Navigation

Anđela Pepić

Rukovodilac Centra - I-2-2-3-1
Rektorat

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Društveni sukobi u sferi rada unutar transformacijskih procesa u Bosni i Hercegovini

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2021
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 16
  Strana od 55
  Strana do 67
  Veb adresa https://www.sociolog.rs/godisnjak/socioloski_godisnjak_br16.pdf

  WORKERS IN POST-SOCIALISM: BETWEEN CLAS AND NATIONAL IDENTITIES

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić and Bojana Vukojević
  Volumen 15
  Strana od 41
  Strana do 55
  Veb adresa https://www.sociolog.rs/godisnjak/socioloski_godisnjak_br15.pdf

  Price elasticity of demand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: microdata analysis

  DOI 10.1136/tobaccocontrol-2019-055258
  Časopis Tobacco Control
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Anđela Pepić, Saša Petković, Jovo Ateljević, and Borislav Vukojević
  Volumen 29
  Broj 5
  Strana od 304
  Strana do 309
  Veb adresa https://tobaccocontrol.bmj.com/content/29/Suppl_5/s304

  Estimation of Price Elasticity of Demand for Cigarettes in Bosnia and Herzegovina – Macro Data Analysis

  DOI 10.28934/ea.20.53.1.pp59-71
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Saša Petković, Anđela Pepić, Jovo Ateljević, and Borislav Vukojević
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1219/1074

  REMEMBERING WORK: THE ‘ČAJAVEC’ COMPANY WORKERS AFTER PRIVATISATION

  DOI 10.5937/politeia0-29407
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 10
  Broj 20
  Strana od 171
  Strana do 180
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/article/view/29407

  Prikaz knjige: Don Kalb i Gábor Halmai (ur.). Naslov: nacija, podtekst: klasa. Populizam radničke klase i povratak potlačenih u neoliberalnoj Evropi. Prevod: Adisa Okerić Zaid. Edicija re:politiko, Sarajevo: Udruženje Mreža za izgradnju mira, 2020, str. 244

  Časopis Sarajevski žurnal za društvena pitanja / Sarajevo Social Science Review
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 159
  Strana do 161
  Veb adresa https://sssr.fpn.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/SSSR-br.1-2020.-e-izdanje.pdf

  Life-stories of Labour Migrants from Bosnia and Herzegovina: Balkanist Discourse(s), Liminality and Integration

  DOI 10.1080/19448953.2018.1506299
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić, Anđela Pepić, and Duško Trninić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1506299

  Kriza neoliberalne financijalizacije na evropskoj poluperiferiji - prekarnost tržišta rada u Bosni i Hercegovini

  DOI https://doi.org/10.5937/politeia0-18791
  Časopis POLITEIA
  Godina 2018
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 8
  Broj 15
  Strana od 121
  Strana do 132
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2614304&page=6&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d14304%26lang%3dsr&lang=sr

  From Dayton to Brussels via Tuzla: post-2014 economic restructuring as europeanization discourse/practice in Bosnia and Herzegovina

  DOI http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2015.1126093
  Časopis Southeast European and Black Sea Studies
  Godina 2015
  Autori Danijela Majstorović, Zoran Vučkovac, and Anđela Pepić
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 661
  Strana do 682
  Veb adresa http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current

Radovi sa skupova

  REMEMBERING WORK: WORKERS AFTER PRIVATIZATION

  Naučni skup Društvo i politika
  Publikacija Društvo i politika - Zbornik apstrakata
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 38
  Strana do 38
  Veb adresa https://drustvoipolitika.fpn.unibl.org/images/fajlovi/Zbornik_FPN_15_09_sa_Koricom.pdf

Ostali radovi

  Javno-privatna partnerstva na periferiji

  Izdavač Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA
  Godina 2022
  Autori Anđela Pepić
  Veb adresa https://crvena.ba/javno-privatna-partnerstva-na-periferiji-andjela-pepic/

  Sindikati i radništvo u procesima transformacije: (dis)kontinuiteti radničkih borbi u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Durieux
  ISSN/ISBN 978-953-188-502-7
  Godina 2022
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 201
  Strana do 2018
  Veb adresa http://durieux.hr/wordpress/knjige/esejistika-publicistika/sindikati-izmedu-rada-kapitala/

  Organizovanje radničke borbe

  Izdavač Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Veb adresa https://crvena.ba/organizovanje-radnicke-borbe-andjela-pepic/

  Neoliberalna financijalizacija u BiH – žene na tržištu rada i prekarni rad

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-63-2
  Godina 2019
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 51
  Strana do 58
  Veb adresa http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-web.pdf

  Pravo i praksa - radna prava žena u BiH

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-63-2
  Godina 2019
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 59
  Strana do 65
  Veb adresa http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-web.pdf

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić, and Nataša Jović

  Reclaiming the factory: a story from Bosnia

  Ekonomska i socijalna prava

  Izdavač Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 319
  Strana do 382
  Veb adresa https://opservatorij.files.wordpress.com/2015/02/hrr_2014.pdf

