitovic
Participantsmr Danijel Dojcinovic
Slobodan Pavlovic
Vladan Bartula
Sanja Milicevic
Viktor Savic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-10-01
End of the project2020-11-01
Project value20780.0 БАМ

Kontrolisanje kvaliteta svjetlosti i njen uticaj na rast i razvoj povrca primjenom fotoselektivnih mreza

Project Number1250144
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPoljoprivredni fakultet
Headprof. dr Vida Todorovic
ParticipantsNikolina Djekic, ma
Senad Murtic
Milan Sipka, ma
dr Zoran Ilic
dr Djordje Moravcevic
dr Lidija Milenkovic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-02-01
End of the project2021-02-01
Project value24000.0 БАМ