  Ljudska prava u pravnim propisima: ekonomska i socijalna prava

  Izdavač Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
  ISSN/ISBN 978-9958-541-08-7
  Godina 2012
  Autori Anđela Lalović
  Strana od 13
  Strana do 56
  Veb adresa http://www.hrc.unsa.ba/repozitorij/Ljudska_prava_u_BiH_2011.pdf

  Labour Inspections – Exercise in Ethics or Protection of Workers in Labour Market

  Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima

  Bolja zaštita prava radnika ili još više štrajkova? (policy brief)

  Izdavač Fond otvoreno društvo BiH
  Godina 2010
  Autori Anđela Lalović
  Veb adresa http://osfbih.org.ba/images/Prog_docs/PDFP/pdfp_10/BHS_PB_53_Andjela_Lalovic.pdf

  Bosna i Hercegovina – “Radnilend”: Procjena kapaciteta inspekcija rada unutar zaštite prava radnika (policy studija)

  Izdavač Fond otvoreno društvo BiH
  Godina 2010
  Autori Anđela Lalović
  Veb adresa http://osfbih.org.ba/images/Prog_docs/PDFP/pdfp_10/BHS_53_Andjela_Lalovic.pdf

  Ekonomska i socijalna prava u Bosni i Hercegovini: izvještaj

  Izdavač Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Fondacija Heinrich Boll – Ured u Sarajevu
  ISSN/ISBN 978-9958-541-XXXXXX
  Godina 2010
  Autori Anđela Lalović and Gorana Mlinarević
  Veb adresa http://ba.boell.org/sites/default/files/ekonomska_i_soc_prava_u_bih_a5.pdf

  BiH Fairytale on CSR Legislation and Practice

  Izdavač Balkan Human Rights Network
  ISSN/ISBN 1840-1473
  Godina 2008
  Autori Anđela Lalović
  Strana od 67
  Strana do 91
  Veb adresa http://adi.org.ba/wp-content/uploads/2011/04/Yearbook-2008.pdf

Projekti

MNRVOID podrska: Procjena jalovista crvenog mulja u regionu istocne i jugoistocne Evrope

Project Number 1259063
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Suncica Sukur
Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2021-11-30
Project value 4000.0 BAM

MNRVOID podrska: Minerali u skolama 4.0

Project Number 1259062
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Dragana Stevic, ma
Andjela Pepic
prof. dr Milica Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 4000.0 BAM

Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu koze

Project Number 1259061
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Dejana Savic
prof. dr Milica Balaban
Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 2500.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 1250179
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Borislav Vukojevic, ma
Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 4000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Project Number 1250167
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants prof. dr Dragan Gligoric
Borislav Vukojevic, ma
doc. Ljubisa Micic, ma
Dragana Preradovic Kulovac, ma
Business Partner Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Cikagu
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2022-12-31
Project value 212211.0 USD

Podrska vecem stepenu uspjesnosti ucesca u Evropskom okvirnom programu za istrazivanje i inovacije

Project Number 1251702
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Dalibor Savic
Participants Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2021-12-31
Project value 9500.0 BAM

Odgovorno istrazivanje i inovacije - WBC-RRI.NET

Project Number 1250163
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants mr Dragana Radulovic
mr Djordje Markez
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2022-04-28
Project value 10000.0 BAM

V4+ZB mreza menadzera i administratora istrazivanja (RMAs)

Project Number 1250159
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants mr Dragana Radulovic
mr Djordje Markez
Business Partner International Visegrad Fund
Beginning of realization 2020-11-01
End of the project 2022-08-22
Project value 7227.0 EUR

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Milica Maric
mr Dragana Radulovic
prof. Drasko Gajic, ma
prof. dr Goran Stojanovic
doc. dr Mihajlo Savic
prof. dr Smiljana Paras
Jelena Jandric
mr Sasa Karakas Sikanic
Aleksandar Gacina
Marko Sipka, ma
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR

"Odliv mozgova" u BIH i sire: problemi,odgovori politika i ogranicenja

Project Number 1250137
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Bojana Vukojevic, ma
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2020-07-31
Project value 8763.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Project Number 1250103
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants doc. Ljubisa Micic, ma
Borislav Vukojevic, ma
prof. dr Dragan Gligoric
Dragana Preradovic Kulovac, ma
Business Partner Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2022-04-28
Project value 83315.0 BAM

Moja praksa

Project Number 8301014
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Predrag Govedarica
mr Djordje Markez
Business Partner Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Beginning of realization 2018-03-31
End of the project 2018-12-31
Project value 7000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Project Number 8301012
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants prof. dr Dragan Gligoric
Borislav Vukojevic, ma
prof. dr Sasa Petkovic
prof. dr Jovo Ateljevic
Business Partner Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 45358.0 BAM

Organizacija radionice "Inovacije i transfer znanja i tehnologija - primjeri iz prakse"

Project Number 8301013
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Predrag Govedarica
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 6022.0 BAM

Podrska implementaciji COST akcije: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)

Project Number 8301011
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head mr Djordje Markez
Participants Slavica Spasojevic
Andjela Pepic
Predrag Govedarica
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2018-02-01
End of the project 2018-09-30
Project value 5600.0 BAM

Pcele i IKT za zivot

Project Number 8300591
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zdenka Babic
Participants prof. dr Vladimir Risojevic
Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2019-10-23
Project value 3000.0 BAM